Kategori utformning

Cykelfält på deltid vid Hornsgatan

En kort sträcka av pendlingsstråket Hornsgatan finns ett cykelfält som håller god standard bara vissa tider. Är det i linje med Stockholm stads cykelplan? Tidigare var cykelfältet så smalt att en trehjulig lastcykel, armcykel eller cykelsläp för barn inte fick… Fortsätt läsa →

Götgatspuckeln, komplext att hitta bra lösning för gång och cykel

Sveriges kanske mest trafikerade huvudled för cykel går över Götgatspuckeln. Där finns utmaningar att klara framkomlighet för gående och cyklande. Nya förslaget är att cykeltrafik leds via Repslagargatan [texten uppdateras]Grundproblemet är att Götgatspuckeln är en huvudled för cykeltrafik med höga… Fortsätt läsa →

Felanmäld över 6 år, glasskiosk skymmer sikt för trafiken

En väldigt enkel sak att åtgärda, flytta en mobil glasskiosk 10 meter för ökad sikt på huvudled. Ändå sker ingen åtgärd trots felanmälningar i över 6 år. Läge att höja kompetens om gång- och cykeltrafik i Stockholms förvaltningar samt hos… Fortsätt läsa →

Hur påverkar vattensamlingar gång- och cykeltrafik

Hur påverkar vattensamlingar trygghet och säkerhet för gång- och cykeltrafiken? Vi dokumenterar läget i Stockholms län. Vilka är riskerna? Supporta cyklandeombud via Patreon Exempel på vattensamlingar 231116 Vattensamling Mariebergsgatan, nyproduktion. 231001 Ängbyplan, vattensamlingar efter återställning av vägarbete ava Craftor och Ellevio… Fortsätt läsa →

Anpassa Ulvsundaplan för gång och cykel

En flaskhals för gång- och cykeltrafik från Västerort är Ulvsundaplan. Cykelstråket är underdimensionerat, men en enkel första åtgärd är att anpassa trafiksignalerna. Supporta Cyklandeombud via Patreon Att bygga grundläggande standard vid Ulvsundplan behöver göras snabbt. Det är ett tydligt hinder för… Fortsätt läsa →

Kantstenshinder populärt i nyproduktion

Kantstenshinder är populärt i nyproduktion i Stockholm, trots att det hindrar cykeltrafik, särskilt trafikanter med funktionsvariationer. Stadens egna styrande dokument följs inte. Supporta Cyklandeombud via Patreon Kantstenshinder finns i många relativt nya bostadsområden i Stockholm. När en lokalgata ansluter till en… Fortsätt läsa →

Lilla bron Rissne/Rinkeby riven

Nu är lilla bron mellan Rissne/Ursvik och Rinkeby riven. Omledningen är ganska lång, förbi byggarbetsplats. Cyklandeombud bevakar hur den nya lösningen utformas Frågan är hur den nya lösningen kommer att se ut. Den längre bron har haft problem med halka… Fortsätt läsa →

Preview på nya fina Åkeshov

Vi börjar se resultatet av stadens satsningar på cykelinfrastruktur. Sweco och trafikkontoret bjöd in de cyklande till workshop för Hässelbystråket 2015. År 2015 bjöd Sweco och trafikkontoret i Stockholm in de cyklande till en workshop, för att få förslag på… Fortsätt läsa →

Förslag avrinning kurvan Fredhällsparken

Vid cykelpendlingsstråket under Fredhällspåfarten till E4 bildas ofta en vattensamling. Cyklande väljer då att gå ut i mötande trafik, med risk för personskador. Underdimensionerat Här är gång- och cykelbanan underdimensionerad, det är skymd sikt i kurva, så det är bråttom… Fortsätt läsa →

Längsgående järn risk för personskador vid Liljeholmskajen

Cyklande har kört omkull, där en järnkant sticker upp vid Liljeholmskajen. Vid Liljeholmskajen finns längsgående runda järn, som riskerar omkullkörning och personskador för cyklande. Nu skyltat som gångfartsområde, vilket innebär att cyklande har tillträde här. Röster från facebookgruppen Cykla i Stockholm:… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑