Länkar om att begära ut allmän handling. (Offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen)

Subject: Begäran om allmän handling xxxxx

Härmed begär jag att få ta del av följande allmänna handlingar: 

1. xxxx 

2. xxxx

I första hand vill jag att handlingarna skickas till mig via E-post till xxxx@yyy.com . 

I andra hand vill jag att handlingarna skickas till mig via post till 

Förnamn Efternamn 

Gata 

111 11 Stad 

Om det tillkommer en avgift för mig att få ta del av ovanstående handling/handlingar vill jag att denna kostnad specificeras för mig innan det att jag får ta del av aktuella handlingar. Detta i sådant fall kostnaden överstiger XXX kr.

Mer tips

  • En kan begära ut handlingar utan att veta exakt vad den heter, så länge en är så specifik att det går att förstå för myndigheten.
  • En ska inte behöva skriva att det ska ske skyndsamt, det står redan i lagen. Sen kan det vara bra att veta att en kan överklaga om man nekas att få ut handlingarna. En ska då begära att få ett överklagbart beslut med besvärshänvisning
  • Kan vara bra att specificera vad xxx är, antingen så uppger en diarienummer eller så beskriver en tydligt vad det är för handling. Ett generellt tips är att ringa till myndigheten istället för att maila, det brukar gå snabbare då och en kan förklara och undvika missförstånd. Dessutom riskerar mail att ligga olästa om någon är borta från jobbet