16-22 september 2020 Anmäl dig här

Vad är ”Trampa i mina hjulspår”?

”Trampa i mina hjulspår” är ett initiativ där vi på Cyklandeombud Stockholm utmanar olika yrkesgrupper, som i sin roll påverkar upplevelsen av att cykla i vår stad, att välja cykeln som transportmedel under en vecka. I år 2020, under Europeiska Trafikantveckan, utmanar vi stadens trafik- och stadsplanerare. Vi tror att det är först när man har gått i någon annans skor, eller i det här fallet trampat i någons hjulspår, som man på allvar kan förstå vilka utmaningar och risker denne utsätts för men också vilka möjligheter det finns att förbättra dennes situation.

Stads- och trafikplanerare formar stadens utrymmen och flöden. Staden har som mål att öka antalet cyklande betydligt till 2030. Antal cyklande i Stockholm har också ökat betydligt de senaste åren, inte minst under Coronapandemin. Trots både den beslutade framkomlighetsstrategin och ökade flöden så brister infrastrukturen för cykeltrafiken ordentligt. Motortrafiken är fortfarande starkt prioriterad vilket leder till en marginalisering av cykeltrafiken och problem och otrygghet för cyklister. Stadens stads- och trafikplanerare sitter på en unik möjlighet att göra det både säkrare och mer attraktivt att cykla i vår vackra stad. Fler cyklande innebär inte bara mindre koldioxidutsläpp, utan en stor samhällsekonomisk vinst och ökad folkhälsa.

Liljeholmsbron Stockholm

Vi hoppas att såväl kommunerna i länet som privata aktörer inom stads- och trafikplanering antar denna både roliga och enkla utmaning. Vi är säkra på att en vecka på cykel kommer få er att se vår stad med nya ögon och att det kommer ge er ökad insyn i vad som behöver göras för att fler ska våga sig upp på cykeln.

Hur gör vi för att delta?

Det är enkelt att delta. Välj cykeln som transportmedel under en vecka. Dela gärna med dig av ditt deltagande genom att anmäla dig här samt genom att använda hashtagen #trampaiminahjulspar i sociala medier. Glöm inte att peppa dina kollegor att anta utmaningen!

Vasabron Stockholm

Vill du utmana stads- och trafikplanerarna i din kommun/stad?

Vill du också utmana din kommun/stads trafik- och stadsplanerare är du varmt välkommen att använda dig av det grafiska materialet och våra texter. Ju fler som utmanar och utmanas desto bättre!

#trampaiminahjulspar

Tegelbacken Stockholm
Munkbroleden Stockholm
Tranebergsbron Stockholm