Månad april 2022

Slussenbygget 2022

Här samlar vi upp dokumentation om trafikomledningar vid slussenbygget under 2022. 2022-07-11Markeringspilar X1 saknas på avstängning för sidoförflyttning. Lätt att göra rätt. Sidoförflyttningen är tänkt att öka kapaciteten för gående, vilket behövs. Men har denna åtgärd verkligen effekt på så… Fortsätt läsa →

Cykelfält på deltid vid Hornsgatan

En kort sträcka av pendlingsstråket Hornsgatan finns ett cykelfält som håller god standard bara vissa tider. Är det i linje med Stockholm stads cykelplan? Tidigare var cykelfältet så smalt att en trehjulig lastcykel, armcykel eller cykelsläp för barn inte fick… Fortsätt läsa →

Vägarbeten 2022

Här listar vi alla dokumenterade vägarbeten 2022 Tidigare dokumentation Dokumentation 2021 All dokumentation sedan 2015 Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson VTI Anna… Fortsätt läsa →

Märka ut rör på pendlingsstråk är enkelt

Längs Stadsgårdsleden i Stockholms stad finns en rad rör på pendlingsstråket. Med X3 sidomarkeringsskärmar kan trafiksäkerheten ökas, och är i linje med styrande dokument. Fasta hinder på cykelbana är alltid en risk för påkörning och personskador. I värsta fall kan… Fortsätt läsa →

Damm längs trafikleder på våren skadligt och avskräckande

Enligt WHO är luftföroreningar största hotet mot människans hälsa i EU. Vi har anmält och uppmanat till Trafikverket sedan 2017, trots det vill inte Trafikverket åtgärda dammet längs trafikleder på våren. Längs trafikleder samlas grus, damm och lera vid vägrenar…. Fortsätt läsa →

JM entreprenad har utmaningar vägarbete Lövstavägen

JM entreprenad gör ett arbete längs Lövstavägen i Hässelby. Vi ser några brister som hindrar trafikanter med funktionsvariationer, och även risk för personskador. Drop på en meter är risk i mörker För trafikanter med funktionsvariationer är ett drop på en… Fortsätt läsa →

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑