Månad juli 2019

Besiktning #9 Slussenbygget.

[Texten uppdateras] I besiktning #9 av slussenbygget på datum 190718, har tunnelkorsningen fortfarande brister i sikt, många rumble strips är kvar. Slussenbygget har efter en månad fortfarande inte svarat på besiktning #8. Få brister är åtgärdade. Detta blir nästan en… Fortsätt läsa →

Personskador vid vägarbete Stadsgårdsleden

Trots upprepade felanmälningar och flera olyckor vill inte entreprenören eller trafikkontoret åtgärda brister vid tillfällig trafikomledning av cykelpendlingsstråket längs Stadsgårdsleden. De svarar istället att ”anpassa hastigheten” [texten uppdateras] För smalt och skymd sikt ger krockrisk i varje möte Det är… Fortsätt läsa →

Vägspärrar som i en krigszon vid Akallalänken

[texten uppdateras]Stora betongblock blockerar regionala cykelstråket längs Akallalänken. Betongblocken hindrar framkomlighet och kommer snabbt efter kurva. Det finns andra bättre metoder att hindra biltrafik som är anpassat för cykelbanor. Betongblocken är felanmälda år efter år, men Stockholms stad åtgärdar inte…. Fortsätt läsa →

Rumble strips är pengarna i sjön

[texten uppdateras]Rumble strips har ingen effekt för cykeltrafik, visar de senaste studierna. Trots det används det av trafikkontoret i Stockholm samt andra kommuner i regionen. Trots att trafikkontoret fått information om att bullerremsor inte fungerar för cykeltrafik fortsätter de använda… Fortsätt läsa →

Omledning utan plats för möte Stadshuset

Intill stadshuset längs Norr Mälarstrand är en körriktning avstängd på det prioriterade cykelstråket. Men skylt om väjningsplikt för mötande saknas. Eftersom det är en högtrafikerad huvudled för cykeltrafik borde dubbelriktad omledning eftersträvas. För biltrafik används skylt för väjningsplikt i möte… Fortsätt läsa →

Olycka igen i farliga kurvan vid Alvik

Åter har en cyklande trafikant skadats och åkt ambulans efter olycka i farligt underdimensionerade kurvan vid Alvik. Trots uppmaningar sedan många år har staden och trafikverket ännu inte börjat bygga, utan fortsätter att utreda. Under många år har cyklande trafikanter… Fortsätt läsa →

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑