Hur kan Cyklandeombud kontakta media?

Lokalpress och annan media vill ofta ha ett dagsaktuellt ämne. Har du möjlighet att ta en bild med mobiltelefon kan det ibland vara avgörande för att tidningen väljer att skriva.  Särskilt om det är en situation som är övergående. Ibland skickar de egen fotograf, ibland tar reportern en egen bild med mobiltelefon.

Tänk igenom innan vad du vill säga, koka ner det till max tre meningar som är tydliga. Den färdiga redaktionella texten blir kanske inte längre än så på den information du bidrar med. Undvik att prata om andra ämnen än just det ärende du driver, och helst bara om de tre meningar du kokat ner till, kanske någon extra förklaring eller förtydligande. Var tydlig att du representerar Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län.

Be att få läsa texten innan publicering, eller i alla fall dina citat. Risken är annars betydande att det blir faktafel. I vissa ärenden kan det vara avgörande att dina formuleringar citeras rätt, särskilt om du samtidigt har en dialog med förvaltning, kommunal nämnd och entreprenörer.

Det mest effektiva är att bygga upp en relation med en lokal reporter som skriver om ditt område. Ring eller maila direkt till den journalisten istället för att använda tidningens allmänna kontaktformulär.

Bilden

Om du tar en egen bild med din mobiltelefon, försök få med någon som cyklar på bild, anonym med ryggen mot kameran. En bild som visar helheten, och en bild som är närmare. Ta gärna en bild där du själv syns på cykeln på cykelvägen och det aktuella ärendet syns tydligt. Putsa linsen på mobilen (med tex din T-shirt i bomull), särskilt i mörker.

Cyklandeombud medverkade i 15 publiceringar under ett år.

Tips från Westander om att medverka i media

Hej,
Vill du bli bättre på att hantera intervjuer?
Här är tre tips till dig som ska medverka i en intervju.
1. Be att få återkommaUndvik så långt som möjligt att ta en intervju utan att förbereda dig. Be i stället att få återkomma inom 15 minuter. På så sätt får du tid att samla tankarna och förbereda ditt budskap.
2. Bestäm ditt budskap inför intervjunDetta är alltid det viktigaste tipset. Ändå är det många som kommer till intervjun utan ett förberett budskap. Försök gärna att formulera det allra viktigaste du vill ha sagt så att det går att säga på 15 sekunder.
3. Undvik att bli ett intervjuofferDin uppgift är att se till att texten eller inslaget innehåller det du vill ha sagt. Se frågorna som inbjudningar att framföra ditt budskap. Det är din intervju lika mycket som det är journalistens.
På Westanders hemsida kan du läsa 20 tips om intervjuer från pr-handboken 2017. Du kan också läsa om våra tjänster inom medieträning och anmäla dig till höstens heldagskurs Skapa publicitet.

Skriva pressmeddelande

  • Läs tips från Westander här
  • Tips från TT här