Författare admin

Nya asfalten Västerbron bucklig

68 miljoner investeras i infrastruktur utan att grundläggande standard uppnås [texten uppdateras]Västerbron ska breddas för gångtrafiken, det är mycket bra. Men nu har 68 miljoner investerats i ny infrastruktur utan att grundläggande standard uppnås. Vi försöker reda ut vad som… Fortsätt läsa →

Omfattande brister trafikomledning Magelungsvägen

Som orientering men utan karta när gång- och cykeltrafik på pendlingsstråk och regionala cykelvägen leds om vid arbetet Magelungsvägen. Det mesta är mycket enkelt att göra bättre. Vi kollar omledningen höst 2022 Stadens villkor för vägarbete följs inte vid arbetet… Fortsätt läsa →

Omexom och Infratek riskerar personskador på regionalt cykelstråk

Åter ser vi att Omexom och Infratek Sverige AB inte följer villkor för vägarbete i Stockholms stad. Risk för personskador. [texten uppdateras]Cykelpendlingsstråk är som en huvudled för cykeltrafiken, här ska högsta standard hållas för trafikanterna. Ändå ser vi att Omexom… Fortsätt läsa →

Stolpe mitt på cykelbanan Johannesfred

En stolpe placerades mitt på cykelbanan vid Johannesfredsvägen. Trafikkontoret ska åtgärda, men bara den ena stolpen på cykelbanan. En stolpe ska stå kvar på cykelbanan. En stolpe har placerats mitt på den underdimensionerade cykelbanan vid tunneln under tvärbanan Johannesfred. Det… Fortsätt läsa →

Nya säkrare korsningar för gående och cyklande Blomsterkungsvägen

I Hässelby längs Lövstavägen och Blomsterkungsvägen har Stockholms stad anlagd flera nya säkrare korsningar, med hastighetsdämpande åtgärder för motortrafiken. Barn kan gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter Längs Lövstavägen och Blomsterkungsvägen har flera korsningar för gång- och cykeltrafik nu… Fortsätt läsa →

Exergi följer inte stadens villkor vid vägarbete

Energiföretaget Stockholm Exergi utför arbete vid Hässelby Åkermyntan. Trafikomledningen har brister som ger risk för personskador. Gång- och cykelbanan är en fortsättning på pendlingsstråket. Lätt att göra rätt Att sätta upp reflexskärmar, tex X1, på byggstängsel är enkelt. Det är… Fortsätt läsa →

Sommarunderhåll 2022

Fortfarande 2022 har kommunerna utmaningar att röja buskar och grenar som växer ut över gång- och cykelbanor. Vi har delgivit dokumentation och uppmaningar till trafikkontoret i Stockholms stad sedan 2017, samt även till trafikborgarrådet Daniel Helldén. Ändå ser vi 2022… Fortsätt läsa →

Ellevio utsätter trafikanter för risker vid Nynäsvägen

Utspetsning (ramp över kantsten) är utförd felaktigt med risk för personskador. Vid vägarbete längs Nynäsvägen är rampen över kantsten utfört felaktigt, s.k. utspetsning. Det blir risk för personskador för gående och cyklande, särskilt i mörker. Trafikanter med funktionsvariationer är mest… Fortsätt läsa →

Slussenbygget 2022

Här samlar vi upp dokumentation om trafikomledningar vid slussenbygget under 2022. 2022-07-11Markeringspilar X1 saknas på avstängning för sidoförflyttning. Lätt att göra rätt. Sidoförflyttningen är tänkt att öka kapaciteten för gående, vilket behövs. Men har denna åtgärd verkligen effekt på så… Fortsätt läsa →

Cykelfält på deltid vid Hornsgatan

En kort sträcka av pendlingsstråket Hornsgatan finns ett cykelfält som håller god standard bara vissa tider. Är det i linje med Stockholm stads cykelplan? Tidigare var cykelfältet så smalt att en trehjulig lastcykel, armcykel eller cykelsläp för barn inte fick… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2022 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑