Månad oktober 2019

Eltel struntar i stadens krav för vägarbete

Vägarbetet vid Abrahamsberg/Drottningholmsvägen blockerar cykeltrafik och saknar trafikomledning. Det kan vara helst avstängt för cykeltrafik från Hässelby mot city, men samtidigt öppet för cykeltrafik i andra riktningen. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. En avstängning ska placeras där trafiken ska… Fortsätt läsa →

Skräckexempel i trafikomledning Lidingövägen

Det är förbjudet att svänga där cyklande ombeds byta sida, det är så smalt att möte inte är möjligt, och skyltning hänvisar rakt in i staket. ”Cykla hur du vill – bry dig inte om skyltning” är stadens budskap. [texten… Fortsätt läsa →

Slussenbygget besiktning #11. Fortsatt prio biltrafik. Inget svar på tidigare besiktning.

Skanska och slussenprojektet fortsätter att prioriterad biltrafiken, tvärt emot den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin. Vem är det som tar det beslutet? Är det trafikkontoret eller exploateringskontoret? Eller är det Skanska som bestämmer över kommunfullmäktige? [texten uppdateras] Samma farliga lösningar upprepas… Fortsätt läsa →

50cm för dubbelriktad gång- och cykeltrafik.

När entreprenören Y2 anläggning AB utför vägarbete vid prioriterade cykelstråket i Hässelby följer de inte stadens krav för vägarbeten. Entreprenören Y2 har ett behov av utbildning om gång- och cykeltrafik. Och hur stadens krav på TA-plan ser ut. TA-plan är… Fortsätt läsa →

Längsgående järn risk för personskador vid Liljeholmskajen

Cyklande har kört omkull, där en järnkant sticker upp vid Liljeholmskajen. Vid Liljeholmskajen finns längsgående runda järn, som riskerar omkullkörning och personskador för cyklande. Nu skyltat som gångfartsområde, vilket innebär att cyklande har tillträde här. Röster från facebookgruppen Cykla i Stockholm:… Fortsätt läsa →

Trafikanter med funktionsvariationer utsatta när Region Stockholm renoverar

Trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta när Region Stockholm renoverar Söderströmbron vid Munkbroleden. TA-plan saknas för deras blockering av gångbana, med risk för personskador. Vi polisanmäler. SLL blockerar gångtrafik med tjänstebilar Det finns varken TA-plan eller trafikomledning för de firmabilar… Fortsätt läsa →

Implenia skapar risker för gång- och cykeltrafik vid Åkeshov

Implenia riskerar invalidiserande skador för oskyddade trafikanter, trots månader av felanmälningar. Trafikkontoret klarar inte att stoppa arbetet, så nu får vi cyklande göra det istället. [texten uppdateras] Implenia backar utan flaggvakt Föräldrar som skjutsar barn välter nästan Tillfällig asfalt lutar… Fortsätt läsa →

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑