Månad augusti 2016

Felskyltat vid Henriksdalskajen tillåter cyklister på trottoaren

Gående och cyklande är många gånger irriterade på varandra när de möts på trottoaren vid Henriksdalskajen. Båda hävdar att de har rätt, och det har de. Det är skyltningen som är felgjord. När cyklande kommer från Henriksdalskajen och ska söderut… Fortsätt läsa →

Hammarby sjöstad blockerad för cykeltrafik varje dag

Cykelfälten i Hammarby sjöstad är blockerade av felparkerade bilar varje dag, men Stockholms stad väljer att förneka det, istället för att åtgärda och lösa problemet.  Trafikkontorets parkeringsavdelning tycker att parkeringsbevakningen av cykelfälten fungerar bra. Trots att trafikkontoret har tagit del… Fortsätt läsa →

Cyklande tvingas upp på trottoar i Hammarby Sjöstad

Exploateringskontoret glömmer cykeltrafiken när det byggs nytt i Hammarby Sjöstad. Det är dyrt att bygga, men ännu dyrare att bygga om det som blir fel. Hur fungerar den politiska styrningen? Cyklande tvingas upp på trottoaren vid nybyggda Textilgatan Nu är… Fortsätt läsa →

Dödsolycka risk för cyklande Ulvsundaplan

Det är risk för dödsolycka för cyklande när Stokab beställer kabelarbete på cykelstråket vid Ulvsundaplan. Dubbelriktad cykeltrafik på cykelstråk får en smal remsa tätt intill den tungt trafikerade väg 275.  [texten uppdateras] Vid Ulvsundaplan har entreprenören Hakab gjort en mycket… Fortsätt läsa →

Svårt få staden säkra farliga Munkbroleden

Olyckor inträffar vid farliga cykelstråket längs Munkbroleden. Cykelstråket är så smalt att säkra möten mellan cyklande ej är möjligt. 2026 kan bredare cykelbana vara på plats. [Texten uppdateras] Uppdatering 240215: Breddning av cykelstråket Munkbroleden ska vara klart 2026 och blir… Fortsätt läsa →

Gräsklipp ligger kvar på cykelstråk

Gräsklipp och buskar lämnas på cykelstråk och riskerar omkullkörning för cyklande. Trots tidigare klagomål finns brister kvar i gräsupptagning. Stadsdelsförvaltningen vägrar åtgärda.  Cykelstråk Fredhällsparken, karta Längs Drottningholmsvägen har gräs röjts med trimmer, och gräsklipp och buskar lämnas på cykeltråket. Gräsklipp… Fortsätt läsa →

Besiktning #6 slussenbygget, risk för invalidiserande skador

Besiktning nummer 6 visar att cyklade riskerar invalidiserande skador vid slussenbygget, från Katarinavägen. Exploateringskontoret svarar att det bara är en tillfällig lösning, vilket visar att de efter ett halvår fortfarande saknar kunskap om cykeltrafik. Från Katarinavägen mot slussen Uppdatering: Vecka… Fortsätt läsa →

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑