En bullerskärm/bullerbarriär kan öka luftkvaliteten och göra gång och cykling mer attraktivt, och kombineras som skydd mot plogsnö.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[Texten uppdateras]
En bullerskärm reducerar ljudet från motortrafikleder intill gång- och cykelbanor, vilket kan göra vardagstransporter med cykel mer lockande. Bullerskärmen kan också förbättra luftkvaliteten. Och en bullerskärm kan också ha kombinerad funktion som stopp för plogsnö, alltså där plogbilar på motortrafikled annars skulle vräka över snö på en parallell gång- och cykelbana. Placeringen är viktig, alltså att bullerskärmen placeras mellan motortrafik och gång/cykelbana.

Studier och rapporter

Publiceringar om bullerskärm

Hur bullerskärm påverkar luftkvalitet

En bullerskärm ”… kan minska halterna av luftföroreningar bakom skärmen. Det är en relativt snabb, enkel och billig åtgärd jämfört med andra lösningar. Men det är viktigt att undersöka den specifika platsens förutsättningar och utformning …”

2021 Stockholms universitet Frida Nilsson länk

Exempel bullerskärm på rätt sida om gång/cykelbana

Nioörtsvägen karta
Bullerskärm på rätt sida, Henriksdal karta
Bergslagsvägen, jordvall. Karta
Nynäsvägen, växtbarriär. karta
Sickla kanal karta

Exempel bullerskärm på fel sida om gång/cykelbana

Huddingevägen karta
Lidingövägen, bullerskärm på fel sida om gång- och cykelbana. Karta

Andra exempel på bullerskärm

Vinsta Vällingby karta
Bullerskärm