En målad linje fungerar här inte som separation för cykeltrafik vid trafikomledning, särskilt inte på vintern när snö och slask kan dölja linjen. Trafikkontorets lösning är att måla linje på asfalten igen.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Skanska AB har ett arbete vid Lindhagensgatan. Där går ett primärt cykelstråk som leds om vid arbetet. Som separation för cykeltrafiken är en gul linje målad på asfalten, men många trafikanter i motortrafiken ser inte den gula linjen, alternativt ignorerar den gula linjen. Det blir då otryggt för trafikanter på cykel, och särskilt för barn som cyklar. Trafikkontoret vill inte ställa ut tungavstängning tex GP-link, de tänker fylla i linjen på asfalten igen. Målad linje kan fungera på vissa platser som separation, men här fungerar det inte visar vår dokumentation.

240208 motortrafik kör på cykelfältet

GP-link är etablerad metod för separation

Bildmontage med GP-link

Vid Skanskas arbete vid Lindhagensgatan skulle det vara enkelt att använda tungavstängning (tex GP-link) för att separera motortrafik från cykelbanan. Det är en etablerad metod. Det innebär också att det fysiska skyddet för arbetsområdet får ökad buffertzon. Om tungavstängning används mellan motortrafik och cykeltrafik, kan avstängning mellan cykelbana och arbetsplatsområdet vara enklare, eftersom cykeltrafik inte har samma rörelseenergi som motortrafik.

Hur upplever trafikanter på cykel trafikomledningen

240329

Skyltning uppdateras inte förbi SVOAs arbete

Förbi Stockholm vatten och avfalls arbete är skyltningen inaktuell. Det skulle gå att ändå klämma in en 1,5 meter cykelfålla bakom GP-link. Även 1,3 meter för cykeltrafik kan gå i nödfall.

240414

240414 SVOAs arbete
exempel cykelfålla bakom GP-link

Åtgärder saknas för blandad trafik

Om trafikkontorets tanke är att cykeltrafik ska ledas ut i motortrafiken saknas rätt åtgärder.

  • Sänkning av hastighet till 20km/t
  • Vägmärken för cykeltrafik leds ut i motortrafik
  • Hastighetssänkande bulor

Läs mer om vägarbeten

Ärendehantering

Karta
Trafikomledning
Utförare SKANSKA AB
Ärendenummer
2023SC162724
2024SC26426
2024SC43593
2024SC68142
231221 #01 Anmälan till trafikkontoret 2023SC162724
231222 #02 Svar från trafikkontoret 2023SC162724
240207 #03 Anmälan till trafikkontoret
240209 #04 Begär ut TA-plan 2024SC26426
240308 #05 Anmälan till trafikkontoret 2024SC43593
240316 #06 Svar från Trafikkontoret 2024SC43593
240316 #07 Uppföljande mail till trafikkontoret
240327 #08 Svar från trafikkontoret 2024SC43593
240327 #09 Uppföljande fråga till trafikkontoret 2024SC43593
240328 #10 Svar från trafikkontoret
240328 #11 Uppföljande fråga till trafikkontoret
240410 målade linjer fungerar inte
240411 #12 Uppföljande mail till trafikkontoret
240416 #13 Uppföljande mail till trafikkontoret

Uppdateringar

240416 #13 Uppföljande mail till trafikkontoret
”Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Vi förstår att enheten har många ärenden att hantera. Uppdateringar 2024SC68142 Här dokumenterar vi ärendet https://cyklandeombud.se/…/otryggt-vid-skanskas… Vi har tittat lite till på platsen. Om tanken är att det ska vara blandad trafik, saknas en del åtgärder. 
Sänkning av hastighet till 20 km/t med skylt saknas
Skylt med varning cykeltrafik saknas
Ev fartsänkande bulor för motortrafik saknas
Skyltningen för cykeltrafik är felplacerad/ bortglömd/
Här i videon finns exempel när cykeltrafik i blandtrafik har bra åtgärder, se länk nedan

Det skulle gå att göra en 1,5 m cykelfålla fmed GP-link örbi arbetet Stockholm Vatten SVOA. Dels göra 75cm smalare för motortrafiken, dels 75cm smalare för SVOA. Vi önskar ta del av SVOA’s TA-plan. Vi förstår inte riktigt varför det tar 4 månader och att det fortfarande är avskräckande för cyklande att passera platsen, efter många uppmaningar från olika medborgare. Särskilt att cykla med barn är avskräckande, och svårt för de som skjutsar barn i cykelsläp eller treghjulig lastcykel, samt trafikanter med armcykel. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län”

240411 #12 Uppföljande fråga till trafikkontoret 2024SC68142
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för ert tålamod. Vi förstår att enheten har en stor mängd ärenden att hantera. Vi har fått in bilder från trafikanter efter att linjerna målats igen. Det ser inte ut att fungera. Har trafikkontoret tagit del av de bilder, video samt trafikanternas synpunkter vi skickat tidigare?  https://cyklandeombud.se/trafikomledning/otryggt-vid-skanskas-trafikomledning-lindhagensgatan Vi har svårt att förstå att bristerna ska lösas med en målad linje som var den ursprungliga metoden som inte fungerade. Vi förstår inte heller riktigt att GP-link inte får plats, GP-link tar inte mer plats än en målad linje, och det finns bredd på platsen. Med det sagt kan ju finnas andra orsaker/omständigheter vi inte känner till. Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län

240410

240328 #11 Uppföljande fråga till trafikkontoret #11
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. 
Har trafikkontoret tagit del av bilder och video samt de cyklandes kommentarar hur det är att cykla med den målade linjen? 
Se bilder, video och de cyklandes reaktioner via länk nedan.
https://cyklandeombud.se/trafikomledning/otryggt-vid-skanskas-trafikomledning-lindhagensgatan/
Vi har dokumenterat att en målad linje inte fungerar på platsen. Vi kan inte förstå hur trafikkontoret tänker åtgärda bristerna med samma metod som dokumenterat inte fungerar? 
Vi kan inte se att det är i linje med stadens villkor för vägarbete. Menar trafikkontoret att det är i linje med villkor för trafikomledning vid vägarbete? 
Det är också svårt att förstå att en GP-link inte får plats, när det är samma yta som är reserverad för cykeltrafik med en målad linje. Det finns fortfarande två filer för motortrafiken. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

240328 #10 Svar från trafikkontoret
”…Vi kommer som sagt att måla upp och förstärka densamma. Utrymmet är dessvärre för trångt för att vi ska kunna sätta upp GP-link här. Önskar dig en trevlig dag. Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare
Trafikkontoret Verksamhetsstöd, Servicecenter”

240327 #09 Uppföljande fråga till trafikkontoret 2024SC43593
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Vi förstår inte riktigt svaret här, vi har visat video och bilder att målning inte fungerar, och då är svaret att lösningen är fortsatt målning? Hur motiverar trafikkontoret att fortsätta med den lösning som inte fungerar?  Länk till dokumentation nedan. https://cyklandeombud.se/trafikomledning/otryggt-vid-skanskas-trafikomledning-lindhagensgatan/ Vad hindrar att cykeltrafiken för den säkra, fungerande och etablerade metoden GP-link?  Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län”

240327 #08 Svar från trafikkontoret 2024SC43593
”Tack för att du uppmärksammar oss på detta! Målningen i gatan kommer att göras om och målas upp på nytt nu när vädret tillåter det. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning
xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Verksamhetsstöd, Servicecenter”

240316 #07 Uppföljande mail till trafikkontoret
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. 
Ärendenummer 2023SC162724, 2024SC26426, 2024SC43593 Ärendet Skanskas arbete Lindhagensgatan.Vi har dokumenterat att nuvarande lösning med målad linje på asfalten inte fungerar. Se video, stillbilder och de cyklandes reaktioner via länken nedan. https://cyklandeombud.se/trafikomledning/otryggt-vid-skanskas-trafikomledning-lindhagensgatan/ Hur motiverar trafikkontoret att ändå fortsätta med samma metod som i dokumentation inte fungerar? Vi kan inte se att det är i linje med stadens villkor för vägarbete. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

240316 #06 Svar från trafikkontoret 2024SC43593
Date: lör 16 mars 2024 07:17
Subject: SV: För kännedom från Servicecenter – Lindhagensgatan 104C [2024SC43593]
Tack för att du kontaktat oss.
Entreprenören kommer att förstärka målningen för cyklisterna och körfälten. vi Kommer även att stärkas upp med en cykelbox vid trafikljuset.
Önskar dig en trevlig dag. Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare

240308 #05 Mail till trafikkontoret 2024SC43593
Ärendebeskrivning: Lindhagensgatan söderut precis innan korsningen Kellgrensgatan. Har redan felanmälts flera gånger av andra också. Bild från eftermiddag idag bifogas. Omledningen för cyklister måste göras bättre. Den tillfälliga cykelbanan respekteras inte av bilister, och den gula linjen plus cykelmyrorna syns knappt. Bilister kör om cyklister och svänger höger framför dem eller tränger dem när det ska svängas. Jag bara väntar på första olyckan här. Det behövs någon form av fysisk separation mellan tillfälliga cykelbanan och bilfilen. Pollare eller tungavstängning. Med tungavstängning behövs kanske inte betongbarriären vid byggstsketet, då bör det funka med enklare staket där som tar mindre plats, och därmed ges utrymme för tungavstängning mellan cykel och bil istället.

240209 #04 Mail till trafikkontoret 2024SC26426
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Vi önskar ta del av TA-planen för Skanskas arbete längs Lindhagensgatan. Länk till position på karta https://maps.app.goo.gl/4MERT51re4gEtdc26 Den gula målade linjen fungerar inte, motortrafiken kör på cykelfältet. GP-link är en etablerad metod, det ger rätt resultat vid denna typ av trafikomledning. Dokumentation motortrafik på cykelbanan via länken

Bild nedan på bil i cykelfält Lindhagensgatan

240208 dokumentation

240208
240208
240208

240207 #03 Anmälan till trafikkontoret

240207 felanmält

231222 #02 Svar från trafikkontoret 2023SC162724
Hej, Tack för att du kontaktat oss.
För tillfället ingår denna cykelbana i TA-planen. Vi ser dock över situationen för att potentiellt hitta en bättre lösning. 
Önskar dig en fortsatt trevlig dag. Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Administration, Servicecenter  Fleminggatan 4, Box 8311, 104 20 Stockholm

231221 #01 Anmälan till trafikkontoret 2023SC162724
Ärendebeskrivning: Tillfällig omledning av cykelbana Lindhagensgatan norrut innan Kellgrensgatan. Bilister verkar ha väldigt svårt att respektera den tillfälliga cykelbanan här, och det lär inte bli bättre med lite snö på marken då linjer och cykelmyror syns sämre. Jag passerar här i kvällsrusningen och bilister köar och kör så långt till höger de kan, i cykelbanan. Skulle det vara möjligt att sätta reflexpollare längs linjen som markerar den tillfälliga cykelbanan? Förutsatt att det fortfarande går att snöröja cykelbanan, men de mindre maskiner (gissar jag, inte sett än) som röjer GC längs Lindhagensgatan borde ju komma fram där. /mvh xxxx – som i övrigt varmt uppskattar den förbättrade snöröjningen av just Lindhagensgatan cykelbana!