Stillbilder kan såklart publiceras rakt av som de är. Allt som dokumenteras är bra. Helst med någon som cyklar i bild.

Video så använder du mac för att göra enkel grafik snabbt.

  • Stillbilder tagna med mobiltelefon kan lokalpressen använda, ofta kan det vara avgörande om de publicerar eller inte, om det finns en bild som tydligt visar ärendet.
  • Stillbilder som frame från videosekvens får inte samma upplösning som stillbild, men kan ibland räcka till lokalpress. Video i 4K är då bättre. Enklast är att spela upp originalfilen i helskärm på dator, pausa och gör en skärmdump.
  • Med grafik blir det tydligt var problemet är i bilden, och det ger extra information om ärendet. På både Twitter och Instagram är det bra att maxa tydligheten i bilden. Grafiken lyfter även en bild som har låg teknisk kvalitet, och om bilden inte riktigt visar problemet.
  • Om möjligt, ta gärna flera bilder. En på lite avstånd, en lite närmare på själva bristen. En lite större bild har plats för grafik och texter, och det går att beskära i efterhand.
  • Ta både liggande och stående format. Viktigaste texten i grafiken måste ligga i mitten på bilden, annars syns det inte i sociala medier, där bilder ibland beskärs.

Typsnitt Arial, vit, fet

Typsnitt i lättläst Arial, fet. Vit färg på texten.

Huvudbudskapet i magenta pratbubbla

Huvudbudskapet är en pratbubbla i magenta, halvgenomskinlig. Max en mening, ca tre till sju ord. Tillräckligt stort så att texten kan läsas i mobil i ett flöde på tex twitter, där är bilden ganska liten. Centrerad justering av orden, och anpassa radbrytningen för maximal utnyttjande av pratbubblans form. Ovalens form kan anpassas efter både bild och text. Om den ska vara helt rund, eller mer oval. Ovalen kan vara utfallande, dvs en del av ovalen är utanför bild, om ovalen ligger i kanten av bilden.
FF00FF är en färgkod som är ungefär rätt. Genomskinligheten (opacitet) beror lite på bakgrunden, men 50% brukar bli lagom.

Text ska kunna läsas snabbt på små
bilder i mobilen

Underbudskap 1 i blå bubbla

Underbudskap är extra information, en blå bubbla (inte pratbubbla) halvgenomskinlig. Det kan förtydliga. Här är storleken på bokstäverna lite mindre. Max 3-7 ord.
3300FF ligger ganska nära rätt blå färg.

Underbudskap 2 i orange eller grön bubbla.

Om det finns plats kan en tredje bubbla läggas in med ytterligare information.

Pilar och linjer

Ibland finns behov att förtydliga med pilar och linjer. Vilka färger som fungerar kan bero på bilden, vad som framträder bäst. Gult på linjer verkar ofta fungera bra.

Lägg grafik även på kartbild

En kartbild är viktig i alla bloggposter, för att alla snabbt ska se var ärendet finns. Ta en screenshot på kartan. En pil gör det enkelt att hitta exakt plats på kartbilden. Lägg dessutom till länk till exakt position tex i bildtexten.

länk till kartposition i bildtexten

Är det ett huvudstråk, pendlingsstråk eller regionalt stråk kan kartbild även hämtas om det.

Gäller ärendet en vägsträcka blir det tydligt med en ritad linje längs vägen. Pratbubblor kan öka tydligheten om budskapet.