Månad september 2019

Grind rakt över cykelstråk Kungens kurva

Fastighetsägaren vid Coop har en grind rakt över regionala gång- och cykelstråket vid Kungens kurva. Först fanns inte ens reflexer på grinden. [texten uppdateras]I mörker är det risk för påkörning och personskador, eftersom det inte finns reflexer på grinden. Grinden… Fortsätt läsa →

Brister i trafikomledning Torsgatan

Vid arbetet med cykelpendlingsstråket på Torsgatan utesluts cyklande med funktionshinder och cyklande med lastcyklar. Entreprenören skulle behöva utbildning om gång- och cykeltrafik. Konflikt både för gångtrafik och cykeltrafik Hänvisning saknas. Kantsten saknar ramp att köra upp på, sk utspetsning. Cyklande… Fortsätt läsa →

Aluminiumplåt på Rissnebron risk för cyklande

Bron över Enköpingsvägen mellan Rissne och Ursvik är belagd med aluminiumplåt. Plåten blir lätt hal, särskilt vid temperaturer runt nollan. Kurvor är fel utformade. Bron behöver byggas om. Vilka är bristerna? [texten uppdateras] Aluminiumplåt som underlag ger inte tillräcklig friktion…. Fortsätt läsa →

Kabel över cykelpendlingsstråk Nybroplan, risk för personskador

En kabel är dragen över cykelpendlingsstråket som passerar Nybroplan / Raoul Wallenbergs torg. Det innebär risk för omkullkörning och personskador. Kablar ska alltid dras i luften. [texten uppdateras] Kablar ska dras i luften På torget är det en knytpunkt för… Fortsätt läsa →

Korsningar i Stockholm som ibland blockeras av motortrafik

Ibland blockeras korsningar av fordon som kör mot rött eller gult och sedan fastnar mitt i korsningen. Det hindrar gång- och cykeltrafik, och skapar risker och otrygghet för gång- och cykeltrafik. [texten uppdateras]Går det att göra något åt detta? Är… Fortsätt läsa →

Anpassa Västerbron för ökande gång- och cykeltrafik

Västerbron är idag underdimensionerad, med risk för konflikt och personskador. Hur kan Västerbron anpassas för att klara dagens och framtidens trafikflöden av gång- och cykeltrafik? Idag finns inte tillräckligt utrymme på Västerbron för de trafikslag staden prioriterar i framkomlighetsstrategin. Rätt… Fortsätt läsa →

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑