En hinderbana har ställts upp på gång- och cykelbanan förbi arbetsplatsen där en bro för tvärbanan ska byggas vid Ursvik. Bättre lösning är flaggvakt för byggtrafiken.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Vid Ursvik ska en bro byggas för tvärbanan. Det har varit många utmaningar med trafikomledningen för gång- och cykeltrafik i projekt Ursvik. Kompletterande utbildning behövs för beställare, utförare och förvaltning.

Svårt få halkbekämpning genom hinderbanan

Flaggvakt finns, hinderbanan är onödig

2021-09-19 Flaggvakt finns på plats. Foto Viktor A.
2021-09-19 Foto Viktor A

Lastcyklar i yrkesmässig trafik hindras

Övriga avvikelser i projekt Ursvik

2021-09-21
2021-10-10

Tidigare risker för personskador i projekt Ursvik

2021-01-14 slang risk för personskador. Foto Björn S

Tidigare chikan saknade reflexmarkeringar

2014-09-24 reflexmarkeringar saknas i chikanen

Ärendehantering

Position på karta
Sundbyberg om trafikomledningen
Tråd på FB
Tidigare tråd FB
2021-09-19 Anmälan av trafikant #2926152
2021-09-19 Centerpartiet svarar på twitter
2021-10-10 Cyklandeombud föreslår miniseminarie

Uppdateringar

2021-10-10
Cyklandeombud föreslår miniseminarie om tnafikomledingar för förvaltningen i Sundbyberg. Länk

Länk

2021-09-19
Centerpartiet Sundbyberg svarar snabbt på twitter