Cyklandeombud blev inbjudna till trafikroteln i Stockholm, av nya trafikborgarrådet. Man kan säga som ett mer informellt första steg till långsiktig dialog.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Lars Strömgren är nytt trafikborgarråd i Stockholms stad, och efterträder Daniel Helldén. Vi har tidigare haft möten med Daniel Helldén, och lyft de ärenden vi driver. Nya trafikborgarrådet gav oss en inblick i hur processen och samspelet kan se ut mellan tex rotel, nämd och förvaltning. Det var lärorikt för oss i Cyklandeombud, och vi hoppas kunna bli mer effektiva att driva ärenden för ökad och säker cykling i Stockholm. Och vara en bidragande part som hjälper Stockholms stad med den cyklandes perspektiv.

Listan med ärenden

Efter att Lars Strömgren blev nytt trafikborgarråd mailade vi över en lista med de mer profilerade ärenden vi driver. Alltså ärenden där vi tex ser systematiska brister och frågor vi lyft under flera år, och där vi samlat omfattande dokumentation.

 • Röjning av buskar och grenar som växer ut över gång- och cykelbanor
 • Följa stadens villkor för vägarbete på gång- och cykelbanor. Här ser vi att förvaltningen delvis förnekar dokumenterade brister, vilket är oroande. Vår dokumentation är sannolikt den mest omfattande i norden. 
 • Aveckla vägspärrar på gång- och cykelbanor.
 • Anpassa terrorhinder till gång- och cykeltrafik. Idag saknas grundläggande kunskap om cykeltrafik i projektgruppen som placerar ut lastbilshinder i staden. 
 • Brister i snöröjning. Särskilt cykelfält i city där vi vill starta försök med sopsaltning. Vi har dokumenterat att sopsaltning fungerar på cykelfält. 
 • Börja avveckla användning av grus, eftersom det ger fler personskador än det eventuellt förhindrar. Börja med test i en stadsdel, eller del av stadsdel. 
 • Trafikkontoret bygger delvis ny cykelinfrastruktur utan att det följer styrande dokument, och att det inte ger grundläggande standard.  Miljoner av budget riskerar då gå i sjön.
 • Prova säker cykelparkering på gata för lastcyklar. Lastcykeln är fordonet som på allvar kan ersätta privatägd bil i staden. Skjutsa barn och storhandla mat. Säker parkering är ett av de största hindren för fler att skaffa lastcykel. 
 • Anlägg säkra ytor för kunder och företagar vid snabbmatsbilarna vid Rålambshov. Ett ärende ingen vill kännas vid och ta ansvar för. 
 • Vi inventerar vissa större leder, ”cykelbanekoll” senast var det Alvik-Gröndal över broarna. Vi cyklar gärna tillsammans med någon från trafikroteln för att visa våra förslag på lösningar. 
 • När gång- och cykelbanor är anpassade för trafikanter med funktionsvariationer, då funkar det bättre för alla trafikanter. 
 • Sänk till max 30 km/t i tät bebyggelse. Verklig framkomlighet är ändå bara 12-20 km/t, och högre skyltning blir ett falskt löfte om framkomlighet som skapar konflikter. 
 • Samla allt väghållaransvar till en (1) väghållare. Idag är det uppdelat på 14 väghållare med alla stadsdelsförvaltningar. Det fördröjer ett effektivt arbete för ökad och säker cykling, att förhandla med 14 olika väghållare. 
 • Upcoming: Säkra cykelvägar för barn till skola och fritidsaktiviteter.