Vi registrerar brister för gång- och cykeltrafik i vägarbeten årsvis, här för året 2021, för att ge en bättre överblick, och få med all dokumentation som görs, även mindre arbeten som inte får en egen post.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Alla dokumenterade ärenden 2021

2021-11-11
Pendlingsstråk Hornsgatan. När arbete är klart placeras strl så trafiken blockeras, de med trehjulig lastcykel, eller föräldrar som skjutsar barn med cykelsläp. Stadens villkor för arbete på väg följs inte här. Karta.

2021-11-11 Pendlingsstråk Hornsgatan

2021-10-14
Örbyleden. Villkor för vägarbete följs inte. Position på karta

2021-10-08
Pendlingsstråk Årstaberg. IKANO bostad följer inte stadens villkor för trafikomledningar. Omfattande brister.
Läs om ärendet här

2021-10-03
Pendlingsstråk Norra Stationsgatan. X1 saknas. Enkelt att leda cykel i blandad trafik, separerat med tungavstängning. Villkor för vägarbete följs inte.

2021-10-01
Pendlingsstråk Bromstensvägen, X1/X2 och hänvisning saknas. Villkor för vägarbete följs inte. Hifab, Marbit.

2021-10-01
Pendlingsstråk Ringvägen. Byggstängsel saknar X1/X2. Följer inte villkor för vägarbete. Lätt att göra rätt.

2021-09-30
Magelungsvägen, pendlingsstråk. Hänvisning för cykel saknas. Grus som underlag. Tråd i FB-grupp Position på karta. Ärendenummer SY2110042128FTF

2021-09-27
X1 markeringspil saknas på byggstängsel Sätra vägarbete E20

2021-09-28
Pendlingsstråk Hägerstensvägen. Betongfot med stolpe tar 25% av bredd, går att montera på tungavstängningen. Reflexmarkering saknas på foten, risk för påkörning och personskador. Villkor för vägarbete följs inte.

2021-09-28
Pendlingsstråk Hjorthagen, felskyltat, för smalt för gång- och cykeltrafik. Villkor för vägarbete följs inte.

2021-09-24
Pendlingsstråk Midsommarkransen, X1 saknas på tungavstängning. Villkor för vägarbete följs inte.

2021-09-10
Pendlingsstråk Alviksbron. X3 saknas på ställningar. Följer inte villkor för vägarbete.

2021-09-08
Pendlingsstråk Lindhagensgatan. X1/X2 saknas på staket. Utspetsning saknas. Villkor för vägarbete följs inte. Peab. Infrakonsult Sverige AB.

2021-09-03
Reflexmarkeringar X2 saknas på byggstängsel. Avfart från Tranebergsbron. Följer inte villkor för vägarbete.

2021-08-31
Pendlingsstråk Torsgatan, för smalt för gång- och cykeltrafik.

2021-08-30
Pendlingsstråk stadshuset. Risk för personskador, särskilt i mörker. Lätta att göra rätt. Följer inte villkor för vägarbete. Infrakonsult Sverige AB, Dipart.

2021-08-30
Pendlingsstråk Tegelbacken. Slamsug blockerar helt. Skyltning saknas från stadshuset, flaggvakt saknas. Skulle aldrig tillåtas på Essingeleden. Peab AB.

2021-08-30
Pendlingsstråk Alviksbron helt blockerad, flaggvakt saknas, skyltning saknas. Följer inte villkor för vägarbete. Hulting Entreprenad AB.

2021-08-29
Pendlingsstråk Munkbroleden, arbete på fastigheten tunnelbanan. För smalt för dubbelriktad cykeltrafik. Goda möjligheter finns att leda ut en riktning cykel i bussfält med tungavstängning.

2021-08-20
Kaos när cykelpendlingsstråk leds rakt in i gångtrafik. Samma kaos efter 4 veckor. 
Läs ärendet här

2021-08-20
Pendlingsstråk Dramaten. Bredd räcker inte för möte. Enkelt att leda en riktning ut i blandad trafik. Villkor för vägarbete följs inte.

2021-08-19
Pendlingsstråk St Eriksgatan, Vanadisplan. Gående tvingas ut i motortrafiken. Villkor för vägarbete följs inte.

2021-07-06
Huvudled avstängd med staket utan reflexer, risk för personskador i mörker. Hänvisning saknas. Företaget Halleskog & Hansson har hyrt ut mtrl. Följer inte stadens villkor för vägarbete.

2021-06-29
MBR Mark & Bygg Resursen AB placerade staket över cykelpendlingsstråket Brommaplan, utan reflexer. Risk för trafikolycka och personskador. I princip omöjligt att få tag på jour via Stockholm Exergi AB Vi avvärjer den omedelbara faran och tar bort staketet. Enligt skyltar är det bara gångtrafik som är avstängt.

2021-06-15
Pendlingsstråk Långholmsgatan. Byggkran tvingar ut gång- och cykeltrafik i tung motortrafik. Cuklandeombud förklarar att detta inte följer stadens villkor för arbete på väg, och ber entreprenören ta bort kran och avspärrning. Efter 15 minuter är allt borta.

2021-07-13
För lite bredd för gång- och cykeltrafik, följer inte stadens villkor för vägarbete. Trafikkontoret har beviljat denna TA-plan.

2021-07-06
Grus, lera jord Åkermyntan Hässelby. Arbetet lämnas i detta skick i en månad. Brister i utmärkning. Trafikomledning saknas.

2021-06-10
Kabel vid arbete cykelstråk Grankottegränd Hässelby

2021-06-08
Torkel Knutssons gata. Cykeltrafik blockerad.

2021-06-08
Ellevios arbete Sätra IP, utspetsning saknas. Huvudstråk.

2021-06-07
Utmärkning med reflex saknas pendlingsstråk Ulvsundavägen.

2021-06-07
Ramp över kantsten saknas, norra Hammarbyhamnen. Pendlingsstråk.

2021-06-01
Trafikkontoret vägrar åtgärda risk för personskador Liljeholmsbron. 
Läs mer här

2021-05-14
Cykelstråk Råckstavägen. X1 saknas på avstängning. Lätt att göra rätt.

2021-05-19
Tegelbacken, för smalt för möte, skymd sikt ökar risker. Pendlingsstråk.

2021-05-13
För kort utspetsning (ramp över kantsten) Risk för personskador för cyklande med trehjulig cykel.

2021-05-12
Huvudstråk Lerkrogsvägen.

2021-05-04
Bygge Skeppsbron tvingar ut gående i cykelpendlingsstråk. Risk för personskador, stadens villkor följs inte. Tillstånd saknas. Tråd i CIS

foto Oscar H

2021-05-03
Pendlingsstråk Alvik, risker för gångtrafik. 
Läs mer här

2021-04-29
Elin Falks Gata 2, Gubbängen. Byggstängsel utan utmärkning, utspetsning saknas. Villkor för vägarbete följs inte.

2021-04-27
Stockholm vatten och avfall, kabelskydd är risk för omkullkörning, ska dras i luften

2021-04-23
Byggstängsel saknar X1/X2 Söder Mälarstrand cykelpendlingsstråk. Peab.

2021-04-21
Kälvesta, kablar ska alltid dras med kabelstativ över trafiken.

2021-04-19
Kabel vid arbete Farsta, Exergie

2021-03-28
Trafikkontoret åtgärdar inte trots felanmälningar i ett halvår. Pendlingsstråk.
Läs mer här

2021-03-10
Arbete på väg Åkermyntan pendlingsstråk

2021-01-27
Pendlingsstråk Sturegatan. Byggställning blockerar cykeltrafiken.

2021-01-27
Pendlingsstråk Lindhagensgatan. Skanova. Trafikomledning saknas. Utspetsning saknas. Villkor för vägarbete följs inte.

2021-01-01 En provkarta med brister när Ellevio bygger längs Bergslagsvägen. Trafikkontoret har godkänt, trots att det inte följer stadens villkor för arbete på väg. Arbetet började 2020, bristerna fortsätter.
Läs mer här

2021-01-01
Fortsatta brister vid slussenbygget