Månad juni 2021

Bite AB blockerar huvudled Brommaplan

Bite AB har ett arbete vid Brommaplan med parkskötsel. De stänger av huvudleden helt, och trafikomledning saknas. Vi kontaktar trafikkontorets jour i flera dagar, men det ger inte resultat. Supporta Cyklandeombud via Patreon Vi frågar Bite AB på plats om… Fortsätt läsa →

Trafikkontoret riskerar trafikolyckor vid Liljeholmsbron

Liljeholmsbron har en skada på gång- och cykelbanan. Gång- och cykeltrafik har stängts av på västra sidan. Trafikkontoret följer inte sina egna villkor i den tillfälliga trafikomledningen, med risk för trafikolyckor som följd. Supporta Cyklandeombud via Patreon [Texten uppdateras]Liljeholmsbron är… Fortsätt läsa →

Stockholm vatten och avfall brister i trafiksäkerhet vid vägarbeten

Gång- och cykeltrafik är mest utsatta vid tillfälliga vägarbeten visar VTI. Vi har dokumenterat att även Stockholm vatten och avfall har dessa brister. Ofta följs inte Stockholm stads villkor för vägarbete. Vi föreslår möte för att starta förändringsarbete. Supporta Cyklandeombud… Fortsätt läsa →

Risk för trafikolyckor när Stockholm vatten utför arbete på cykelbana i Huddinge

Stockholm vatten visar återkommande brister i trafiksäkerhet för gående och cyklande. Här dras slangar över gång och cykelbana i Huddinge intill Källbrinks idrottsplats Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Slangar och kablar ska alltid dras med kabelstativ över trafikerade vägar, gång-… Fortsätt läsa →

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑