Trafik Stockholm klarar inte att åtgärda akuta hinder på huvudleder för gång- och cykeltrafik. Vi fick istället själva såga bort grenar från omkullblåst träd

Vid Tranebergsbrons påfart intill Fredhällsparken hade ett träd blåst omkull 2020-04-02 så det blockerade gång- och cykelbanan. Gångtrafik fick gå ut på cykelbanan, vilket innebar risker då sikten var skymd av trädet. De som kommer nedför Tranebergsbron rullar i 30km/t utan att ens trampa.

Vi ringer Trafik Stockholm

Vi ringer till Trafik Stockholm 2020-04-02 torsdag kl 18.40 och rapporterar in hindret, och uppmanar att trädet behöver åtgärdas akut. Vi vet sedan tidigare dokumenterade ärenden att det ofta inte fungerar att ringa Trafik Stockholm om akuta hinder på huvudleder får gång- och cykeltrafik, därför frågar vi alltid särskilt direkt vid anmälan vilka åtgärder som kommer att göras och av vem. Trafik Stockholm svarar att de skickar ärendet till stadsdelsförvaltningen. Vi frågar då om stadsdelsförvaltningen har jour så de kan åka ut direkt.

Vi sågar själva bort grenar

Eftersom Stockholms stad inte klarar att åtgärda akuta hinder på gång- och cykelbanor sågar vi bort grenarna själva istället fredag morgon 2020-04-03. Det tar 15 minuter.

Efter 5 dagar har Stockholms stad åtgärdat

Det tar 5 dagar för Stockholms stad att åtgärda akuta hinder på gång- och cykelbanan.

Läs mer om Trafik Stockholm

Ärendehantering

Kartlänk
2020-04-02 Cyklandeombud ringer Trafik Stockholm om det nedfallna trädet
2020-04-03 Ingen åtgärd av stadsdelsförvaltningen, vi sågar bort grenar själva istället.
2020-04-06 Vi ringer till Trafik Stockholm igen och påminner.
2020-04-06 Trädet är nedsågat av stadsdelsförvaltningen
2020-04-16 COS mailar trafikkontoret med önskan om möte. SY2004170935WIO

Uppdateringar

2020-04-22
Ny fråga till Kungsholmens stadsdelsförvaltning
”Hej 
Tack för svar. 

  • Hur ser det ut med jour hos Kungsholmens stadsdelsförvaltnig, finns det? 
  • Delar de olika stadsdelsförvaltningarna på samma jour eller har varje stadsdelsförvaltning en egen jour? 
  • Hur ser avtalet ut, finns det begränsningar på vilka uppdrag jour åker ut på?
  • Hur ser det ut med kompetens om gång- och cykeltrafik hos entreprenören, tar de egna beslut om hur/vad som ska åtgärdas? 
  • Eller är de tvugna att utföra uppdrag som kommer från Trafik Stockholm? 
  • Eller kommer uppdrag från Trafik Stockholm först till stadsdelsförvaltningen? Fungerar det utanför kontorstid? 

Jag fick svaret från er via en ”no-reply” adress, vilket är lite bökigt, så jag googlade upp en mailadress som det går att svara på, hoppas den stämmer. 
Vänligen 
Superlokala Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2020-04-22
Kungsholmens stadsdelsförvaltning verkar inte ha fått ärendet.
”Hej! Tack för dina synpunkter.
Som trafik sockholm redan har svarat så är det tyck till-appen eller att ringa in som är den bästa vägen in till oss, vi är många som jobbar och har olika områden och det är många synpunkter som kommer in, så vissa kan hanma fel. Din beskrivning vid Fredhällsparken borde ha hanmat på avdelning men det är inget som vi känner i gen.  
Det första april började den nya parkentrprenören, så om er felamnmälan skickades in i det taget kan den hamnat i ett glapp i bytet av entreprenör.  Med vänlig hälsning Parkmiljö Kungsholmen”

2020-04-16
Mail till trafikkontoret med önskan om möte. Ärendenummer SY2004170935WIO
”Hej!
Vi har i olika ärenden dokumenterat att när det gäller gång- och cykeltrafik saknas delvis förmåga att åtgärda akuta hinder på huvudleder för gång- och cykeltrafik. Ofta har det hänt att efter inringd beskriving sker ändå ingen åtgärd, sen får en ringa ytterligare flera gånger för att det ska åtgärdas. Vad beror detta på? Vilka resurser behövs till Trafik Stockholm för att detta ska fungera? Vi önskar ha ett möte om detta för att hitta en lösning. 
Senaste ärende är när ett träd blockerade cykelpendlingsstråket från Tranebergsbron ner mot Fredhållsparken. Det slutade med att vi själva sågade de grenar som blockerade mest, när ingen åtgärd utfördes av väghållaren. 
Med vänliga hälsningarSuperlokala Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2020-04-06
Vi ringer åter till Trafik Stockholm och påminner att staden måste ta bort det omkullfallna trädet.

2020-04-02
Vi ringer även trafikradion P4 trafik Stockholm, för att de ska varna för blockerad huvudled. De svarar att de i princip aldrig publicerar om träd över cykelbanor. Bara om träd över europavägar, i detta läge.
Vi noterar dock att P4 trafik Stockholm varnar även för mindre vägar, som inte är europavägar.