Kategori nyproduktion

Ojämn kvalitet nyanlagd asfalt Tenstadalen

Breddad gång- och cykelbana längs Tenstadalen är mycket bra. Men varför är kvaliteten på den nylagda asfalten vågig? Hur fungerar stadens kvalitetskontroll? Gång- och cykelbanan genom Tenstadalen har gjorts bredare, det är mycket bra. Men kvaliteten på den nylagda asfalten… Fortsätt läsa →

Nya asfalten Västerbron bucklig

68 miljoner investeras i infrastruktur utan att grundläggande standard uppnås [texten uppdateras]Västerbron ska breddas för gångtrafiken, det är mycket bra. Men nu har 68 miljoner investerats i ny infrastruktur utan att grundläggande standard uppnås. Vi försöker reda ut vad som… Fortsätt läsa →

Nya säkrare korsningar för gående och cyklande Blomsterkungsvägen

I Hässelby längs Lövstavägen och Blomsterkungsvägen har Stockholms stad anlagd flera nya säkrare korsningar, med hastighetsdämpande åtgärder för motortrafiken. Barn kan gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter Längs Lövstavägen och Blomsterkungsvägen har flera korsningar för gång- och cykeltrafik nu… Fortsätt läsa →

Stolpe i cykelbanan, nya Engelbrektsgatan

Längs huvudstråket Engelbrektsgatan har en ny dubbelriktad cykelbana byggts. I anslutningen mot Birger Jarlsgatan finns utmaningar, när en stolpe hamnat mitt i cykelbanan. Supporta Cyklandeombud via Patreon Engelbrektsgatan har nu fått en dubbelriktad cykelbana, mycket bra, och för att få plats… Fortsätt läsa →

Tranebergsbron urusel för gång- och cykeltrafik

Tranebergsbron är till stora delar underdimensionerad för gång- och cykeltrafik, med risker för personskador. En flaskhals för ökad och säker cykling från hela Västerort. Supporta Cyklandeombud via Patreon [ärendet uppdateras] Tranebergsbron behöver breddas på på- och avfarterna. Idag är det… Fortsätt läsa →

Slalom för cyklande Hjorthagsmotet

Slalombanan i korsningen Hjorthagsmotet är svår att förstå. Hur har trafikingenjören tänkt här? I vilken handbok för cykeltrafik finns denna lösning förordad? Är det trafikverket eller trafikkontoret som beslutat om slalombanan? Slalombanan för cykeltrafik i kornsingen Hjorthagsmotet är onaturlig och… Fortsätt läsa →

Betongfundament mitt i cykelbana trollas bort med färg

Cyklandeombud har tidigare uppmärksammat betongfundamentet som sticker ut i cykelbanan vid Sicklauddsbron i Hammarby Sjöstad. Nu försöker staden trolla bort betongkanten med färg. Bara 40cm kvar att cykla på Kartlänk Betongfundamentet riskerar omkullkörning och personskador Betongfundamentet riskerar omkullkörning och personskador,… Fortsätt läsa →

Gatsten på Henriksdalsallén avskräcker gående och cyklande

Henriksdalsallén i Hammarby Sjöstad är skyltad som ett 18 meter brett gångfartsområde. Men gående, handikappade, föräldrar med barnvagnar och cyklande får trängas på två 1,5 meter breda betongtrottoarer. Resten av allén, 15 meter, har bilar och växter fått, olämplig gatsten… Fortsätt läsa →

Cyklande tvingas upp på trottoar i Hammarby Sjöstad

Exploateringskontoret glömmer cykeltrafiken när det byggs nytt i Hammarby Sjöstad. Det är dyrt att bygga, men ännu dyrare att bygga om det som blir fel. Hur fungerar den politiska styrningen? Cyklande tvingas upp på trottoaren vid nybyggda Textilgatan Nu är… Fortsätt läsa →

Trottoarkanter styr cyklister till Sjöstadens trottoarer!

Cyklar ska framföras på gator, cykelfält eller cykelbanor – inte trottoarer!  Men självklart använder jag och andra cyklister trottoaren – om man slipper alla höga trottoarkanter. Och Sjöstadens alleér och tvärgator är full av felbyggd cykelinfra. Trafikkontoret följer helt enkelt… Fortsätt läsa →

© 2023 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑