Supporta Cyklandeombud via Patreon

Studier och rapporter

Publiceringar om sopsaltning

2023

2021

2019

 • Vetenskapsradion om sopsaltning Länk
 • Treårigt test sopsaltning Västerås Länk

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sopsalta cykelfält

Videos med sopsaltning

Andra metoder för halkbekämpning

Om vägsaltets påverkan på växtlighet

Träd och växtlighet är oumbärligt för en attraktiv och levande stad. Det är svårt att få en samlad bild av forskning kring vägsaltets påverkan på växtligheten. Orsakerna är flera, olika studier fokuserar på olika saker, mätningar sker på olika sätt osv. Det finns dock metoder att reducera saltets negativa påverkan, som kan användas redan i planering av infrastruktur. Ytterligare forskning behövs, och internationellt standardiserade mätsystem.

 • 2021 Stockholms stad planerar reducera påverkan på växtlighet länk
 • 2020 SLU litteraturstudie, Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation länk
 • 2019 I Västerås utvärdering fanns inte förhöjda värden i mark länk
 • 2018 Trafikverket rapport om vägsalt länk
 • 2017 Handbok växtbäddar Stockholms stad Länk
 • 2015 SLU litteraturstudie, Vägsalt på vägar för motortrafik länk
 • Trafikverket: Att byta till sandning på vägar är sämre för miljön än salt.
Länk
Från handbok om växtbäddar 2017 Stockholms stad länk

Saltmängd som används på olika vägar

 • Trafikverket använder ca 200.000 till 250.000 ton salt varje år på vägar för motortrafik
 • Salt används även i olika blandningar av sand
Salt på vägar för motortrafik
Aaltanvändning i vägtrafik länk

Saltets påverkan på husdjur

Vid vissa tillfällen kommer synpunkter om att husdjur och dess tassar påverkas negativt av vägsalt. En veterinär säger dock att skador på hundarnas tassar vintertid främst beror på sten, flis och grus samt is/issörja.
Läs mer här

Det finns många uppmaningar till hundägare hur man sköter om tassarna på vintern. Undersök noga tassarna dagligen, ansa päls mellan tårna, klipp klor, smörj med salva, skölja av och torka vid hemkosten. En del föreslår hundskor. Googla ”hund tassar vinter”. Ofta nämns att isklumpar kan fastna mellan trampdynor.

Botkyrka slutade med sopsaltning för att det skadade tassar på hundar. Men det stämde inte, det fanns inga klagomål inskickade om skador på hundars tassar. Läs mer här

Saltets påverkan på cykeln

Även med traditionell halkbekämpning med grus används salt. Att cykla på vintern innebär alltid ett ökat behov av att smörja kedja med olja. Med remdrift minskas det behovet till noll. Det kan vara bra att skölja av cykeln ibland med vatten för att reducera saltet på cykeln, särskilt hjul och drivlina. Det räcker med en liten vattenkanna. Särskilt ställen där aluminium är monterat mot stål kan aluminium långsamt korrodera, s.k. galvanisk korrosion.

Kommuner

Bilder

2013-12-07 Bergslagsvägen
2013-12-06 Bergslagsvägen, sprider saltlake/salt
2016-01-09 Fredhällsparken
2014-01-13 Alvik
Vinsning efter möte med trafikkontoret i Stockholms stad
2014-05-15 Lövstavägen
2014-05-20 Bergslagsvägen. Kan även sopa bort vattensamlingar.
2015-02-13 Västerbron
2015-12-22
2016-01-05 Hässelby Åkermyntan
2016-12-07 Tranebergsbron
Västerbron 2020-02-01
2016-12-11 Bergslagsvägen
2021-12-27 Vanadisplan
2021-01-13 Slussen
2021-01-15 Lövstavägen Hässelby