Hjärnskakning och spruckna revben är resultatet när kabelskydd placeras på cykelbana vid Tegelbacken. Beställare av arbetet är Stockholms stad.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Vi fick ett mail från en cyklande trafikant.

Vi har haft miniseminarie för trafikkontoret

Vi i Cyklandeombud har genomfört ett kortare seminarie om tillfällig trafikomleding av gång- och cykeltrafik på trafikkontoret. Där gick vi igenom tex att kablar och slangar alltid ska dras med kabelstativ i luften ovanför trafik.

Läs mer om kablar och slangar

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Beställare: Stockholms stad
Utförare:
TA-plan framtagen av:
Position på karta
2022-11-09 #1 Mail om hjärnskakning och sprickor i revben till trafikkontoret
2022-11-09 #2 Anmälan och begäran om TA-plan SY2211090815OFF
2022-11-11 Kabelmaster på plats

Uppdateringar

2022-11-11 Kabelmast på plats

2022-11-09 kontakt #2 SY2211090815OFF
Cyklandeombud anmäler och begär ut TA-plan
”Kabelskydd på gång- och cykelbana. Risk för personskador, särskilt utsatta är trafikanter m funktionsvariationer. Önskar ta del av TA-plan. ”
Samtal på plats med representant från utföraren. Kabelskyddet ligger kvar. Vi påtalar riskerna med kabelskyddet, och de ska byta till kabelmast. Företaget tycker att kabelskyddet bara ska ligga där kort tid, 4 veckor. Vi förklarar att även en vecka är risk för personskador, kostnader för samhället med arbetsbortfall, lidande osv. Företaget nämner att staden inspekterat platsen.

2022-11-09 kontakt #1
Mail från cyklande om hjärnskakning och troligen sprickor i revben

Hej Trafikkontoret! 
I måndags eftermiddag cyklade jag hem från mitt jobb på xxxx på Fredsgatan. Längre än ett par hundra meter kom jag inte förrän jag flög av cykeln och landade på vänster sida av kroppen och huvudet utmed cykelbanan. Ett omärkt hinder som inte syntes i skymningen stoppade min färd. Vid ett besök på Huddinge sjukhus akutmottagning konstaterades att jag fått hjärnskakning och troliga sprickor i revbenen. Utan min hjälm på huvudet när jag flög av cykeln hade jag troligtvis inte kunnat skriva detta mejl idag. 
Min fråga och den fråga som många cyklister ställer till er gång efter gång bl.a. Cyklandeombud och den tidigare aktiva Cyklistbloggen samt den alltid aktiva Krister Isaksson är hur era entreprenörer kan missa att märka upp och följa det regler som Stockholms stad har fastslagit i både handböcker och riktlinjer. Den singelolycka jag drabbades av hade, precis som många andra singelolyckor, aldrig behövt inträffa om era entreprenörer hade följt de riktlinjer gällande reflexmärkning eller varnande skyltar som finns.  Det ”gupp” som syns på bilden ligger också bara där utan att vare sig skydda några kablar eller täcka något hål. Det ställer bara till det för oss cyklister. Om ”guppet” ska användas vid ett senare tillfälle så vänta då med att lägga ut det tills det fyller någon funktion. 
Nu är jag inne på min andra dag som jag inte kan jobba pga denna olycka, vilket kostar mig pengar och sätter mina kollegor i en jobbig sits. Dessutom måste hjälmen bytas och nya cykelkläder inhandlas. 
Hur säkerställer Trafikkontoret att vi oskyddade cyklister inte drabbas av liknande olyckor i framtiden pga slarviga och dåligt instruerade entreprenörer? 
Med vänliga hälsningar xxx xxx