Stockholm vatten och avfall lägger ut slang på huvudled för gång- och cykeltrafik utan TA-plan, vilket innebär risk för personskador. De vill först inte ta bort slangen, trots att de saknar tillstånd.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Vid cykelpendlingsstråket mot Västerort vid Bergslagsplan (Vinstarondellen) har Stockholm vatten och avfall lagt ut en slang över gång- och cykelbanan. Det innebär risk för omkullkörning och personskador, samt ett framkomlighetsproblem. Stockholm vatten svarar att de inte har TA-plan för slangen. Det uppfyller inte heller stadens villkor för arbete på väg, och inte stadens styrande dokument om en stad för alla. Att slangar orsakar personskador som brutna armar finns dokumenterat, och visas även av forskning vid VTI, statens väg och transportforskningsinstitut.

Stockholm vatten och avfall vill inte åtgärda

Samtal 1: Först ringer vi Trafik Stockholm, på morgonen 2 april. Det är Trafik Stockholm som hanterar akuta hinder i trafiken i Stockholm.
Samtal 2: På kvällen är vattenslangen fortfarande kvar och vi ringer Trafik Stockholm igen, och de skulle lägga upp ytterligare en arbetsorder. Vi föreslår till Trafik Stockholm att de kontaktar Stockholm vatten, eftersom det är en vattenpost.
Samtal 3: Sen ringer vi stadsdelsförvaltningen 3 april, som säger att det inte är deras arbete, utan att det är Stockholm vatten som pumpar vatten till dammen.
Samtal 4: När vi ringer Stockholm vatten 3 april och avfall första gången bekräftar de att det är deras vattenpost och slang. Dock vill de inte åtgärda.
Samtal 5: Stockholm vatten och avfall ringer tillbaka, vi uppmanar åter att ta bort slang och förklarar att det inte uppfyller stadens villkor för arbete på väg, att det är risk för personskador enligt studier vid VTI, och att det inte uppfyller stadens andra styrande dokument tex ”En stad för alla”. Stockholm vatten föreslår att de ska täcka över slangen med grus. Vi förklarar att grus också är en orsak till omkullkörning och personskador enligt VTI. Vi föreslår att dra vatten från en annan vattenpost som inte behöver korsa gång- och cykelbana. Alternativt dra slang på ställning i luften över gång- och cykelbanan.
Samtal 6: Stockholm vatten och avfall återkommer och nu kommer de ta bort slangen under helgen. Kanske räknade de kallt med att de skulle hinna fylla dammen med vatten tillräckligt…

Stockholm vatten och avfall har utmaningar med gång- och cykeltrafik

VTI om slangar, kablar och rör

VTI om vägarbeten på cykelvägar

Ärendehantering

Kartlänk
2020-04-02 Cyklandeombud ringer Trafik Stockholm två gånger
2020-04-03 Cyklandeombud ringer stadsdelsförvaltning och Stockholm vatten och avfall upprepade gånger.
2020-04-16 Cyklandeombud föreslår möte om gång- och cykeltrafik för Stockholm vatten och avfall
2020-04-29 Cyklandeombud frågar TK om TA-plan fanns SY2004291541VDD
2020-05-08 TK svarar att de inte hittar någon TA-plan för arbetet

Läs mer om slangar/ledningar på gång- och cykelbana

Uppdateringar

2020-05-08
Svar från trafikkontoret
”Hej Jon, Tack för ditt ärende. Ansvarig trafikingenjör kan inte hitta någon TA-plan för detta ärende. Trevlig helg! Mxxx
Handläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad”

2020-04-29
Cyklandeombud frågar trafikkontoret om Stockholm vatten hade TA-plan.
”Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2004291541VDD. Din beskrivning: Hej Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Jag undrar om det fanns TA-plan för en slang över cykelpendlingsstråket 2020-04-02 söder om Bergsslagsplan. Det var Stockholm vatten och avfall som pumpade vatten från vattenpost till dammen intill. Vattenpost och slang togs bort efter ca 6 telefonsamtal till Trafik Stockholm, stadsdelsförvaltning och Stockholm vatten. Så min fråga är bara om Stockholm vatten hade TA-plan och i så fall hur den ser ut. Om det inte fanns TA-plan föreslår vi att trafikkontoret gör polisanmälan, då det var risk för personskador, och eftersom vi varit i kontakt med Stockholm vatten i många ärenden och upplyst om risker för personskador, men Stockholm vatten verkar inte ta till sig av de studier som finns hos VTI. Med vänlig hälsning Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2020-04-16
Cyklandeombud föreslår möte om gång- och cykeltrafik för Stockholm vatten och avfall.
”Hej
Vi har dokumenterat i flera ärenden att Stockholm vatten och avfall brister när det gäller säkerhet för gång och cykeltrafik vid tillfälliga trafikomledningar. Hur kan Stockholm vatten och avfall bli bättre och säkra rätt kvalitet här, vilka resurser behövs för detta? 
Vi önskar boka ett möte om detta, samt gå igenom några ärenden vi dokumenterat. 
Med vänliga hälsningarSuperlokala Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534Mail: cyklandeombudstockholm@gmail.comWebbsidaTwitterFacebookYoutube