Vid akuta hinder i trafiken är det Trafik Stockholm som ska lösa problemet. Fast bara när det gäller motortrafik, inte cykeltrafik. Vid vältrafikerade huvudleden längs Hornsbergs strand på Kungsholmen blockerades hela cykelstråket av stora säckar.

En hantverkare som renoverar en kolonistuga
har blockerat hela trafikleden. Foto Dag L.

[texten uppdateras]

Huvudleden för cykeltrafik längs Hornsbergs strand är vältrafikerad. Den är skyltad för dubbelriktad cykeltrafik och gångtrafik, men är underdimensionerad. Att gångtrafikanter ska få plats här i två riktningar är inte att tänka på, tillsammans med cykeltrafiken. En hantverkare som renoverar en röd kolonistuga har blockerat hela trafikleden med säckar.

Trafik Stockholm åtgärdar bara akuta hinder i biltrafiken

Vi ber om ursäkt till operatören, för att vi är så påstridiga. Operatören gör ett mycket bra arbete, och försöker verkligen svara så gott det går på våra upprepade frågor, och uppvisar ett stort tålamod. Det är de ansvariga för verksamheten på Trafik Stockholm, som ännu inte har svarat på våra frågor om varför de inte följer stadens framkomlighetsstrategi. Och de som beslutar om åtgärdsplanerna som är stöd för operatören.

originalvideo Richard R

Föräldrar med lastcykel och funktionsvarierade utesluts, en 15 cm hög kansten gör att de inte kan ta sig förbi här. Det går knappt att vända en lastcykel, utan den måste lyftas runt. Är den lastad med matkassar och barn är det omöjligt. Föreställ dig att en trafikled för motortrafik är helt blockerad, och förarna måsta lasta ur matkassar och barn ur bilen, och sedan föröka vända mitt i rusningstrafik.

Tänk Fleminggatan, alla blå bussar står stilla ett dygn, medan Trafik Stockholms försöker hitta ägaren till blockerande storsäckar för att slippa ta kostnaden för bortforsling.De cyklande utsätts för risk för personskada eftersom det är tät trafik med cyklande, och de som väljer att lyfta ner cykeln på vägen för motortrafik riskerar att köras över av bussar och bilar.
Trafik Stockholm åtgärdar bara akuta brister när det hindrar biltrafiken. Tvärt emot framkomlighetsstrategin som är beslutat av kommunfullmäktige. Cyklandeombud har flera gånger krävt att Trafik Stockholm även ska ansvara för cykeltrafik, men även här förnekas brister istället för åtgärd.

Tvärt emot framkomlighetsstrategien

Kommunfullmäktige har beslutat om denna framkomlighetsstrategi. Det verkar inte ha implementerats hos Trafik Stockholm. Tvärtom nämns inte cykel med ett ord när Trafik Stockholm förklarar sin verksamhet.

Ärendehantering

170503
09.00 Felanmält
11.20 Ringer tjänsten anmäl storsäck, som lovar att åtgärda.
17.51 Ringer SR P4 Trafikradion om helt blockerad trafikled, men de varnade inte.
22.30 Säckarna blockerar fortfarande

170504
04.32 Ringer Trafik Stockholm.
09.00 Säckarna är borta

170505
Trafikborgarrådet Daniel Helldén ber trafikkontoret se över rutinerna

kartlänk
Pendlingsstråk = huvudled för cykeltrafik

Läs mer om Trafik Stockholms kunskapsbrist om cykeltrafik

Läs mer om hur arbeten påverkar cykelbanor

Uppdateringar

170504

08.00 Säckarna är borta

06.30 Trafikborgarrådet Daniel Helldén svarar snabbt på twitter

04.31 Cyklandeombud ringer Trafik Stockholm

170503

23.30 Säckarna fortfarande kvar. Ytterligare felanmälning av Jonas P

17.51 Cyklandeombud ringer P4 trafikredaktionen om helt blockerad trafikled. De lägger inte ut varning.

17.00 Säckarna är kvar

Foto/observation Frans H