När träd faller över huvudleder, eller när en vattenpost är placerad mitt på huvudled, fungerar det sällan med akut åtgärd via Trafik Stockholm

Supporta Cyklandeombud via Patreon

När akuta hinder finns på trafikleder i Stockholm är det tänkt att medborgare kan kontakta Trafik Stockholm, som då kan skicka ärendet till annan part för att åtgärd. Men när det gäller akuta hinder på gång- och cykelbana fungerar det sällan. Det kan vara ett träd som har fallit över en huvudled för cykel, eller att någon har satt upp en vattenpost på ett cykelpendlingsstråk. När det gäller hinder på vägar för motortrafik har Trafik Stockholm egna bilar att skicka för åtgärd. Oklart om det finns för gång- och cykeltrafik. Ofta får medborgaren ringa in flera gånger till Trafik Stockholm, det kan bli 3-4 samtal eller mer till olika aktörer innan åtgärd sker. Och ibland får medborgaren själv ringa vidare till annan part, tex Stockholm vatten och avfall, och driva ett akut ärende vidare.

Cyklandeombud föreslår möte

Vi i Cyklandeombud har föreslagit möte med Trafik Stockholm, för att reda ut vad som behöver göras för att detta ska fungera bättre. Tidigare har vi fått svaret att de bara skickar åtgärd när det är hinder på bilväg. Ibland skickas ärendet vidare till en stadsdelsförvaltning, och det är inte säkert att de har jourteam som kan åtgärda. Och på vägen mellan olika parter kan det ofta vara någon som tar ett beslut att det inte behöver åtgärdas. Där är problemet sannolikt att kompetens om vad som innebär risk för personskador för gång- och cykeltrafik saknas. Sannolikt behöver avtal uppdateras. Sannolikt behöver anslutna entreprenörer kompletterande utbildning om gång- och cykeltrafik.

Bäst vore om det fanns en jour som åtgärdar hinder på gång- och cykelbana direkt

Det sjösattes 2014 ett projekt kallat ”Cykeljouren” trots att det inte fanns någon riktig jour kopplad till det projektet. Tanken var kanske från början att det skulle vara en jour, men det kanske inte gick att förverkliga. Det fanns dock många andra stora fördelar med projektet. Bl.a. sopsaltningen var kopplat till projektet cykeljouren, vilket blev en succé, särskilt med de engagerade förarna med hög kompetens.

Exempel akuta hinder på gång- och cykelbana

Ärendehantering

2020-04-17 Cyklandeombud föreslår möte med Trafik Stockholm SY2004170935WIO

Uppdateringar

2020-04-22
Ny fråga till Kungsholmens stadsdelsförvaltning
”Hej 
Tack för svar. 

  • Hur ser det ut med jour hos Kungsholmens stadsdelsförvaltnig, finns det? 
  • Delar de olika stadsdelsförvaltningarna på samma jour eller har varje stadsdelsförvaltning en egen jour? 
  • Hur ser avtalet ut, finns det begränsningar på vilka uppdrag jour åker ut på?
  • Hur ser det ut med kompetens om gång- och cykeltrafik hos entreprenören, tar de egna beslut om hur/vad som ska åtgärdas? 
  • Eller är de tvugna att utföra uppdrag som kommer från Trafik Stockholm? 
  • Eller kommer uppdrag från Trafik Stockholm först till stadsdelsförvaltningen? Fungerar det utanför kontorstid? 

Jag fick svaret från er via en ”no-reply” adress, vilket är lite bökigt, så jag googlade upp en mailadress som det går att svara på, hoppas den stämmer. 
Vänligen 
Superlokala Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2020-04-22
Svar från Kungsholmens stadsdelsförvaltning
”Hej!
Tack för dina synpunkter.
Som trafik sockholm redan har svarat så är det tyck till-appen eller att ringa in som är den bästa vägen in till oss, vi är många som jobbar och har olika områden och det är många synpunkter som kommer in, så vissa kan hanma fel. Din beskrivning vid Fredhällsparken borde ha hanmat på avdelning men det är inget som vi känner i gen.  
Det första april började den nya parkentrprenören, så om er felamnmälan skickades in i det taget kan den hamnat i ett glapp i bytet av entreprenör. 
Med vänlig hälsning Parkmiljö Kungsholmen”

2020-04-22
Svar från trafikkontoret
”Hej Jon, tack för dina synpunkter! Trafikkonotret tar emot felanmälningar på stadens utemiljö som trafikkonotret och stadsdelsförvaltningarna ansvarar för. Varje fenmälan skickas till ansavrig entreprenör för åtgärd. Hur de olika entreprenörerna ska hantera olika typer av felanmälningar framgår i avtalen. Trafikkonotret ansvarar inte för träd längs cykelstårket från Tranebergsbron till Fredsällspakren. Jag skickar ditt ärende viare till stadsdelsförvaltningen som ansvarar för träden så får de redogöra för dig vad som hänt i ärendet. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. 
Med vänlig hälsning
Hxxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms Stad”

2020-04-17
Cyklandeombud föreslår möte med trafikkontoret och Trafik Stockholm
”Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Fråga har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2004170935WIO. Din beskrivning: Ämne: Trafik Stockholm’s åtgärdsplan för cykeltrafik Hej! Vi har i olika ärenden dokumenterat att när det gäller gång- och cykeltrafik saknas delvis förmåga att åtgärda akuta hinder på huvudleder för gång- och cykeltrafik. Ofta har det hänt att efter inringd beskriving sker ändå ingen åtgärd, sen får en ringa ytterligare flera gånger för att det ska åtgärdas. Vad beror detta på? Vilka resurser behövs till Trafik Stockholm för att detta ska fungera? Vi önskar ha ett möte om detta för att hitta en lösning. Senaste ärende är när ett träd blockerade cykelpendlingsstråket från Tranebergsbron ner mot Fredhållsparken. Det slutade med att vi själva sågade de grenar som blockerade mest, när ingen åtgärd utfördes av väghållaren. Med vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”