Ingress Stålrör placerat på regionalt cykelstråk i Solna

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]

(Brödtext börjar) Här börjar ärendet beskrivas mer i detalj. Viktigt att vara korrekt, fokusera på fakta, observationer och inte överdriva. Undvik att dra slutsatser om orsaker, risker, vem som är ansvarig, om det saknas helt säkra belägg.
Börja med att fråga om access till vår wordpress i Cyklandeombuds supportgrupp på facebook. Sen kan du ställa följdfrågor i den posten på FB. En variant är sen att öppna en befintlig ny post på sajten, och kolla hur den är uppbyggd. Det går också att duplicera en befintligt post i wordpress, och sen bara byta ut bilder och text.
Posten inleds med ingress i format ”underrubrik”. Några meningar som beskriver det viktigaste och lockar till läsning.
Rubriken för posten bör vara kort, tydlig och beskrivande. ”Urusel trafiklösning” säger inte så mycket. Bättre att försöka beskriva på vilket sätt det är farligt/bristande, och var. Kanske ”Skyltar riskerar invalidiserande skador slussenbygget” kan vara tydligare. ”Farlig slang över cykelstråk Vällingby” är ett annat exempel.
Utvalda bilden i posten är den bild som används när bloggposten länkas till andra ställen.  
Bildtexten ska helst inte vara mer än vara en rad. Bildtexten ska inte vara samma info som redan syns i bilden, utan istället ytterligare information som tex datum och plats. Om fotografen är någon av oss Cyklandeombud behöver det inte anges. Om fotografen inte är ett Cyklandeombud ska det anges, i format ”foto: Anna S”. Bildtexten underlättar också för läsaren att koppla ihop rätt textstycke med rätt bild. Bild 2 kan vara ytterligare ett exempel på ärendet, eller en detalj.

Bild 1, som lockar till läsning och visar det viktigaste. Bildtext kan vara
datum plats och annan extra info. Max en rad. Gärna grafik i bilden.

Bild 2 Grafiken hjälper läsaren att snabbt förstå detaljerna i ärendet

Rubrik till nytt stycke

Försök dela upp texten med nya rubriker. Välj block ”rubrik”. Och helst en bild mellan varje stycke. Tredje bilden kan vara en karta som visar positionen. Gör en screenshot med lagom skala i tex Google maps. Det är bra om det är lätt att förstå geografin, att kartbilden är tillräckligt stor för att se några kända konturer/vägar/vatten. Gör en grafisk hjälp med en pil, ring eller streck. I bildtexten skriver du tex ”kartlänk” och länkar till en exakt position. Det är bra särskilt för yrkespersoner som hanterar ärendet. Om ärendet ligger längs ett cykelstråk kan det vara bra att komplettera med screenshot från karta som visar cykelstråk.

Ärendehantering

170124 Anmälan till trafikkontoret, ärendenummer SY1705121547GVI
170131 Svar från trafikkontoret ”Vi ska påminna entreprenören” Ärendenummer SY1705121529JXS
170203 Replik från Cyklandeombud
170206 Lokalpress Mitti skriver om ärendet
170209 Svar från entreprenören Skanska ”vi har följt TA-planen”
170212 Replik från Cyklandeombud till entreprenören
170216 Svar från trafikroteln ”vi ber trafikkontoret se över rutinerna”
170612 Påminnelse från Cyklandeombud, ännu inget svar med konkret lösning

(Avdelningen ”Ärendehantering” är viktig, eftersom allt Superlokala Cyklandeombud gör handlar om att driva ärende och följa upp ärenden ända tills rätt åtgärder görs av ansvariga. Listan är bara en sammanfattning, ett datum per rad, med ärendenummer om det finns. Datum får fet stil. Om det finns ett kort relevant citat kan det skrivas ut med citationstecken. De fullständiga texterna i mail listas längre ner under rubriken ”Uppdateringar”)

Lägga in videofilm

Välj block Youtube. Hämta länk från Youtube och klistra in.

”Läs mer om-lista” på samma tema

(Under rubriken ”läs mer om” kan du samla andra poster i samma tema, länkar till studier och styrande dokument. Skriv första raden, markera med verktyget i menyn för punktlista. Lägg till fler punkter med radbrytning. Vägarbeten har en given lista på länkar tex. Är det en entreprenör som har många tidigare poster är det lämpligt att lista dessa. Är det tema blockerande parkeringar finns det också givna listor med tidigare poster. Det visar att det är systematiska brister. När det finns många poster på samma tema är det läge för en samlingspost.)

Uppdateringar

(Datumordningen är här senaste uppdatering överst, då är det lättare att se aktuell status. Här redovisas hela mail, med undantag för namn på lägre tjänstepersoner. Dessa kan istället skrivas som ”Exxx Axxx, kommunikatör”.  Även uppdaterande bilder kan läggas in under denna rubrik. Avdelningen uppdateringar ligger alltid sist i posten.)

170304 Nytt mail till Solna stad
Hej Nu är cykeltrafiken omledd istället, är det för att entreprenören vill ha byggtrafik där? Det kan entreprenören klara med flaggvakter när lastbilar behöver passera. Alternativt komma från andra hållet. Detta är ett regionalt cykelstråk, det är en huvudled, då får entreprenören anpassa sina leveranser efter det. Den omledning som är gjord är urusel. Entreprenören behöver utbildning. Se alla detaljer via länken http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2017/02/dodsrisk-nar-entreprenor-tvingar-ut.html
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

170222 Svar från Solna stad
Hej,
Har tyvärr ingen mer information.
Vi gör dagligen kontroller oanmälda och anmälda i stadsmiljön för att kontrollera att olika tillstånd följs.
Samt tar vi hjälp av medborgare och företagare som sänder in synpunkter och felanmälningar.
Vi avvaktar TA-planen som skulle sändas in i efterhand och därefter utfärdas eventuellt vite.
Med vänlig hälsning

170221 Replik från Cyklandeombud
Tack tusen tack för svar,
Givetvis förstår vi att det är entreprenören som har det fulla ansvaret, och att de ska ha utbildning/kompetens för det de gör i trafiken.
Att Solnas kontrollanter inte kan vara ute och bevaka alla arbetsplatser har vi också full förståelse för.
Om det efter utredning visar sig att entreprenören varit försumlig, borde det finnas grund att kräva vite.
Vet du om bärgningsarbetet handlade om akut räddning av människa, eller var det bara bärgning av tomt fordon, då tid finns för planering av arbetet?
Enligt de som cyklat förbi saknades skyltar i minst en riktning. Det som fanns var koner och blinkande ljus på bärgningsfordonen.
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

170221 svar från Solna
Arbetet utfördes utan vår vetskap vi har krävt in en förklaring och ta-plan
Akuta ärenden/trafikfarliga med som du skriver borde anmälas även till polisen för akut åtgärd.
Vi fick felanmälan idag, ärendenummer bygger på när ärendet registrerades och det var idag 2017-02-21 11:04
Med vänlig hälsning

170221 Replik från Cyklandeombud

170221 Mailsvar från Solna kontaktcenter
Hej Jon, 
Detta är olyckligt, igår inträffade en olycka inne på arbetsområdet där en lastbil välte. Idag på morgonen utfördes bärgningsarbeten där man akut var tvungen att ta cykelbana och gångbana i anspråk. Varnande ljus och skyltar ska ha varit på plats och kan delvis ses på videon. Vid akuta arbeten kräver vi in TA-plan i efterhand, vilket vi har gjort i det här fallet. Enligt uppgift ska bärgningsuppgifter vara klara nu efter lunch.
Se bifogad bild
Med vänlig hälsning
Mxxxxx