Ett exempel när regionalt cykelstråk blockeras farligt av ett bygge, och trafik Stockholm inte vill skicka omedelbar åtgärd. Här finns risk för invalidiserande skador för cyklande, särskilt i mörker.

Huvudled för cykeltrafik. Risk för invalidiserande skador.
Foto Fredrik S

161021 På Birger Jarlsgatan 110 blockerar material till byggställning huvudleden för cykeltrafik. Ingen varselmarkering eller omledning finns. För cyklande är det en risk för invalidiserande skador, särskilt i mörker. Trafik Stockholm låter förstå att omedelbar röjning av hinder bara behöver ske på bilväg, för bara där finns ”fara för tredje man”

Jon Jogensjö Trafik Stockholm: Gatujouren skickar vi bara på kvällstid.
Operatören resonerar vidare i stil med att omedelbar åtgärd görs bara på bilväg, för där kommer bilarna i högre hastigheter. Operatören resonerar vidare att här är det mera som skräp på cykelbanan, och underförstått det är inte lika viktigt. · 2den 21 oktober kl 12:54

Jon Jogensjö Jag resonerar vidare och frågar om de inte skickar akuta insatser på dagtid? Hur skulle ni göra om en lastbil tappade en byggställning på Drottningholmsleden?
Operatören svarar ja då ringer jag vår samordnare som tar det vidare. Jag: Kan du inte ringa din samordnare nu? Operatören: Jo det kan jag göra. · 11den 21 oktober kl 12:57Har redigerats

Läs mer om brister i felanmälningssystemet i Stockholms stad

Uppdateringar

xxx