Kategori snöröjning

Kaosscener med personskador och omkullkörningar när saltning uteblev

Även denna säsong misslyckades Stockholms stad med förebyggande saltning vid säsongens första ishalka. Varför klarar inte trafikkontoret att organisera halkbekämpningen? Supporta Cyklandeombud via Patreon Många rapporter om omkullkörningar På kvällen 8 november duggar rapporterna tätt om omkullkörningar och att cyklande… Fortsätt läsa →

Grus ökar olyckor istället för att minska olyckor

Kommunerna i Stockholms län använder ofta grus som halkbekämpning på gång- och cykelbanor. VTI menar att gruset snarare ökar olyckor än minskar olyckor. Kommunerna måste alltså fasa ut användningen av grus. Supporta Cyklandeombud via Patreon VTI: Grus ökar olyckor VTI säger… Fortsätt läsa →

Vill trafikverket ta bort snön de lägger på gång- och cykelstråk?

Vi försöker få trafikverket att ta bort plogvallar de lagt på cykelstråk, som blockerar en hel körriktning på huvudled för gång- och cykeltrafik. Supporta Cyklandeombud via Patreon Under flera år har det varit problem med att trafikverket plogar över snö från… Fortsätt läsa →

Misslyckad snöröjning på många gång- och cykelbanor 2020/2021

Sopsaltning lockar fler att gå och cykla, och minskar trafikolyckor. Men snöröjningen misslyckades på flera av de mest trafikerade pendlingsstråken i Stockholm. [texten uppdateras]Efter så många år av problem med snöröjningen i Stockholm för gångtrafik och cykeltrafik, är det märkligt… Fortsätt läsa →

Cykla inte när det snöar i Stockholm

Cyklandeombud uppmanar säsongen 2016/2017 att välja kollektivtrafik när det snöar, och särskilt dagarna efter ett snöfall. Stockholms stad klarar inte att snöröja för säker cykeltrafik i city, och har heller ingen metodik för det. Trafikkontoret har en egen måttstock för… Fortsätt läsa →

Nomenklatur för kontroll av snöröjning

Kvalitetskontroll av snöröjning med ett cyklandeperspektiv saknas ofta. För att lättare kunna använda alla rapporter från cyklande om halkbekämpning behövs ett antal termer för olika typer av standardbrister. Ett utkast, en skiss Att ta fram ett antal termer för olika… Fortsätt läsa →

Cykla inte när det snöar mycket

Cyklande släpar cykeln i timmar på huvudleder för cykeltrafik. Cykeltrafik nämns inte som prioriterad trafik under pågående snöfall, på Stockholms stads hemsida. Biltrafiken rullar delvis på långsamt i vissa områden.  161109 ofarbart prio cykelstråk Tranebergsbron [Texten uppdateras] I hela Stockholms… Fortsätt läsa →

© 2022 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑