Vid regionala cykelstråket förbi IKEA Kungens kurva hade en entreprenör stängt av utan TA-plan och utan tillstånd. Huddinge kommun kräver vite efter att Cyklandeombuds anmälan.

Entreprenören har stängt av det regionala cykelstråket med byggstängsel, omledning saknas, och reflexer på byggstängslet saknas. I mörker och regn finns risk för omkullkörning och personskador. Utspetsning (ramp över kansten) saknas, föräldrar som skjutsar barn med lastcykel utesluts, liksom trafikanter med funktionsvariation.

Huddinge kommun kräver vite

Efter att Cyklandeombud anmält platsen har Huddinge kommun agerat och kräver nu vite av entreprenören. Efter ett par samtal med Huddinge servicecenter, fick vi göra en anmälan och begära ut TA-planen.

Ärendehantering

Kartlänk
2020-04-16 Cyklandeombud pratar med arbetsledare på plats
2020-04-17 Huddinge kommun svarar, TA-plan saknas

Uppdateringar

2020-04-17
Cyklandeombud får mejl av en gatuinspektör som berättade att nej, det finns ingen TA-plan, och entreprenören kommer att få betala vite. Nu får vi se hur det blir, senast vi var på platsen var hänvisningen först ner och sen upp för trottoarkant, och utan tungavstängning mot körbanan. Små steg framåt i alla fall.

2020-04-16
Cyklandeombud pratar med arbetsledare på plats. Arbetsledaren berättade att han visserligen förstod att det här inte var helt bra och att en person redan hade cyklat in i byggstängslet på andra sidan, men att de hade en TA-plan som de inte hade hunnit efterleva än. De hade lite bråttom. Vi tackade för samtalet och sa att vi skulle kontakta kommunen