Kategori underhåll

Sommarunderhåll 2023

Fortfarande 2023 har kommunerna utmaningar att röja buskar och grenar som växer ut över gång- och cykelbanor. Vi har delgivit dokumentation och uppmaningar till trafikkontoret i Stockholms stad sedan 2016, samt även till trafikborgarrådet. Ändå ser vi 2023 att samma… Fortsätt läsa →

Huvudled blockerad av lövhögar år efter år

Trafikkontoret vill inte åtgärda akut när gång- och cykeltrafik blockeras helt, trots att staden kommunicerar ”extra hög standard” på pendlingsstråken. Trafikanter med funktionsvariationer mest utsatta. Samma blockering återkommer år efter år Även tidigare år har entreprenörer använt huvudleden för gång-… Fortsätt läsa →

Sommarunderhåll 2022

Fortfarande 2022 har kommunerna utmaningar att röja buskar och grenar som växer ut över gång- och cykelbanor. Vi har delgivit dokumentation och uppmaningar till trafikkontoret i Stockholms stad sedan 2017, samt även till trafikborgarrådet Daniel Helldén. Ändå ser vi 2022… Fortsätt läsa →

Damm längs trafikleder på våren skadligt och avskräckande

Enligt WHO är luftföroreningar största hotet mot människans hälsa i EU. Vi har anmält och uppmanat till Trafikverket sedan 2017, trots det vill inte Trafikverket åtgärda dammet längs trafikleder på våren. Längs trafikleder samlas grus, damm och lera vid vägrenar…. Fortsätt läsa →

Lövhalka 2021

Här dokumenterar vi lövhalka i Stockholms län 2021 Supporta Cyklandeombud via Patreon [Texten uppdateras]VTI säger att lövhalka är som ishalka. Halkbekämpning behövs på både pendlingsstråk och mindre lokala cykelbanor, barnens cykelbana till skola och fritidsaktiviteter. Utmaningar att bedöma hur ofta… Fortsätt läsa →

Sommarunderhåll 2021

Fortfarande har kommunerna utmaningar att organisera röjning av grenar och buskar som växer ut över gång- och cykelbanor. I Cyklandeombud fortsätter vi att röja själva så mycket vi hinner. Supporta Cyklandeombud via Patreon [texten uppdateras]Vi har dokumenterat brister i organisation… Fortsätt läsa →

Lövhalka är som ishalka

Fortfarande är lövhalka en betydande risk för omkullkörning i Stockholms län. I flera kommuner saknas rätt underhåll för att reducera risker med lövhalka. Enligt VTI är lövhalka som ishalka. När vi i cyklandeombud själva testar upplever vi det också som… Fortsätt läsa →

Sommarunderhåll 2020

Vi dokumenterar sommarunderhåll av gång- och cykelbanor 2020. Hur ser det ut med röjning av buskar som växer ut över gång- och cykelbanor, grenar som blåser ner, gräsklipp som lämnas. Supporta Cyklandeombud via Patreon Samlingsposten där vi driver ärendet i Stockholms… Fortsätt läsa →

Åtgärder vid prognos hårda vindar

När väderprognosen pekar på hårda vindar finns anledning för kommuner att boka sopning av cykelbanor, samt boka tillsyn/förankring av skyltar och byggstängsel vid vägarbeten. Vid hårda vindar blåser ofta grenar ner på gång- och cykelbanor. Särskilt i mörker innebär det… Fortsätt läsa →

Uppbruten asfalt på pendlingsstråk Sköndal risk för omkullkörning

Trots felanmälningar år efter år åtgärdas inte bulor på cykelstråket från norra Sköndal mot Tyresö. Bulorna riskerar omkullkörning och personskador. Här är det ett regionalt cykelstråk, och av Stockholms stad utsett pendlingsstråk, så här ska det vara hög standard. [texten… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑