Vid IKANO bostad’s arbete vid Årstaberg följs inte stadens villkor för trafikomledningar. Vissa brister var enkla att göra rätt från början.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
IKANO bostad ska riva en huskropp intill cykelpendlingsstråket vid Årstaberg. Norra trafikomledningen är inte attraktiv, den går uppför branta backar, och omledningen söder om Årstaberg är oframkomlig för cyklande med lastcykel eller cykelsläp.

Många väljer att lyfta cykeln i trappor

Det är tydligt att trafikomledningen inte följer stadens villkor ”enkla, gena, attraktiva” när så många istället väljer att bära cykeln upp och nerför trappor.

Karta
Karta

Norra omledningen har branta stigningar

Cyklande från Årsta mot Liljeholmen/Årstabron får en omledning med mycket brant stigning. Särskilt i en kurva. Det blir problem för de som har lastcykel med barn och utan elassist, eller äldre som cyklar utan elassist.

Karta

Södra omledningen delvis oframkomlig och olaglig att cykla på

Cyklande leds in på en gångbana, där cykeltrafik inte är tillåten. Lätt att göra rätt, bara sätta en sopsäck över påbudsmärket. Det blir också lite oklart var den cyklande ska ta vägen här, för till höger en bit bort finns en annan orange skylt som leder iväg den cyklande åt helt fel håll. Här följs inte stadens villkor för vägarbete. Istället är signalen, ”cykla hur du vill vid vägarbeten, det är ändå ofta fel skyltat”.

2021-10-09 olagligt att cykla på omledningen karta

Utspetsning måste vara tillräckligt bred för att en lastcykel ska kunna passera, och dessutom möta en annan cyklande. Och ha marginal om den cyklande ska svänga. Det innebär här minst 3 meter. Det behöver också finnas marginal så hela bredden har utspetsning i mörker. Nu är det risk för personskada i tex mörker och regn om den smala passage som är utspetsad missas. Stadens villkor för vägarbete följs inte här. Position på karta.

2021-10-09 För smal ramp över kantsten Karta

Här är omledningen i princip oframkomlig. Cyklande med lastcykel får nästan lyfta runt ekipaget. Möte mellan cykel och gående inte möjlig, och inte möte mellan cykel och cykel. Här följs inte stadens villkor för vägarbete. Lätt att göra bättre med tex fyra meter utspetsning före övergångsstället. Här saknar beställare och utförare grundläggande kunskap om gång- och cykeltrafik, de behöver utbildning.

2021-10-09 Möte inte möjligt mellan cykel och gående. Karta

Trottoaren är för smal för dubbelriktad gång- och cykeltrafik. Eller är tanken att cyklande ska välja körbana för blandad trafik?

2021-10-09

Finns andra lösningar?

Det är alltså inget arbete på själva gång- och cykelbanan. Det är risken för rasmassor när en byggnad intill ska rivas, som är orsaken till avstängningen. Det kanske kan lösas på andra sätt, tex någon form av skydd för ras. Tvärbanan är öppen när vi dokumenterar, en tvärbanevagn har dock ett större skydd mot rasmassor. Motortrafiken intill är också opåverkad, den har ingen skyddsanordning. (vad vi kan se just vid detta tillfälle)

2021-10-09 Bild tagen genom byggstängsel

Sträckan som ska rivas är ca 50 meter. Med lite marginal behöver minst 60 meter skydd för ras. Standardcontainers för gångtrafik är för smala för dubbelriktad cykeltrafik, i så fall är kanske byggställning enklare lösning, med korrigerad plåt med tillräcklig hållfasthet. Dock oklart om det ger tillräcklig hållfasthet. Vi gissar ju bara, vi har ingen kunskap om vilken hållfasthet som krävs vid rasrisk vid rivning av byggnader. Dock kan vi dra slutsatsen att en tvärbanevagn ger tillräcklig hållfasthet för ras av rivningsmassor, eftersom tvärbanan inte har något skydd. Alternativt att rasmassor inte beräknas nå ut till tvärbanan.

Vi är på inga sätt insatta i de kunskaper som krävs för rivningsarbete. Möjligen skulle trafikomledningen ske under kortare tid, om rasrisken mot gång- och cykelbanan bara finns under en begränsad tid av rivningsarbetet. Alternativt om rivningsarbetet som orsakar rasrisk mot G/C-banan kan intensifieras under en tid, med nattarbete, för att minimera störningar för trafiken.

Övriga avsteg från villkor

Position på karta
2021-10-08 Grus risk för omkullkörning
2021-10-08 grus risk för omkullkörning
Position på karta
2021-10-08 Hänvisning saknas. karta

En vakt ska informera trafikanterna. Vakterna fanns inte på plats 2021-10-09. En vakt som informerar hade varit bra, många förstod inte omledningen när vi var på plats och pratade med trafikanterna.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Kartlänk
Beställare: IKANO bostad
Utförare: IKANO bostad
TA-plan framtagen av Halleskog & Hansson
Ärendenummer SY2110191704HMB
2021-10-04 Synpunkt inskickad av annan trafikant SY2110041958FTH
2021-10-14 #1 Ärendet mailat till trafikkontoret
2021-10-15 #2 Svar från trafikkontoret
2021-10-18 #3 Uppföljande fråga till trafikkontoret
2021-10-18 #4 Mail till Ikano bostad
2021-10-18 #5 Mail till Halleskog & Hansson
2021-10-19 #6 Svar från trafikkontoret
2021-10-19 #7 Uppföljande fråga trafikkontoret SY2110191704HMB
2021-10-19 #8 Svar från IKANO bostad
2021-10-19 #9 Uppföljande fråga till IKANO bostad
2021-10-20 #10 svar från IKANO bostad
2021-10-20 #11 uppföljande frågor till IKANO bostad

Uppdateringar

2021-10-20 kontakt #11
Cyklandeombud skickar bilder till varje fråga, för att säkerställa att vi diskuterar om samma avvikelser från stadens villkor.
”Hej och tack för utförliga svar.
Avstegen från stadens villkor finns dokumenterat via länken här, där hittar ni bilder och de positioner som avses. Så vi pratar om samma avsteg från villkor för vägarbete.https://cyklandeombud.se/arbetsplats/brister-trafikomledning-arstaberg/
Jag lägger in samma bilder här så blir det mer tydligt att vi pratar om samma avsteg från stadens villkor.
tex- Att cyklande leds in där cykeltrafik inte är tillåten på denna plats. Hade trafikkontor beviljat detta? Hade varit lätt att åtgärda.
*bild*
– Utspetsning inte är tillräcklig på denna plats, att det då finns risk för personskador. Är det Halleskog och Hansson som gjorde utspetsningen? Förstår ni på IKANO bostad att det blev för smalt även efter insats, och riskerna?
*bild*
– Utmärkning saknas vid detta hinder
*bild*
– Hänvisning saknas i denna korsning, i denna riktning.
*bild*
– Brister i grusupptagning på denna plats. Är IKANO bostad insatta i VTI’s rapporter om att grus är risk för personskador?
*bild*
Oframkomligt när bredd inte räcker på denna plats, och kurvradier inte är tillräckliga. Lätt att göra bättre. Hade trafikkontoret beviljat denna lösning? Förstår IKANO bostad att detta inte fungerar för gång- och cykeltrafik? Hade varit lätt att göra bättre med tex 4 meter utspetsning.
*bild*
För smalt för dubbelriktad gång- och cykeltrafik på denna plats. Förstår IKANO bostad att detta är för smalt för dubbelriktad gång- och cykeltrafik? Var denna lösning beviljad av trafikkontoret?
*bild*
– Risker med trappa rakt fram utan utmärkning med reflexer på denna plats. Förstår IKANO bostad riskerna för allvarliga skador med denna lösning i mörker och tex regn? Hade trafikkontoret beviljat denna lösning?
*bild*
Vi föreslår fortfarande att vi håller ett kortare seminarie för relevanta personer på IKANO bostad, det kan ju ske nationellt och digitalt, som förebyggande inför kommande projekt nationellt. Att det är allvarliga brister med risk för personskador är inte unikt för detta projekt, så ser det ut nationellt, visar studier vid VTI och Trafikverket.  Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö

2021-10-20 kontakt #10
Svar från IKANO bostad (Cyklandeombuds frågor i kursivt)
”- Att cyklande leds in där cykeltrafik inte är tillåten
Vi hade hänvisningsskyltar som ledde trafiken upp mot Årstabron samt  över Årstabergsvägen. Trafikkontoret, Exploateringskontoret tyckte även att det var smidigt att även kunna ta rampen under stationen om man hade missat dom andra vägarna.
utspetsning inte är tillräcklig, att det då finns risk för personskador
Ut spetsningen saknades helt vilket vi hade missat och ta-plan konsulten fixade direkt.
inte går att passera med cykel och gång samtidigt på vissa ställen
Det här var en provisorisk lösning för två veckor, och att bygga om och bredda passager eller streckor för att sedan återställa, skulle ta än längre tid än vad det nu gjorde.
vakter saknades.
Det var en kommunikationsmiss. Vi hade vakter från dag 1, men sen när vi varje morgon fick leta upp skyltar och skruva ihop staketet då det var öppet varje morgon och gående och cyklar tog sig igenom det avstängda området så vart det en miss då jag beordrade en genomgång av staketet och översyn av skyltar. Det satte vi in igen och vakterna saknades i 3dagar. 
sidomarkering saknas vid hinder
Det här har jag ingen vetskap om vad det är som saknas, jag kollar med vår konsult
hänvisning saknas
Det var skyltat enligt den godkände ta-plan som vi hade, men när jag beordrade genomgång varja morgon och det var dag 3 så tyckte vakterna själva att det behövdes bättre skyltning och satte på eget bevåg upp mer skyltar.

2021-10-19 kontakt #9
Uppföljande fråga till IKANO bostad
”Hej och tack för svar
Ja vi förstår att det var för att undvika risker vid rivning, och att undvika att rivningsmassor träffar gående och cyklande. Tack för att ni försökte med längre dagar minska tiden för avstängningen. 
Vad hände med övriga avsteg från stadens villkor och teknisk handbok, hur gick det till och hur kunde det bli fel?
tex- Att cyklande leds in där cykeltrafik inte är tillåten- utspetsning inte är tillräcklig, att det då finns risk för personskador- inte går att passera med cykel och gång samtidigt på vissa ställen- vakter saknades- sidomarkering saknas vid hinder- hänvisning saknas
länk till dokumentationen https://cyklandeombud.se/arbetsplats/brister-trafikomledning-arstaberg/
Hade exploateringskontor och trafikkontor beviljat detta i förberendande möten? 
Vi föreslår fortfarande att vi håller ett kortare seminarie för relevanta personer på IKANO bostad, det kan ju ske nationellt och digitalt, som förebyggande inför kommande projekt. Att det är allvarliga brister med risk för personskador är inte unikt för detta projekt, så ser det ut nationellt vid i princip alla arbeten på gång- och cykelvägar, visar studier vid VTI och Trafikverket. 
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö

2021-10-19 kontakt #8
Svar från IKANO bostad
”Hej Jon!Jag förstår din och er åsikt.Vi hade en tät dialog med just staden, exploateringskontoret och trafikkontoret den här frågan.Och efter 6veckors möten och platsbesök så kom vi tillsammans med exploateringskontoret, staden samt trafikkontoret fram till den här lösningen.Och det här för att ingen ska bli skadad under rivningen av den höga fastigheten som stod precis vid GC vägen.Avstängningen varade i 2veckor innan vi i fredagskväll kunde ta bort den igen.Såg bilden på att en cyklist bar upp cykeln för trappan vid Årstabergstation, men meningen var att dom skulle ta den ramp som finns i anslutning till trappan.Hoppas inte det här har ställt till det allt för mycket för er för vi försökte med längre dagar och även helg få ner fastigheten så fort det gick och öppnade upp direkt då vi var klara.Men i framtiden om jag stöter på liknande utmaningar så har jag nu vetskap om er och kan även ta med er i dialogen så kan även ni vara med och komma fram till en bra lösning.xxxxxConstruction Site Manager”

2021-10-19 kontakt #7
Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2110191704HMB
”Hej och tack för svar
Finns ärendenummer på trafikkontoret för detta ärende? Hur ser trafikkontoret på de avsteg som gjorts från villkor för vägarbete?tex- Att cyklande leds in där cykeltrafik inte är tillåten- utspetsning inte är tillräcklig, att det då finns risk för personskador- inte går att passera med cykel och gång samtidigt på vissa ställen- vakter saknades- sidomarkering saknas vid hinder- hänvisning saknas
Se dokumentationen via länken https://cyklandeombud.se/arbetsplats/brister-trafikomledning-arstaberg/
Kommer vite krävas av beställare/utförare? Vilka brister dokumenterades av inspektörerna?
Det är kanske inspektörerna som kan svara på detta. 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-19 kontakt #6
Svar från trafikkontoret
”Hej, Ärendet skickades vidare till våra inspektörer under förra veckan för kontroll av arbetet. 
När de är på plats dokumenteras brister, som sedan påtalas för entreprenören för åtgärd. Viten kan utfärdas för det som är avsteg från Teknisk handbok samt beviljad TA-plan, men utgår då från det inspektörerna själva har sett och dokumenterat på plats.”

2021-10-18 kontakt #5
Mail till Halleskog & Hansson
”Hej!
Jag heter Jon Jogensjö, och är samordnare för nätverket Cyklandeombud i Stockholms län. Vi är över 30 ombud som samverkar för ökad och säker cykling i regionen.  Vi ser att vid arbetet Årstaberg och andra arbeten finns utmaningar med trafikomledningen för oskyddade trafikanter. Vi förstår att trafikomlednigar ofta är komplexa med många regelverk att ta hänsyn till. Vi har dokumenterat ett antal brister, som inte följer stadens villkor för vägarbete. Vi vet att många avvikelser kan bero på beställare/utförare.
Här har vi dokumenterat ärendet Årstaberg, arbetet Nybroplan
Vi föreslår att vi kommer och håller ett kort seminarie om allmänna brister generellt vid vägarbeten som vi dokumenterat sedan 2015, alltså generellt i alla vägarbeten i hela länet. Det är en ingång till dialog, och samtidigt kan vi i Cyklandeombud få input från er som tar fram TA-planer. 
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-18 kontakt #4
Mail till Ikano bostad
”Hej!
Vi har dokumenterat avvikelser från stadens villkor för vägarbete vid arbetet Årstaberg, i trafikomledningen för gång- och cykeltrafik. 
Vi undrar vad som orsakade bristerna, och hur Ikano bostad kan liknande i framtiden. Vi föreslår att vi håller ett kortare seminarie för relevanta personer på Ikano bostad, om trafikomlednigar för gång- och cykeltrafik. Läs dokumentation av avsteg fråm Stockholms stads villkor via länken nedan. https://cyklandeombud.se/arbetsplats/brister-trafikomledning-arstaberg/
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-18 kontakt #3
Uppföljande fråga till trafikkontoret.
”Hej!Stort tack för snabbt och förklarade svar.
Vi undrar också om övriga dokumenterade brister som inte följer villkor för vägarbete, kommer det bli sanktioner för dessa avsteg?länk till dokumenterade brister https://cyklandeombud.se/arbetsplats/brister-trafikomledning-arstaberg/
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”2021

2021-10-16
Avspärrningar borta.

2021-10-16 Avspärrning borta

2021-10-15
Trafikkontoret svarar #2
”Hej Jon,Här kommer kopia på TA-planen som gäller för Ikanos arbete med husrivning vid Årstaberg. Bifogat finns dels den ursprungligen beviljade TA-planen och även den förlängning som gjorts, då arbetet inte blev av under den perioden som det söktes för först utan senarelades.
När det gäller omledningen för cyklister så var ett förslag från vår sida att hålla öppet på GC-vägen som går parallellt med Årstabergsvägen/tvärbanan även under pågående rivning och då leda trafiken genom en tillfällig tunnel eller liknande. Svaret vi fick är att det ändå skulle hamna för nära själva rivningen och att det därmed skulle innebära risk för passerande samt att det skulle vara riskabelt även med en tunnel om en större rivningsmassa skulle falla ner på den. Därför var det dessvärre uteslutet att ha GC-trafiken på den ordinarie sträckan.
Det senaste beskedet jag har fått för när GC-vägen längs Årstabergsvägen/tvärbanan ska öppna upp igen är imorgon lördag 16:e, med reservation för ifall Ikano har stött på någon försening i rivningsarbetet.
Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar
xxxxxx
Trafikingenjör

Trafikkontoret
Tillstånd, Trafikreglering

2021-10-14 kontakt #1
Ärendet mailas till trafikkontoret
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Vi har dokumenterat arbetet vid Årstaberg, IKANO bostads trafikomledning. Vi ser att villkor för vägarbete inte följs på flera ställen. 
Vi önskar ta del av TA-plan samt undrar hur trafikkontoret kan styra beställare och utförare att följa stadens villkor i detta arbete. 
Via länken nedan finns sammanställning av dokumentationen. (Utöver denna dokumentation finns ca 100 ytterligare bilder)
https://cyklandeombud.se/arbetsplats/brister-trafikomledning-arstaberg/
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-04
Annan trafikant anmäler till trafikkontoret SY2110041958FTH
”Tid för avstängning flytande. Projektledare gav uppgift två veckor men ett par veckors tid låter längre. Tack för ditt ärende.
Avstängningen av gång och cykelvägen är på grund av att entreprenören Ikano ska riva ett gammalt hus och gång och cykelvägen hamnar för nära rivningen för att det på ett säkert sätt ska gå att ha oskyddade trafikanter som passerar där. Den informationen vi har fått är att den omledning som nu är på plats ska vara under ett par veckors tid.
Ansvarig trafikingenjör ska be våra inspektörer åka ut för att se om entreprenören följer den beviljade trafikanordningsplan för arbetet.”