Månad december 2016

Hastighetsplanen saknar gång- och cyklandeperspektiv

Våra framtida cyklister och gående, barnen, kommer i kläm när hastigheten höjs på Svärdlångsvägen i Årsta. Trafiknämnden i Stockholm arbetar nu med att revidera hastigheter på stadens gator enligt dokumentet Hastighetsplanen. Ny hastighetsplan [texten uppdateras] Ur hastighetsplanen: Ambitionen med hastighetsplanen… Fortsätt läsa →

Sverigetaxi måste starta egen förarkontroll

Sverigetaxi är ett av företagen vars förare ofta blockerar cykeltrafiken. De blockerande fordonen skapar risker för de cyklande, och gör staden mindre lockande att cykla i. Sverigetaxi måste ta ansvar för egen kontroll av sina förare.  Vasagatan 160908 16.35 Foto… Fortsätt läsa →

Kvalitetskontroll av snöröjning saknas delvis i Stockholm

Organisation för relevant kvalitetskontroll av halkbekämpning saknas delvis  idag i Stockholms stad, en kvalitetskontroll med cykeldäcken i asfalten. Istället är det ofta de cyklande själva som organiserar kvalitetskontroll.  Men staden förnekar ofta brister istället för åtgärd. 161214 Hägerstensvägen. Foto Johanna… Fortsätt läsa →

Förvirrande skyltning till Traneberg under bron

Skyltningen är knepig för cyklande mot Traneberg från Tranebergsbron. Den dubbelriktade GC-banan är förlagd på trottoaren, och byter sida mitt på sträckan. Trottoarkanter hindrar föräldrar med lastcykel eller cykelsläp.  Det går att välja mellan två varianter för cyklande från Tranebergsbron… Fortsätt läsa →

Entreprenör struntar i reflexer bygge Henriksdal

Entreprenören vid avstängningen vid Henriksdal struntar i att skylta rätt på huvudled för cykeltrafik. En hel körriktning är blockerad, nästan båda körriktningarna är blockerade. Föreställ dig ett staket utan skyltning över en hel körriktning på bilvägen intill, väg 222 mot… Fortsätt läsa →

Regionalt cykelstråk utan vinterunderhåll

En sträcka av det regionala cykelstråket är helt utan vinterunderhåll vid Fartygsgatan i Hammarby Sjöstad. Det är felanmält till Stockholms stad under flera år men utan åtgärd. Stor risk för omkullkörning vid cykling i spåret. Stockholms stads vinterunderhåll av gång-… Fortsätt läsa →

Priostråk Älvsjövägen

På Stockholm stads hemsida kan man läsa följande: ”Cykla på vintern För att fler ska välja att cykla under vintersäsongen satsar vi extra på vinterväghållning av cykelbanor, särskilt på delar av de prioriterade cykelstråken. Dessa cykelbanor hålls fria från snö… Fortsätt läsa →

Stockholms stads rapport om snöfallet 9e nov

Stockholms stad har nu gjort en egen preliminär utvärdering om bristerna i snöröjning vid snöfallet 9e november. Den presenterades på en pressträff.  Läs det underliggande dokumentet från trafikkontoret Inbjudan till pressträff Läs Cyklandeombuds kartläggning före, under och efter snöfallet 9e… Fortsätt läsa →

Nomenklatur för kontroll av snöröjning

Kvalitetskontroll av snöröjning med ett cyklandeperspektiv saknas ofta. För att lättare kunna använda alla rapporter från cyklande om halkbekämpning behövs ett antal termer för olika typer av standardbrister. Ett utkast, en skiss Att ta fram ett antal termer för olika… Fortsätt läsa →

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑