Här finns alla uppgifter på hur du driver ärende och skickar klagomål i region Stockholms län.

  • Kolla om någon annan redan driver samma ärende i facebookgruppen Cykla i Stockholms län
    länk
  • Kolla om cykelbanan är ett regionalt cykelstråk, då är ärendet mer viktigt. Karta över regionala cykelstråk finns här. Dessutom finns Opencycle map. Lila stråk är regionala cykelstråk. Blåmarkerad cykelbanor är Huvudstråk i Stockholms stad.
  • Kolla om cykelbanan (i Stockholms stad) är cykelstråk, karta finns (länk saknas ännu)
  • Anmäl storsäck tex Sortera, Big Bag på 020516516 Länk

Journummer

Viktigt att journummer bara används då det finns risk för tex personskada. Journummer är avgörande, eftersom den cyklande oftast observerar akuta farliga hinder på väg till jobbet, eller på väg hem. Och det är oftast utanför kontorstid. Är det stor fara för cyklande på större stråk kan trafik P4 Stockholm kontaktas, i tweet https://twitter.com/TrafikP4Sthlm  eller telefon 020-999444. Dock har cykelrelaterade störningar låg prioritet hos trafikredaktionen P4 Stockholm.

Stockholm

Använd appen ”tyck till” och välj klagomål. Då får du ett ärendenummer. I appen kan man ange position med telefonen och lägga till bild.
Alternativt använd web-funktionen Synpunktsportalen. https://etjanster.stockholm.se/TyckTill/
”Felanmälan” går direkt till entreprenör via Trafik Stockholm. Trafikkontoret ser aldrig anmälan utan får bara statistik på antalet inkomna felanmälan. Om felanmälan inte leder till åtgärd eller förbättring så skicka ”klagomål” så att trafikkontoret informeras om bristerna hos entreprenören och kan ta upp det med dem. Eller välj ”klagomål” för alla felanmälningar.
Det går också att maila trafikkontoret@stockholm.se och tex fråga vem som är ansvarig lokalt trafikplanerare, och be om kontaktuppgifter för att driva långsiktig dialog/ärende.

När en får svar från trafikkontoret kommer de mailen nästan alltid från en noreply@-adress. Ibland står handläggarens hela namn i svaret, då kan du byta ut noreply@ mot fornamn.efternamn@stockholm.se för att kunna svara med uppföljande information eller följdfrågor. Eller byt ut noreply mot trafikkontoret@stockholm.se  
Om det är akut och speciellt vid risk för personskada, ring också Trafik Stockholm 08-651 00 00, de kan skicka ut bil direkt för åtgärd, men det funkar sällan, beroende på olika faktorer och kanske även slump, och vilka operatörer som jobbar just för tillfället på Trafik Stockholm. Kompetensen om framkomlighet och risk för personskador för cykel varierar kraftigt hos Trafik Stockholm. Det beror även på kompetens hos utförande operatör (varierar kraftigt), och hur de värderar info från Trafik Stockholm. I Cyklandeombud har vi nästan aldrig lyckats få Trafik Stockholm att agera akut. Stockholms stad svarar sällan på Twitter.

Bygge som använder cykelbana/cykelfält måste ha tillstånd av tjänstepersonen markupplåtare på trafikkontoret, samt tillstånd av polisen. Kontakta markupplåtaren på trafikkontoret för att uppmärksamma när cykelbanor används av byggarbetsplats, om omledning saknas eller är felgjord.

Begär ut TA-plan, det kan ge effekt. Och en kan se om entreprenören följer godkänd TA-plan.
taplaner.tk@stockholm.se är mailadressen

Botkyrka

Felanmälan i appen ”Botkyrka kommun” med GPS-position, bild och återkoppling.
Felanmälan via web: http://www.botkyrka.se/boochbygga/felanmalan/
Telefon dagtid 08-530 610 00 (kommunens kontaktcenter, kan vara telefonkö)
Journummer 08-530 610 00 (tryck 2 och Södertörns räddningstjänst kan ringa ut jourpersonal)
Felanmälan via mail: medborgarcenter@botkyrka.se
Twitter/facebook:

Ekerö

Felanmälan på web https://www.ekero.se/Gemensamt/Formularsida/
Anmälaren får själv kolla vem som är väghållare för att rapportera till rätt väghållare
Kommunens kontaktcenter: 08-124 571 00 tryck 3
Maila felanmälan: info@ekero.se
Journummer: Länk till olika journummer https://www.ekero.se/Kommun_och_politik/Ekero-Direkt/Journummer/
Om tex ett träd blåst ner över en cykelhuvudled ringer man räddningstjänst via 112. De ringer i sin tur TIB tjänsteperson i beredskap. 
På Ekerö är det en utmaning att 80% av vägnätet ägs av Trafikverket och vägföreningar. 

Danderyd

Felanmälan på web:
https://www.danderyd.se/kommun-och-politik/information-danderyd–din-direktkontakt-med-kommunen/kontakt/felanmalan/
Telefon vxl: 08-568 910 00 tryck 2 för trafik
Tekniska kontoret: 08-568 912 80, verkar gå till enskild tjänsteperson. Inget journummer finns.
Kundtjänstens öppettider: mån-fre 9-17
App:
Twitter/facebook:

Haninge

Felanmälan på web. https://www.haninge.se/kommun-och-politik/dialog-och-synpunkter/felanmalan/ 
Om felet kräver en omedelbar åtgärd, ring 08-606 88 00
VA-jour 087412897 (om tex en tillfällig vattenpost är uppsatt på cykelbana)
Trafikverket ansvarar för en hel del, vissa cykelbanor ansvarar bostadsrättsföreninger för. Haninge kommun skickar då vidare ärendet till dessa väghållare.
App:
Twitter/facebook:

Huddinge

Felanmälan via web:
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/
App för felanmälan: Huddinge felanmälan
Felanmälan via telefon dagtid 08-535 366 00 servicecenter
mail: servicecenter@huddinge.se
Miljö-Samhäll Journummer utanför kontorstid: 08-535 366 00 kopplas till räddningstjänsten.
Twitter/Facebook: Går också bra, men använd helst web eller app

Järfälla

Felanmälan via web,
https://www.jarfalla.se/kontaktinfo/servicecenter.4.5d5c61d914af028476a27.html
Servicecenter kontorstid 08-580 285 00
Twitter/Facebook: Ja det går att använda.

Lidingö

Felanmälan web
https://www.eservice.lidingo.se/EServices/Common/FieldPage.aspx?eServiceName=FEL&PageId=Contact
Felanmälan via telefon dagtid 08-731 30 00
Kundtjänst gatukontoret 08-7313303 kl 8.30-16
Felanmälan via mail. kundtjanst.teknik@lidingo.se
Journummer securitas 010-470 5657
Twitter/Facebook:

Nacka

Felanmälan på web https://www.nacka.se/felanmalan-synpunkter/#contact-dialog
App: Finns
Telefon kundcenter 08-718 80 00
Mail: info@nacka.se
Jour: alla nummer finns här
Twitter/Facebook: Nackagator finns på twitter, och det går att använda Nackas facebooksida.

Sollentuna

Felanmälan via webb Länk
App: Nej.
Mail: kontaktcenter@sollentuna.se
Telefon 08-579 210 00
Journummer 08-623 88 66
Twitter/facebook: Svarar på facebook och tar ärenden vidare.

Solna

Felanmälan på web länk 
Telefon: 08-746 10 00  
Jour: 010-458 10 32 Länk till fler nummer
Twitter/facebook: Ja, kan användas.

Sundbyberg

Felanmälan i app: Ja Länk
Felanmälan webb: Länk Man kan se redan anmälda ärenden på kartan.
Telefon 08-706 65 00
Jour: 08-733 03 83
Mail: servicecenter@sundbyberg.se
Twitter/Facebook: Nej

Tyresö

Felanmälan på web. Länk
Telefon: 08-578 291 00
Jour: 08-798 44 44
Mail: kommun@tyreso.se
I Tyresö finns också sträckor som Trafikverket ansvarar för, vilket kan orsaka att ärenden skickas mellan olika väghållare, vilket försvårar för de cyklande som engagerar sig och driver ärenden. Twitter/Facebook: Ja

Täby

App: Ja
Felanmälan web: Länk
Telefon: 08-555 590 00 
Journummer 087680312
Twitter/Facebook: Finns på facebook

Trafikverket

Där trafikverket är väghållare.
Felanmälan på webb: Länk
Telefon 0771-921 921 dygnet runt
Trafikverkets facebooksida https://www.facebook.com/Trafikverket Mail: trafikverket@trafikverket.se (kan ta längre tid än telefonsamtal) i mail sker diarieföring, både för klagomål och förslag) Ange position i felanmälan: ange gps-koordinater (från valfri kartapp i telefonen tex)
Ärendenummer: skapas på ärenden lättast via mail

Det går inte att anmäla sig som trafikrapportör som cyklande (systemet är utvecklat för motortrafik) det går inte att rapportera med appen live trafik, (utvecklad för motortrafik tillsammans med Svenska Åkeriföretag)

Polisen

Begära ut tillstånd för tex containers som står på cykelbanor, event som drar ledningar över cykelbanor. registrator.stockholm@polisen.se
Ringa polisens LKC (länskommunikationscentralen) om det är akut farliga hinder på cykelbana, först ring 11414, begär länskommunikationscentralen. Beskriv ärendet. Var beredd på att polisen först inte tycker att cykelbanor är något att åka på över huvud taget. Så det krävs en hel del övertalning. Eller säg att du kommer att fortsätta ringa tills de skickar patrull.