Månad november 2016

Bygge blockerar cykelstråk Birger Jarlsgatan

Ett exempel när regionalt cykelstråk blockeras farligt av ett bygge, och trafik Stockholm inte vill skicka omedelbar åtgärd. Här finns risk för invalidiserande skador för cyklande, särskilt i mörker. Huvudled för cykeltrafik. Risk för invalidiserande skador. Foto Fredrik S 161021… Fortsätt läsa →

Trafik Stockholm brister i kunskap om cykeltrafik

Trafik Stockholm har avgörande brister i kompetens om cykeltrafik. Det är särskilt allvarligt eftersom felanmälningar bedöms där innan entreprenör kontaktas för åtgärd. Sen gör entreprenören en egen bedömning, och entreprenörerna saknar också till avgörande del kompetens om cykeltrafik. Supporta Cyklandeombud via… Fortsätt läsa →

Stockholms felanmälningssystem kan effektiviseras

Stockholm stads felanmälningssystem har potential att effektiviseras. Idag är det svårt eller omöjligt för medborgarna att förstå när trafikkontorets svarar, vilket ärende det egentligen handlar om. Nu ska felanmälningssystemet göras om, men vi vill vara med och utforma nya systemet…. Fortsätt läsa →

Havererad snöröjning vid vägarbeten

Snöröjning vid vägarbeten fungerar inte bra i Stockholm. Trots intensiva uppmaningar redan förra säsongen är bristerna delvis samma. Trafikkontorets ledning av snöröjning behöver ny organisation, internutbildning om cykeltrafik i vinterväglag, samt organisation för kvalitetskontroll av underhåll. Långholmsgatan blockerad för många… Fortsätt läsa →

Ledning av snöröjning havererade före, under och efter snöfallet

Fem dagar efter snöfallet är det fortfarande stora brister i snöröjningen på prioriterade stråk och huvudstråk i Stockholms stad. Nu är det dags att omorganisera trafikkontorets ledning av snöröjning, göra nya avtal och starta utbildning. Cykelstråket används som snöupplag [texten… Fortsätt läsa →

Green blockerar alla körfält på huvudled

Green landscamping blockerar alla körfält på prioriterade cykelstråket och gångbanan när de gör ett parkarbete längs väg 275 Drottningholmsleden. De skulle lika gärna kunna använda vägen för motortrafik, och då skulle motortrafiken ändå ha tre körfält kvar. Har Green tillstånd… Fortsätt läsa →

Cykelstråk blockerade 5 dagar efter 9e november

Flera av Stockholms största huvudleder för cykeltrafik är blockerade, fem dagar efter snöfallet. Trots det hittills största mediala trycket på trafikkontoret misslyckas de. Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE skottar själva. foto MOVEBYBiKE Läs hela kartläggningen om snöfallet 9 november, i princip alla cykelbanor… Fortsätt läsa →

Varför finns det inga vettiga cykelbanor mellan Älvsjö och Stuvsta?

På kartan nedan visas vilka övergångar det finns sommartid mellan centrala Huddinge och Älvsjö.I kartan har jag kryssat alla sträckor som saknar vinterunderhåll. Huddingevägen har vinterunderhåll, men tre dagar efter snöfall är sträckan fortfarande ej snöröjd. För min del så… Fortsätt läsa →

Cykla inte när det snöar mycket

Cyklande släpar cykeln i timmar på huvudleder för cykeltrafik. Cykeltrafik nämns inte som prioriterad trafik under pågående snöfall, på Stockholms stads hemsida. Biltrafiken rullar delvis på långsamt i vissa områden.  161109 ofarbart prio cykelstråk Tranebergsbron [Texten uppdateras] I hela Stockholms… Fortsätt läsa →

Varför havererar styrning av snöröjning i Stockholm city 7-8 nov?

Snöröjningen i city måndag/tisdag 7-8 november har havererat. Varför fungerar inte Stockholms stads styrning av snöröjning? Snöfallen har inte varit särskilt omfattande, men i city har ofta ingen snöröjning skett alls.  Söder mälarstrand 161108 morgon, Foto Lina Hjort kommentar tisdag… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑