När är det läge att påverka din lokala politiker i trafiknämnden? Hur gör man?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten under utveckling]
Ärenden med större tyngd kan du lyfta till din lokala politiker som har hand om trafikfrågor. Tex om en helt nybyggd cykelbana inte håller rätt standard trots att det är årets största cykelsatsning. Och allra helst om du vet redan innan det beslutas, att den nya jättesatsningen inte kommer hålla grundläggande standard.
Eller om ett ärende efter flera år inte åtgärdas av förvaltningen. Extra bra att bygga en relation med trafiknämndens politiker under lång tid.
Organisation och arbetsätt kan variera mellan kommunerna.
Förvaltning = Förvaltningen är väghållaren. Det är kommunens tjänstepersoner som genomför det uppdrag som politiker budgeterat och beslutat. I Stockholms stad heter förvaltningen trafikkontoret. Men även 11 olika stadsdelsförvaltningar är väghållare för många gång- och cykelbanor.
Trafiknämnd = Kommunens politiker som beslutar hur uppdraget till förvaltningen ska genomföras i stora drag. Samt tar beslut i många mer specifika ärenden.

Hur gör man?

Ett tydligt och väl underbyggt ärende ökar chanserna att nå fram till din lokala politiker. Om du lyckas förklara tydligt och enkelt, och helst med stöd i forskning eller kommunens beslutade cykelplan, är det bra. Eller skriv bara precis hur som helst om något du vill förbättra, och maila till din lokalpolitiker.

Skrivelse – Vad är en skrivelse? I tex Stockholms stad finns ingen officiell kanal för skrivelser från allmänheten. I trafiknämnden tas inte inlägg från allmänheten upp. Men man kan skicka in ett medborgarförslag till sin stadsdelsnämnd.
Här tips från politiker om skrivelser i Stockholms stad:

"Skrivelser anmäls till nämnden för kännedom. Och då kan en ledamot be att få titta på dem. Men skrivelser behandlas inte på mötet. (Det är också mest protokollsutdrag från olika kommunala nämnder, utskott etc. med info och förslag riktade till nämnden i fråga.) Om du vill skicka in något som blir officiellt mottaget och hamnar i diariet är en skrivelse förstås en bra väg. Men om du vill påverka politikernas uppfattning om saker och ting så är personliga mejl (eller mejl till respektive parti) den bättre vägen."

Så det är ofta mer effektivt att maila ett parti, eller flera partier. Ännu bättre kan vara att maila politiker som har trafik som särskilt område, som sitter i trafiknämnden. Du kan fråga partierna vilka politiker som hanterar trafikfrågor. Eller kolla vilka politiker som sitter i trafiknämnden och maila alla.

Tagga/tilltala politiker i sociala medier

Att tagga eller tilltala politiker i sociala medier kan vara ett bra sätt att lyfta ett ärende, men lite fingertoppskänsla är bra att ha. Är det första gången du vill uppmärksamma en politiker på ett nytt ärende kan det vara bra att vara lite extra artig.
”Tack för allt som görs för cykling, jag föreslår xxx för att xxx”.
En variant är att bara ”pinga” en politiker i slutet på ett inlägg. Det är lite som ”kanske du behöver ta en titt på det här ärendet” Då skriver man ”ping @politikernskonto”.
En annan variant är att inleda med ”Hej @politikernskonto”.
Alltid bra att hålla korrekt och saklig ton, även om kritiken är skarp. Undvik ironi, sarkasm osv. Och som vanligt ha ett tydligt och bra underbyggt ärende, med stöd i forskning eller kommunens cykelplan. Och glöm inte att också tagga vid beröm för bra cykelpolitik.

240324 Länk

Möte med politiker

Det kanske bästa sättet att inleda en varaktig relation med din lokala politiker är att föreslå ett möte där partiet kan berätta hur de ser på cykeltrafik och vilka satsningar de vill göra. Var helst två personer som kommer till mötet, för då kan den ena föra anteckningar så ni kommer ihåg allt som sägs. Be också om att din politiker förklarar lite hur den politiska processen går till, hur trafiknämnden samverkar med förvaltningen i din kommun. Alltså att du som vill påverka en politiker förstår lite mer hur politikerns arbete går till.
Sen kan man föreslå möte om specifika större ärenden, eller ha med sig en lista med de viktigaste frågorna du vill driva, och be politikern förklara hur de tänker agera och hur de motiverar det.

Namninsamling

Namninsamling kan vara en metod. Den kan då lämnas över till din lokala politiker. Det finns färdiga smarta appar som gör namninsamlingen enklare. Här är en variant, och här Googla också tex ”tips för namninsamling”. Tänk på tex att en överlämnad namninsamling blir offentlig handling.

Cykla med en politiker

Arrangera en cykeltur med din lokala politiker, där ni cyklar tillsammans på en cykelbana som behöver förbättras.

Ställ fråga till politiker i lokaltidning eller SVT nyheter

Tipsa lokaltidningen eller SVT lokala nyheter om ett ärende. Då finns chansen att även din lokalpolitiker blir intervjuad. Eller om du ställer en direkt fråga till reportern ”vi undrar hur xxx-politiker tänker agera”

200313 Daniel Helldén i SVT nyheter