Regionala gång- och cykelstråket över Tranebergsbron hade båda körriktningar för cykeltrafik blockerade januari-februari. Skulle två körriktningar i motortrafiken vara blockerade lika länge?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
En plåt över rörlig skarv har lossnat på primära gång- och cykelstråket över Tranebergsbron. Båda körriktningar för cykeltrafik är blockerade och cykeltrafiken får då använda gångbanan. Efter två månader åtgärdas plåtarna provisoriskt, och två asfaltbulor anläggs tvärs cykelbanan. VTI säger att ojämnheter inte ska användas på cykelbanor, det är en trafiksäkerhetsrisk. Vägbulorna saknar rätt utmärkning med sidomarkeringsskärm X3.

Ärendehantering

karta
Ansvarig väghållare Trafikverket
240110? Tidigt januari stängs körfält av
240221 Arbete utförs vid täckplåten
240313 Arbetet avslutat efter två månader
(240314 Fråga mailad till trafikkontoret 2024SC48144)
240314 Svar från Trafikkontoret 2024SC48144
240402 Mail till Trafikverket
240417 Svar från Trafikverket
240418 Uppföljande mail till Trafikverket

Uppdateringar

240418 Mail till Trafikverket
”Hej och tack för svar Efter den temporära lagningen utfördes också två bulor med asfalt över hela bredden. Enligt VTI ska ojämnheter inte anläggas på cykelbanor, det anses som en säkerhetsrisk. Akut behöver asfaltbulorna märkas ut med sidomarkeringsskärmar X3, och tas bort. Det är också bra om Trafikverket generellt informerar sina utförare om att bulor inte ska användas på cykelbanor, och att om bulor finns tillfälligt ska de märkas ut med tex X3. På det regionala och primära gång- och cykelstråket används inte plogbil, utan sopsaltning. Och nu efter säsongen återstår bara spolning/sopning av grus/damm som har ansamlats intill staketet.

240417 Svar från Trafikverket
”Jag har ställt frågan till projektledaren och fått nedan svar: En skada upptäcktes på en skyddsplåt över en av skarvarna på Tranebergsbron. Plåten hade blivit påkörd, förmodligen av en plogbil, vilket resulterade i att plåten försköts och utgjorde en fara och hinder för cyklister. För att åtgärda detta problem kallades en entreprenör in för att genomföra en temporär reparation, vilket möjliggjorde användningen av hela bredden på GC-banan igen. Plåten kommer dock behöva bytas i sin helhet då infästningsdetaljer skadades vid påkörningen. Detta kommer att utföras nattetid under sommaren.” Tänk på att inte ändra i ämnesfältet om du svarar på detta meddelande. Med vänlig hälsning xxx Handläggare Kundservice och Diarium Telefon: Trafikverket 781 89 Borlänge”

240402 Mail till Trafikverket
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. På Tranebergsbron Stockholm var det tidigare under några månader en skada på en skarv på det regionala gång- och cykelstråket. Vad hade hänt där? Är arbetet klart och avslutat? karta https://maps.app.goo.gl/w7hkDpW1bt7PVPdy7 Bild nedan

240314 Svar från trafikkontoret 2024SC48144
Tack för att du kontaktar oss på Trafikkontoret. Det är Trafikverket som ansvarar för Tranebergsbron. Vi hänvisar dig därför att ta kontakt med de direkt för hjälp med ditt ärende. Deras kontaktuppgifter finner du på följande länk;   Kontakta oss – www.trafikverket.se Önskar dig en fortsatt trevlig dag. Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Verksamhetsstöd, Servicecenter

240315 Två asfaltbulor är anlagda
Två asfaltbulor är anlagda, som blir som ett farthinder för cykeltrafik. VTI säger att alla former av bulor och ojämnheter är trafiksäkerhetsrisk på cykelbanor.

240315 Asfaltbulor blir som farthinder

240314 Fråga mailad trafikkontoret 2024SC48144
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. 
Vad har hänt på Tranebergsbron? Finns plan för när det är färdigställt? 
Som vi uppfattat det var det en plåt som var defekt över en rörlig skarv. 
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

240313 Arbetet avslutat efter två månader

240222

240222 Tranebergsbron

240221 Någon form av arbete utförs

240221 Arbete Tranebergsbron

240219

240219 Tranebergsbron

240122

240122 Tranebergsbron

(Toppbild Matz T.)