Kategori slussenbygget

Besiktning #13 Slussenbygget. Att få svar tar över fyra veckor.

Efter snart en månad har projekt Slussen ännu inte svarat på besiktning #12. Det tar veckor att få brister som är risk för personskador åtgärdade. [texten uppdateras] Besiktning #13 är utförd 2020-02-06. ca 13 nya avvikelser, ca 25 ej åtgärdade… Fortsätt läsa →

Besiktning och anmälan #12, slussenbygget, fortsatt brister som riskerar personskador

Vi fortsätter rondera slussenbygget, och det visar sig behövas. Vi hittar åter brister med risk för personskador. Varför klarar inte entreprenör och beställare att rondera själva? [texten uppdateras] Besiktning och anmälan #12 utförs på datum 191218. Över 10 nya avvikelser…. Fortsätt läsa →

Gångtrafik tar ofta genaste vägen vid vägarbeten

Det kommer sällan fungera att flytta gångtrafik till andra sidan gatan, så länge det finns en genare väg. Därför är det ingen idé att godkänna TA-planer där gångtrafiken ändå kommer att välja den genare vägen. Det skapar bara konflikter. Då… Fortsätt läsa →

Slussenbygget besiktning #11. Fortsatt prio biltrafik. Inget svar på tidigare besiktning.

Skanska och slussenprojektet fortsätter att prioriterad biltrafiken, tvärt emot den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin. Vem är det som tar det beslutet? Är det trafikkontoret eller exploateringskontoret? Eller är det Skanska som bestämmer över kommunfullmäktige? [texten uppdateras] Samma farliga lösningar upprepas… Fortsätt läsa →

Slussenbygget besiktning #10. Flesta brister utan åtgärd

Efter två månader har projektet ännu inte svarat. De flesta bristerna är enkla att åtgärda, men nästan inget har hänt. Exploateringskontoret och den internationella entreprenören Skanska börjar kännas oseriösa. [texten uppdateras] Nästan meningslöst att felanmäla Nästan inga åtgärder sker på… Fortsätt läsa →

Slussen besiktning #8

Det är onödigt krångligt och riskfyllt att passera slussenbygget med cykel och gående, det går att öka säkerhet och framkomlighet. Besiktning #8. Över 25 avvikelser [texten uppdateras] Två år sedan vi gjorde besiktning, hur ser det ut idag? Cyklandeombud gjorde… Fortsätt läsa →

Besiktning #6 slussenbygget, risk för invalidiserande skador

Besiktning nummer 6 visar att cyklade riskerar invalidiserande skador vid slussenbygget, från Katarinavägen. Exploateringskontoret svarar att det bara är en tillfällig lösning, vilket visar att de efter ett halvår fortfarande saknar kunskap om cykeltrafik. Från Katarinavägen mot slussen Uppdatering: Vecka… Fortsätt läsa →

Besiktning #5 Slussenbygget åtgärdar inte farlig passage

Besiktning nummer fem av slussenbygget visar att den farligaste passagen inte är åtgärdad. Trots upprepad kontakt med ansvarig. Texten uppdateras löpande. Jan Valeskog (s) svarar: ”Fullt förtroende” för situationen. Vi prioriterar cykeltrafik säger projektet i ord. I verkligheten är det… Fortsätt läsa →

Besiktning #4 Slussenbygget, farligt från Stadsgårdsleden

Från Stadsgårdsleden är det nu mycket farligt visar besiktning nr 4 av Slussenbygget 160628. Flera cyklande har redan krockat. I kurva med skymd sikt finns knappt plats för en körriktning, men där har entreprenör och trafikkontor tryckt in ett dubbelriktat… Fortsätt läsa →

Besiktning #3 Slussenbygget: Rumble strips och blockerande skyltar.

Besiktning #3 av slussenbygget visar att entreprenören delvis fortfarande har problem att göra säkert för cykel och gångtrafik. Fortfarande inget svar om varför projektet inte vill anställa cykelkompetens. Nu börjar ny fin asfalt rullas ut på cykelbanor förbi slussen under… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑