Vid Ellevios arbete vid Alvik på huvudled för cykeltrafik, är det så smalt att gående inte kan passera samtidigt med cykel. Detta hade varit otänkbart på huvudleden för motortrafik intill.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Gående och cyklande är ofta mest utsatta vid tillfälliga trafikomledningar vid vägarbeten visar studier vid VTI. Här blir det tydligt när möte inte är möjligt, inte mellan cyklande, och inte mellan cykel och gående. Trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta.

2021-04-30

Enkelt att göra bättre

Utspetsningen är 2 meter här, men eftersom trafiken kommer snett, blir det bara ca 1 meter bredd för trafik. Med 4 meter utspetsning kan gående och cykel mötas. TA-balken mot motortrafiken är placerad på refugen, den hade lika gärna kunnat placerats på vägbana för motortrafik, det hade ökat bredden med kanske 20%. Här där det är så smalt är varje decimeter värdefull.
Ellevio/Infratek har inte följt stadens tekniska handbok där kravet är att avstängande material ska ha reflex över hela bredden. Här hade tex X1 passat bra, det ger en tydlig signal var trafiken ska ta vägen. Det skulle också gå att ta en fil från vägbanan för blandad trafik/motortrafik, med tungavstängning och utspetsningar. Då skulle både gående och cyklande få grundläggande och trygg trafikomledning i linje med stadens villkor för vägarbete.

Trafikanter med funktionsvariationer mest utsatta

Trafikanter med rollator, armcykel, rullstol eller permobil får problem med den tvära utspetsningen över kantstenen. Rampen upp över kantstenen behöver vara längre så den inte blir så brant. Det är också otryggt i möte med cykeltrafiken. I stadens villkor för vägarbete ska tvärtom dessa trafikanter ha högst prioritet.

Flera cyklar rakt fram vid otydlig återledning

X1 saknas i återledning till ordinarie cykelbana. Mycket enkelt att göra rätt från början. Flera har cyklat rakt fram här, vilket blir problem med kantsten längre fram. Särskilt för trehjuliga lastcyklar med barn, armcykel, seniorcykel, rullstol, permobil osv. Följer inte stadens villkor för vägarbete.

2021-04-30

Lastcyklar med tre hjul välter nästan

Utspetsningen är inte utformad för de trafikanter som passerar här. De med trehjulig lastcykel välter nästan.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Läs mer om Ellevios brister för gående och cyklande vid vägarbeten

Ärendehantering

Kartlänk
Beställare: Ellevio AB
Utförare: Infratek
2021-05-02 Cyklandeombud kontaktar trafikkontoret SY2105030753KYO

Uppdateringar

2021-05-02
Cyklandeombud anmäler vägarbetet till trafikkontoret. SY2105030753KYO
”Hej Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Jag har tittat på ett tillfälligt arbete vid Alvik på cykelpendlingsstråket, som Ellevio och Infratek har. Där är det svårt att passera för trafikanter med funktionsvariationer, armcykel, permobil, rullstol mm. Utspetsning är för brant och konkavt skålad. Trehjuliga lastcyklar har svårt att passera. Återledning är förvillande och en del cyklar rakt fram. Heltäckande reflex på avstängsning saknas delvis. X1 saknas. Här behöver en fil lånas av motortrafiken för tillräcklig bredd för gång- och cykeltrafik.Läs mer detaljer här via länk nedanhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/svart-for-gaende-vid-ellevios-arbete-alvik/
Vi skulle även vilja ta del av TA-plan för arbetet.
Vi har ju dokumenterat att Ellevio har allvarliga brister vid många av sina arbeten, att de ofta inte följer villkor för TA-plan och teknisk handbok. Vi skulle vilja att trafikkontoret kallar upp Ellevios produktionschef och frågar hur de tänker kompetensutveckla, och skapa egen kontroll på sina arbeten,. Och att trafikkontoret överväger att stänga av Ellevio från arbeten i Stockholms gatumiljö. Det skulle även vara lämpligt att kräva förnyade utbildningar för vägarbete, och även att produktionschef och projketledare går dessa utbildningar. 
Med vänlig hälsning Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2020 gjordes liknande arbete, delvis samma brister

Juli 2020 utförde Ellevio ett liknande arbete på denna plats. Delvis samma brister, men delvis något bättre lösningar. Fortfarande för smal och kort utspetsning, men från Ulsundaplan placerad så sväng undviks över utspetsningen.

2020-07-09 För smal utspetsning

För kort och för smal utspetsning för trafikanter från Tranebergsbron. Samma problem att gående och cyklande inte kan mötas.

2020-07-11 För kort och för smal utspetsning
2020-07-11 Möte ej möjligt, för kort utspetsning