Kategori nyproduktion

Nyanlagd och bucklig cykelbana Mariebergsgatan

Staden gör en efterlängtad förbättring av Mariebergsgatan, där cyklande tidigare inte fick plats alls. Men den nyanlagda asfalten är delvis bucklig. [texten uppdateras]Mariebergsgatan på Kungsholmen i Stockholm var tidigare i princip oframkomlig för cykeltrafiken. Många cyklande valde istället att cykla… Fortsätt läsa →

Verkningslösa rumble strips i Vinsta

Rumble strips i överflöd när trafikverket bygger ny cykelinfrastruktur i Vinsta. Studier visar att rumble strips inte ger någon effekt. Motorvägsprojektet vid Vinsta börjar ta form. Även gång och cykelinfrastrukturen görs om. Vilket Cyklistbloggen skrivit om tidigare. Vi börjar titta… Fortsätt läsa →

Ojämn kvalitet nyanlagd asfalt Tenstadalen

Breddad gång- och cykelbana längs Tenstadalen är mycket bra. Men varför är kvaliteten på den nylagda asfalten vågig? Hur fungerar stadens kvalitetskontroll? Gång- och cykelbanan genom Tenstadalen har gjorts bredare, det är mycket bra. Men kvaliteten på den nylagda asfalten… Fortsätt läsa →

Nya asfalten Västerbron bucklig

68 miljoner investeras i infrastruktur utan att grundläggande standard uppnås [texten uppdateras]Västerbron ska breddas för gångtrafiken, det är mycket bra. Men nu har 68 miljoner investerats i ny infrastruktur utan att grundläggande standard uppnås. Vi försöker reda ut vad som… Fortsätt läsa →

Nya säkrare korsningar för gående och cyklande Blomsterkungsvägen

I Hässelby längs Lövstavägen och Blomsterkungsvägen har Stockholms stad anlagd flera nya säkrare korsningar, med hastighetsdämpande åtgärder för motortrafiken. Barn kan gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter Längs Lövstavägen och Blomsterkungsvägen har flera korsningar för gång- och cykeltrafik nu… Fortsätt läsa →

Stolpe i cykelbanan, nya Engelbrektsgatan

Längs huvudstråket Engelbrektsgatan har en ny dubbelriktad cykelbana byggts. I anslutningen mot Birger Jarlsgatan finns utmaningar, när en stolpe hamnat mitt i cykelbanan. Supporta Cyklandeombud via Patreon Engelbrektsgatan har nu fått en dubbelriktad cykelbana, mycket bra, och för att få plats… Fortsätt läsa →

Tranebergsbron urusel för gång- och cykeltrafik

Tranebergsbron är till stora delar underdimensionerad för gång- och cykeltrafik, med risker för personskador. En flaskhals för ökad och säker cykling från hela Västerort. Supporta Cyklandeombud via Patreon [ärendet uppdateras] Tranebergsbron behöver breddas vid på- och avfarterna. Idag är det… Fortsätt läsa →

Slalom för cyklande Hjorthagsmotet

Slalombanan i korsningen Hjorthagsmotet är svår att förstå. Hur har trafikingenjören tänkt här? I vilken handbok för cykeltrafik finns denna lösning förordad? Är det trafikverket eller trafikkontoret som beslutat om slalombanan? Slalombanan för cykeltrafik i kornsingen Hjorthagsmotet är onaturlig och… Fortsätt läsa →

Betongfundament mitt i cykelbana trollas bort med färg

Cyklandeombud har tidigare uppmärksammat betongfundamentet som sticker ut i cykelbanan vid Sicklauddsbron i Hammarby Sjöstad. Nu försöker staden trolla bort betongkanten med färg. Bara 40cm kvar att cykla på Kartlänk Betongfundamentet riskerar omkullkörning och personskador Betongfundamentet riskerar omkullkörning och personskador,… Fortsätt läsa →

Gatsten på Henriksdalsallén avskräcker gående och cyklande

Henriksdalsallén i Hammarby Sjöstad är skyltad som ett 18 meter brett gångfartsområde. Men gående, handikappade, föräldrar med barnvagnar och cyklande får trängas på två 1,5 meter breda betongtrottoarer. Resten av allén, 15 meter, har bilar och växter fått, olämplig gatsten… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑