2023/2024

Vad kan du kräva av din kommun och trafikverket, om halkbekämpning av gång- och cykelbanor? Googla din kommun plus ”snöröjning”. Kolla även vad som står i kommunens cykelplan. Använd också rapporter från tex VTI om grus och sopsaltning, samt regionala cykelplanen.

Vilken status har gång- och cykelbanan?

Om det är ett regionalt cykelstråk finns anledning att kräva högre standard på vinterväghållning.

Trafikverkets info om snöröjning av gång- och cykelbanor

Alla kommuners info om snöröjning

Hur fungerar snöröjningen för de med funktionsvariationer, äldre trafikanter och barn?

Det finns dubbdäck även till barncyklar

Björn Billung med armcykel

Hur fungerar snöröjning vid tillfällig trafikomledning vid vägarbete?

I Stockholms stad är det utföraren vid ett vägarbete som ansvarar för att den tillfälliga trafikomledningen har rätt standard på snöröjningen. Hur kraven ser ut i olika kommuner kan variera, googla efter kommunens tekniska handbok. Sök i den tekniska handboken med tex ”halka” eller ”snöröjning”

Teknisk handbok Stockholms stad länk