Vid Kungens Kurvaleden har trafikverket lagt ut en byggväg rakt över en gång- och cykelbana. I mörker risk för omkullkörning och personskador. Trafikverket följer inte styrande dokument, för att utrycka sig milt.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Rakt över en gång- och cykelbana har Trafikverket lagt ut en byggväg, med stenblock och schaktmassor. För trafikanterna innebär det en risk för omkullkörning och personskador tex i mörker. Trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta. Här följs inga styrande dokument för vägarbete och trafikomledning. Trafikverket ska öppna upp en avfart från E4 här.

Huvudcykelstråk

Gång- och cykelbanan är ett huvudcykelstråk i Huddinge kommun.

Läs mer om vägarbeten

Ärendehantering

karta
Beställare: Trafikverket
Utförare: Hochtief
240202 Fråga till Huddinge kommun
240202 Svar från Huddinge kommun

Uppdateringar

240202 Svar från Huddinge kommun
Hej Jonas och tack för ditt mejl, Detta är ett arbete som Trafikverket håller på med, de kommer öppna upp en avfart från E4an som kommer gå förbi här, men att de har lagt den provisoriska byggvägen såhär är inget vi har beviljat. Jag skickar detta omedelbart för åtgärd. Bifogar med TA-planen här också. Med vänliga hälsningar xxx xxx Gatuinspektör Stadsmiljöavdelningen Miljö- och bygglovsförvaltningen Huddinge kommun 141 85 Huddinge

240202 Fråga till Huddinge kommun
Hej! Vem är det som utför vägarbete här? https://maps.app.goo.gl/3NM4fbhLdzPD2yrz6 Alltså vid sista rondellen på Kungens kurvaleden närmast E4:an? Entreprenören har lagt en provisorisk väg rätt över g/c-banan. Det är en upphöjning på ca 15-20 cm och en massa stora stenar. Dvs det är rätt svårt att ta sig över här med ex cykel, cykelvagn, barnvagn mm. Hur ser godkänd Ta-plan ut? Mvh//Jonas

240201
har lagt en provisorisk byggväg rätt över g/c-banan vid änden av Kungens kurvaleden. Stora stenar och en upphöjning på ca 15-20 cm gör det utmanande att ta sig här förbi. Detta följer inte godkänd Ta-plan och Huddinge kommun är kontaktade och deras gatuinspektörer har tagit ärendet. Enligt kommunen skall det vara en hårdjord g/c-bana med målning vilket inte är gjort.

240201 Kungens kurvaleden byggväg
240201 Kungens kurvaleden byggväg