Trots 14 telefonsamtal sker ingen åtgärd av kabel över cykelpendlingsstråk, där cyklande har kört omkull och fått sy.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Kabel är alltid risk för omkullkörning och personskador för cykeltrafik. Överkörningsskydd gör inte saken bättre, överskörningsskydd är designade för att skydda kabeln från skador när tunga motorfordon kör över kabeln, det har ingen funktion för cykeltrafik. På denna plats används dessutom ett kabelskydd som nästan ökar risk för omkullkörning. Alla kablar och slangar ska upp i luften med ställning. Samma kabel är dragen i luften över motortrafiken av Infratek. Här är det dessutom en komplicerad korsning med höga trafikflöden, där cyklande dels ska hålla koll på biltrafik, och samtidigt lista ut var de ska ta vägen vid trafikomledningen intill. Trafik Stockholm, entreprenörer och stadens TIB (tjänsteperson i beredskap) följer inte stadens framkomlighetsstrategi samt villkor för arbete på gator, och följer inte den forskning som finns. Istället används tyckande från närstående utan yrkeskompetens som referens till beslutet att låta kabeln ligga kvar.

Cyklande kör omkull får sy ansiktet

Tråd i Cykla i Stockholm

Är det en skugga eller en kabel?

När kablar ser ut som skuggan från en stolpe ökar riskerna för omkullkörning och personskador.

Trafik Stockholm har svårt att åtgärda akuta hinder för gång- och cykeltrafik

Att åtgärda akuta hinder har länge varit ett problem för Trafik Stockholm. De är mer fokuserade på motortrafik. Kunskap om risker för gång- och cykeltrafiken är inte uppdaterad. Efter åtta samtal i ärendet ligger kabeln ändå kvar. Stockholms stad är mycket tydliga att det inte är en trafiksäkerhetsrisk. Men studier hos tex VTI visar något annat. Och flera cyklande har kört omkull, en har fått sy.

Läs mer om slangar/ledningar på gång- och cykelbana

Ärendehantering

Beställare: Ellevio AB
Utförare: Infratek / Omexom
Utmärkningsansvarig: Infratek / Omexom
Jouransvarig: Ellevio AB
Företag som ritar TA-plan: Ramudden
Kartlänk https://goo.gl/maps/GWATALhxBQdHfQv77
Infratek/Omexom har dragit elkabeln på uppdrag åt Ellevio, beställt av Stockholm vatten.
One entreprenad på gatujour el, ingen åtgärd
Peab gatujour, ingen åtgärd
2020-05-07 Trafikolycka på kabeln, trafikant får uppsöka sjukvård, sy ansiktet.
2020-05-14 Torsdag. Cyklandeombud ringer Stockholm vatten, Trafik Stockholm ärendenummer 20051400384
2020-05-16 lördag. Cyklandeombud ringer Trafik Stockholm, Gatujour samt TIB (tjänsteperson i beredskap)
2020-05-19 Anmälan till trafikkontoret via tyck-till SY2005191149LCK
2020-05-19 tisdag Ringer trafikkontoret trafikreglering
2020-05-19 tisdag Ringer Infratek/Omexom
2020-05-19 tisdag Ringer Ellevio
2020-05-20 Kabeln är nu lyft upp i luften via mast.
2020-05-20 Ramudden tar fram TA-plan
2020-05-28 TA-plan godkänns (i efterhand)

VTI om kablar och slangar

Kablar och slangar ska alltid dras i luften

Vid akuta arbeten ska TA-plan skickas inom 5 dygn

Detta är ett akut arbete enligt entreprenören Ellevio. Då ska en TA-plan inkomma inom 5 dygn till trafikkontoret.

Uppdateringar

2020-06-01
Fråga till TK när TA-plan inkom från Ellevio
”Hej tack för svar.
Aha, vilket datum kom TA-plan in från entreprenören? 
Kommer ingen åtgärd alls göras från trafikkontorets sida? Det är i så fall häpnadsväckande med tanke på att 4 olika jour-team var på plats, och alla svarade ”ingen åtgärd ska göras, ingen fara finns” och jag fick ha 14 kontakter innan platsen åtgärdades.
Jag föreslår ett uppföljande möte om detta ärende, eftersom det belyser en rad olika brister. Särskilt när det gäller hur akuta hinder hanteras via de akuta resurser som finns. 
Jon JogensjöSuperlokala Cyklandeombud Stockholms län”

2020-06-01
Svar från TK att det var ett akut ärende, därför kan Ellevio komma in med TA-plan inom 5 dygn.

2020-05-28
Fråga om trafikkontoret tänker kräva vite, sanktionsavgift eller polisanmälan.
”Hej! Stort tack för uppdatering. Fanns det alltså ingen TA-plan från början? Har/tänker TK vidtagit någon åtgärd/påföljd för det i så fall, vite, sanktionsavgift eller polisanmälan?”

2020-05-28
Mail från TK. TA-plan godkänd, i efterhand. Händelse nr 272730. TA-plan nr IK48919:1

2020-05-20
Ramudden tar fram TA-plan i efterhand.

2020-05-20
Ellevio meddelar via sms kl 10:51 att kabeln nu hänger i luften.

2020-05-20
Samtal 14: Ellevio eljour ringer upp 00.30 på natten och har inte hittat några brister att rätta till.
Cyklandeombud skickar då uppmaning och förklaring vad som ska göras, vilka riskerna är för cykeltrafik.

2020-05-19
Samtal 13 till Ellevio, samtalets bröts. Provar igen. Områdesansvarig har gått hem för dagen. Blir kopplad till kundtjänst igen. Samtalet bryts. Uppkopplad igen. Någon form av felanmälan har gått iväg, oklart vart, inget ärendenummer, ingen bekräftelse på att någon ringer upp, ingen bekräftelse på att det görs omgående.

2020-05-19
Samtal nr 12 till Ellevio. De ber om en adress mer exakt än Lindhagensplan, jag säger att jag kan skicka en kartlänk via mail, men Ellevio kan inte ta emot mail. (hmmm…) Jag föreslår då GPS-koordinater, men de koordinater som kommer upp på google maps fungerar tydligen inte i Ellevios system. Jag kan inte prata direkt med Ellevios arbetsledare, utan telefonisten agerar mellanhand under samtalet. Inte jätteeffektivt.

2020-05-19
Telefonsamtal 11. Till Infratek. Kopplad till arbetsledare som har tel-svar, sedan till avdelningschef som hänvisar till Ellevio.

2020-05-19
Telefonsamtal 10. till trafikreglering trafikkontoret. 
Han hade inte fått in något ärende, han kunde inte se att det finns någon TA-plan. Jag önskade att detta åtgärdas omgående idag, eftersom jag ringde redan i torsdags, 8 samtal. Han kunde inte svara på vem som har mandat att åtgärda. Alltså trafikkontorets organisation för att åtgärda akuta hinder på gång- och cykelbanor fungerar inte, rätt kompetens saknas. Här behöver trafikkontoret styras, vi har påtalat precis denna brist sedan 2016.

2020-05-19
Anmälan till trafikkontoret
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2005191149LCK. Din beskrivning: Hej Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm Här vid Lindhagensplan ligger (låg?) en kabel över cykelpendlingsstråket. Jag ringde in i torsdags som ett akut hinder eftersom cyklande hade kört omkull och fick sy ansiktet. Trots 8 telefonsamtal bedömde TIB, PEAB, ONE Trafik Stockholm att det inte var några problem, inga risker för gång- och cykeltrafik. Trots att vi förklarade om forskning vid VTI. Istället angavs som referens TIB’s närstående (utan yrkesutbildning) att det inte var några risker här. Först behöver kabeln omedelbart hängas upp i samma typ av ställning som används för motortrafiken. Därefter behövs utbildning om vad som är risker för gång- och cykeltrafik, dels hos Trafik Stockholm, och dels annan personal som tar beslut om akuta åtgärder på gång- och cykelbanor. Hela ärendet finns med bilder via länken nedan. Vi önskar ta del av TA-plan, och föreslår att även entreprenör behöver meddelas av trafikkontoret om de risker de utsatt de prioretarde trafikanterna för. Och ev vite om TA-plan inte följdes. https://cyklandeombud.se/hinder/efter-8-telefonsamtal-kabel-ska-ligga-kvar-pa-cykelstrak/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2020-05-16
Telefonsamtal 9: Arbetsledaren på gatujour ringer upp och undrar om ärendet blev åtgärdat. Jag förklarar att belysningsjouren (one) som åkte ut inte kunde lösa uppgiften eftersom de ansåg att det inte var deras uppgift. Belysningsjouren ansåg att de bara ska åtgärda typ lyktstolpar som är krockade osv. Arbetsledare gatujour tyckte det var konstigt, han hade speciellt valt ut en jour med elkompetens eftersom det fanns fanns el på platsen, det är ett krav med elkompetens då. Arbetsledare gatujour uttryckte att systemet inte fungerar som det ska, att det är för komplicerat, när det är så svårt att veta vem som ska göra vad i jour. Arbetsledare gatujour skulle ringa upp Trafik Stockholm och påtala detta, samt skulle ta upp det på möte internt. Stort tack till denna arbetsledare som verkar vilja förbättra joursystemet så det fungerar mer effektivt.

2020-05-16
Telefonsamtal 8: Med tjänstepersonen i beredskap (TIB). Hen tycker inte att det finns några risker för personskador alls. Förstår inledningsvis inte över huvud taget våra synpunkter. Tycker inte den gjorda omkullkörningen med stygn i ansiktet var tillräckligt för att det ska åtgärdas alls, och absolut inte nu på helgen. Vi frågar hur omfattande personskador som krävs för att det ska åtgärdas akut, men får inget svar. TIB hänvisar till de kurser hen har gått för arbete på väg. TIB är inte inläst i studier från VTI eller Trafikverket om vägarbeten vid gång- och cykelbanor. TIB hänvisar istället till en närstående person (utan yrkeskompetens inom trafiksäkerhet och vägarbete), att den personen inte tyckte det var några problem att cykla över kabeln. TIB hänvisar också till att ”det är ändå så mycket ojämnheter och hinder på cykelbanor, som kantsten till trottoarer, hål i asfalt mm” och därför behöver det inte vara bättre här där elkabeln dras över cykelpendlingsstråket.
Vi förklarar att vägarbeten har brister i hela Sverige, det är inte unikt här och i Stokholm. VTI och Trafikverket beskriver precis det i rapporter och studier, samt att cyklande är mest utsatta. Och att gående och cyklande egentligen ska vara prioriterade. Vi förklarar vidare att de utbildningar som finns för att få arbeta på gator och vägar har för lite innehåll om gång- och cykeltrafik, och att Stockholms tekniska handbok har knappt något alls om gång och cykeltrafik och att den ska uppdateras. Vi förklarar vidare för TIB att kabelskydd bara är till för att skydda kabeln, kabelskydd är inte designad för att vara säkert för gång- och cykeltrafik. TIB tycker fortfarande att det inte finns några risker för cykeltrafik med kabeln, och ser ingen anledning till åtgärd.
Men ändå trevlig och bjöd på i princip obegränsat med tid att diskutera och förklara. Så vi tackar i alla fall för tid och engagemang.

2020-05-16
Telefonsamtal 7: Med Trafik Stockholm igen. Även trafikkontorets tjänsteperson i beredskap tycker att allt är bra, inga risker för personskador. Vi ser utbildningsbehov på Trafikkontoret.

2020-05-16
Telefonsamtal 6: Trafik Stockholm. Nu har även gatujouren (entreprenör PEAB ) varit på plats, de åtgärdar inte, ”det är ingen risk för personskador”. 
Vi förklarar åter för Trafik Stockholm att det måste åtgärdas direkt, eftersom det är risk för personskador, att VTI har studier som visar att det är risk, och att gång- och cykeltrafik är prioriterat i Staden, och att gång- och cykeltrafik är prioriterat i stadens villkor för arbete på gator och vägar, och att trafikanter har skadats och fått sy. 
Jag säger då att om det ska åtgärdas akut är det de cyklande själva som får åka ut och åtgärda kabeln, det kommer Stockholms stad inte åtgärda. ”Ja så blir det” svarar Trafik Stockholm. De kan inte ge order, det är en entreprenör som tar beslutet. Och Trafik Stockholm litar på entreprenörens beslut, inte på studier från VTI.

2020-05-16
Telefonsamtal 5: Gatujour ringer upp från Lindhagensplan. Han säger då att här finns det redan ett kabelskydd över kabeln, och menar att allt är i sin ordning. Och att de måste kontakta bygget för att bygget ska åtgärda. Jag förklarar då om VTI och studier som visar singelolyckor över kablar och slangar, och att personer har skadats här, fått sy, att gång- och cykeltrafik är prioriterat, drar exemplet att om ett stålrör skulle ligga där motortrafiken kör skulle det åtgärdas direkt. Jag förklarar att det tar för lång tid att hitta entreprenören, att staden måste årdgärda direkt, och entreprenören kan polisanmälas och betala vite i efterhand. (Pust)
Då visar det sig att det är jour för belysning (entreprenör One) som är utskickad av Trafik Stockholm. De kan inte göra denna åtgärd. (vilken fars) Han ska ringa tillbaka till Trafik Stockholm så de skickar gatujouren istället.

2020-05-16
Telefonsamtal 4: Gatujouren arbetsledare ringer upp, jag drar precis alla detaljer en 4e gång. Skickar bilder på sms. Jag ber att de ringer upp när det är åtgärdat. Arbetsledaren ska skicka ut personal som ska titta på platsen. Jag säger att det är bättre att de skickar rätt utrustning på en gång, alltså vevstativ 4 meter. 

2020-05-16
Telefonsamtal 3: Trafik Stockholm igen. Lördag tidig morgon. Eftersom kabeln inte är åtgärdad frågar jag vart arbetsordern tog vägen. Hon kan inte se att det gått iväg någon arbetsorder. Jag förklarar precis allt igen, VTI, trafikslag som är prioriterade, att personer har kört omkull här med skador, fått sy, osv. Anger exakt vilken utrustning som behövs, och att det måste ske nu innan trafiken kommer igång. Hon säger att hon kan kontakta gatujour, och att de ringer upp mig. 

2020-05-14
Telfonamtal 2: Trafik Stockholm. Torsdag ca 16.00 Förklarar detaljerat vad som behövs, ett 4m högt vevstativ, betongfundament. Och att det måste åtgärdas direkt, eftersom det är risk för personskador, att VTI har studier som visar att det är risk, och att gång- och cykeltrafik är prioriterat i Staden, och att gång- och cykeltrafik är prioriterat i stadens villkor för arbete på gator och vägar. Trafik Stockholm lägger upp en arbetsorder på det. 20051400384

2020-05-14
Telefonsamtal 1: Stockholm vatten. Torsdag kl 16. Frågar om det är deras arbete, eftersom kabeln går ner i luftventil intill lucka ”Stockholm vatten” De ringer tillbaka och har inte hittat något arbete där. 

Kabel med svart överkörningsskydd på huvudled för gång och cykeltrafik. Lindhagensplan. Risk för omkullkörning och personskador. Samma kabel får ställning upp i luften över motortrafiken. Ganska tydlig bild hur gång- och cykeltrafik prioriteras vid arbeten i gatumiljö. Entreprenör oklar, möjligen är Stockholm Vatten och Avfall inblandade då kabeln går ner intill deras schakt. Anmält till Trafik Stockholm ärendenummer 20051400384. 

2020-05-07
Cyklande kör omkull på kabeln, får sy i ansikte

Journal för den skadade som cyklade omkull 2020-05-07