En hinderbana har ställts upp på gång- och cykelbanan förbi arbetsplatsen där en bro för tvärbanan ska byggas vid Ursvik. Bättre lösning är flaggvakt för byggtrafiken.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Vid Ursvik ska en bro byggas för tvärbanan. Det har varit många utmaningar med trafikomledningen för gång- och cykeltrafik i projekt Stora Ursvik. Kompletterande utbildning behövs för beställare och utförare.

Ny bättre lösning för byggtrafik för gående

Men det hade varit bra om även cyklande trafik kan passera där. Det skulle gå att bredda längs hela sträckan. Delar av sträckan efter bommarna är belagd med grovt grus, vilket är problem för gående med funktionsvariationer.

Svårt få halkbekämpning genom hinderbanan

Flaggvakt finns, hinderbanan är onödig

2021-09-19 Flaggvakt finns på plats. Foto Viktor A.
2021-09-19 Foto Viktor A

Lastcyklar i yrkesmässig trafik hindras

Övriga avvikelser i projekt Ursvik

2021-09-21
2021-10-10

Tidigare risker för personskador i projekt Ursvik

2021-01-14 slang risk för personskador. Foto Björn S

Tidigare chikan saknade reflexmarkeringar

2014-09-24 reflexmarkeringar saknas i chikanen

Ärendehantering

Position på karta
Sundbyberg om trafikomledningen
Tråd på FB
Tidigare tråd FB
2021-09-19 Anmälan av trafikant #2926152
2021-09-19 Centerpartiet svarar på twitter
2021-10-10 Cyklandeombud föreslår miniseminarie
2021-10-21 Möte med C Sundbyberg och trafikchef Sundbyberg
2022-01-10 Cyklandeombud genomför kort dragning för Sundbyberg
2022-06-01 Mail Sundbyberg om bredda gångbana till Gång- och cykelbana.

Uppdateringar

2022-06-01
Mail till Sundbyberg
”Hej och tack för allt som görs för trafiken i Sundbyberg, och tidigare möten om området Nya Ursvik. Jag passerade för ett tag sedan området och såg trafikomledningen för gående, med bommen som hjälper byggtrafiken att passera säkert. Den lösningen verkar fungera bra, (möjligen behövs viss trimning) länk Men jag såg också att det egentligen skulle gå att leda cykeltrafik där också, alltså att det finns utrymme att bredda. Är det möjligt? Det är såklart svårare att bredda i efterhand. Jag såg också att många ändå väljer cykel förbi där. Jag är inte så uppdaterad i ärendet, så ber om ursäkt om jag har uppfattat saker och ting fel här. Här har vi samlat en del dokumentation via länken nedan Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-01-10
Cyklandeombud genomför kort dragning om erfarenheter kring vägarbeten på gång- och cykelbanor, för bl.a. trafikenheten Sundbyberg

2021-10-21
Möte med C i Syndbyberg på plats Nya Ursvik. Trafikchef förklarar utmaningar på platsen, bl.a. att marken ägs privat, vilket ger sämre läge för kommunen att påverka trafikomledningar.

2021-10-10
Cyklandeombud föreslår miniseminarie om trafikomledingar för förvaltningen i Sundbyberg. Länk

Länk

2021-09-19
Centerpartiet Sundbyberg svarar snabbt på twitter