Bite AB har ett arbete vid Brommaplan med parkskötsel. De stänger av huvudleden helt, och trafikomledning saknas. Vi kontaktar trafikkontorets jour i flera dagar, men det ger inte resultat.

2021-06-16 Brommaplan kl 09.00

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Vi frågar Bite AB på plats om de har TA-plan, det vet inte de som arbetar på plats. Vi föreslår att ringa arbetsledare och avbryta arbetet, söka tillstånd samt TA-plan, och utföra arbetet i lågtrafik istället.

Vi testar att ringa trafikkontoret jour

Vi har tidigare erfarenheter att trafikkontoret saknar rutiner för att åtgärda hinder på huvudled för gång och cykel akut. Men vi testar ändå. Först säger operatören att de ska skicka vidare till tillståndsavdelningen. Vi insisterar då att de istället skickar jourbil, eftersom det är ett akut problem att en huvudled är helt blockerad utan trafikomledning. Operatören svarar att jourbil inte finns, men att de kan skicka P-vakt istället.

Två dagar senare fortsätter Bite AB blockera

Det verkar som att trafikkontorets P-vakt inte lyckades förklara för Bite AB att de inte kan blockera en huvudled utan trafikomledning, för två dagar senare blockerar de åter hela huvudleden, båda körriktningar, utan trafikomledning.

2021-06-18

Fyra dagar senare fortsätter Bite utan trafikomledning

Även 4 dagar senare fortsätter Bite AB att ha båda körriktningar helt avstängda, utan trafikomledning. Vi ringer trafikkontoret igen, för akuta ärenden. Denna gång vill de inte skicka P-vakt, utan istället ta det vidare till trafikplanering. Enligt operaören ska trafikplanering kunna åka ut och stänga av ett arbete. Jag förklarar att jag vill att de ska åka ut och stänga av arbetet. Samt be utföraren återkomma med TA-plan och trafikomledning. Jag ber också om återkoppling, men ingen återkoppling kommer.

2021-06-16

Parkskötsel behövs

Självklart behövs parkskötsel, men om det är arbete på huvudled ska arbete förläggas i lågtrafik, och trafikomledning ska finnas. Det är också bra att inte anlägga planteringar alls, så att skötsel kräver att en trafikled stängs av helt.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Bite mark & anläggning Sverige AB
Position på karta
2021-06-16 Cyklandeombud ringer trafikkontoret jour
2021-06-18 Bite AB blockerar åter.
2021-06-19 Cyklandeombud mailar trafikkontoret SY2106212150HWS
2021-06-21 Cyklandeombud ringer trafikkontoret igen
2021-06-22 Cyklandeombud ringer trafikkontoret igen
2021-06-23 Cyklandeombud mailar trafikreglering #9
2021-07-01 Svar från trafikreglering
2021-07-01 #10 Nya frågor till trafikreglering
2021-11-11 #11 Platsen är åter blockerad utan trafikomledning

Läs mer om att Stockholms stad inte har organisation för akuta hinder

Uppdateringar

2021-11-11 kontakt #11
Samma plats är åter blockerad utan trafikomledning. Mail till trafikkontoret.
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Här är åter pendlingstråket vid Brommaplan helt blockerat av parkarbete, med brister i trafikomledning. Vi vet ej om det är Bite AB denna gång. Blev det några viten för Bite AB som blockerade i somras? Fick ni tag på ansvarig på stadsdelsförvaltningen för att reda ut stadens villkor för vägarbete? 
Bild på dagens blockering finns under ”uppdateringar” i denna ärendehantering via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/hinder/bite-ab-blockerar-huvudled-brommaplan/ Finns TA-plan för dagens blockering? I så fall önskar vi ta del av den. 
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-11-11

2021-07-01 kontakt #10
Replik från Cyklandeombud till trafikreglering
”Hej och tack för svar. Det verkar som att Gunnar på Bite AB lurat er på trafikreglering. Om det inte finns två Gunnar på samma firma. Jag pratade först med arbetarna på platsen en stund, då ringde de sin arbetsledare. Han hette Gunnar. Jag och Gunnar pratade länge. Gunnar påstod att de precis hade gått utbildningar som Stockholms stad kräver, och att de inte behöver TA-plan för gång- och cykelbanor. Även när jag förklarade att vi dokumenterat minst 100 vägarbeten med TA-plan på gång- och cykelbanor sedan 2015, fortsatte Gunnar hävda att det bara behövs på väg för motortrafik med hastigheter över 70km/t. Jag berättade även att jag hållit seminarie för ATA, Ramudden, NCC, om trafiksäkerhet för vägarbeten, och alla deltagare där visste att TA-plan behövs för gång/cykel. Gunnar fortsatte hävda att de inte behöver TA-plan.
Hur kommer ni gå vidare? Vi föreslår polisanmälan. Bilder finns från flera tillfällen, flera personar har observerat samma sak, och personal från stadsdelsförvaltning hade varit på plats (sa Gunnar i alla fall).
Vi har även dokumenterat att Bite AB inte följer villkor för vägarbete på andra arbeten. (Vilket inte är unikt för Bite AB, de flesta beställare/utförare följer inte stadens villkor för vägarbete)
Jag vet att ni på trafikreglring tidigare föreslagit möte med uppföljning, och vi i Cyklandeombud är väldigt intresserade av det. Det får kanske bli efter semestern, i augusti kanske. 
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2021-07-01
Svar från trafikreglering på trafikkontoret
”Hej Jon, Det stämmer att de inte har någon TA-plan för arbetet. Jag har försökt att hitta vem som kan vara beställare för jobbet men hittills inte hitta någon på kontoret som känner till det och försöker nu med stadsdelsförvaltningen. Som du säger så måste de ha ta-plan när de arbetar trafikstörande på vår mark. Jag är också väldigt säker på att ATA inte skulle säga att TA-planer inte krävs på GC-banor. Jag har även varit i kontakt med Bite men det visade sig att de har delat upp bolaget i två, Bite Mark & Anläggning Sverige AB och Bite Mark & Anläggning Stockholm AB. Jag fick tag på en Gunnar på Bite men hans Bite hade inte haft något arbete på Brommaplan. Utan att veta vilket företag det är som varit på platsen och vem som är beställare kan vi inte att dela ut något vite. Eftersom de inte har någon TA-plan så har vi inte heller något ärende hos oss där vi kan registrera platsbesök. Jag har inte hört något från någon kollega att de varit på platsen men några kollegor har gått på semester och jag har också varit ledig några dagar.  Cykelvärdarna har inte mandat att stänga av arbete än, deras roll är fortfarande under utveckling. Parkeringsvakter har inte befogenhet att stänga av ett arbete. 
Med vänliga hälsningar
xxxxx, Trafikxxx

2021-06-23 kontakt #9
Cyklandeombud frågar trafikreglering på trafikkontoret
”Hej,  Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Bite AB blockerar båda körriktningar på huvudleden för cykel (cykelpendlingsstråk) vid Brommaplan.kartlänkhttps://goo.gl/maps/5UfEQbSBQE91PpZX7
Vi misstänker att de inte har TA-plan. Trafikomledning saknas. Arbetsledaren Gunnar på Bite AB  förklarade att de precis varit på utbildning hos ATA, och att TAplan inte krävs för gång- och cykelbanor. (vilket vi vet inte stämmer)
Men vi vill kontrollfråga ändå om det finns TA-plan för parkarbete Brommaplan rondellen för Bite AB.
Vi har ringt nästan dagligen till trafikkontoret servicehandläggare (som tidigare hette Trafik Stockholm) och uppmanat att skicka patrull som avbryter arbetet. Efter 6 dagar var arbetet ändå igång. Senast förklarade servicehandläggarna att trafikreglering kan åka ut akut och stänga av ett arbete. Stämmer det? Och gjordes det igår 2021-06-22? Jag pratade med en person på trafikreglering igår som skulle föra ärendet vidare. 
Har trafikreglering varit på plats? I så fall när? Stängdes arbetet av då? Kommer trafikkontoret polisanmäla i så fall?Vilka andra funktioner/möjligheter finns för trafikkontoret att skicka jour och stänga av arbeten? Har nya cykelvärdarna det mandatet? Har p-vakt mandat att avbryta arbete? 
Se mer dokumentation och bilder vi länken härhttps://cyklandeombud.se/hinder/bite-ab-blockerar-huvudled-brommaplan/
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-06-22 kontakt #7-8
Cyklandeombud ringer trafikreglering. Eftersom det gått 6 dagar utan åtgärd behöver vi reda ut var/varför beslutet om att avbryta blockeringen inte tagits. Det tar många samtal via växel för att komma till trafikreglering, och vi hamnar ändå inte hos den tjänsteperson som har hand om detta geografiska område. Till slut får vi tag på en tjänsteperson som ska kolla vad som har hänt. Vi ber om återkoppling, för att veta att ärendet ska åtgärdas. Vi är oroliga att någon åter tar beslut att ingen åtgärd ska ske.

2021-06-22 kontakt #6
Cyklandeombud ringer trafikkontoret. Vi förklarar åter läget, Bite AB blockerar huvudled för cykel utan trafikomledning. Vi förklarar att Bite AB påstår att de inte behöver TA-plan. Vi ber trafikkontoret åka ut akut och se till att arbetet avbryts, och att företaget får återkomma med TA-plan. Trafikkontoret ska skicka ärendet vidare till trafikreglering.

2021-06-22 kontakt #5
Cyklandeombud pratar med personal och arbetsledare för Bite. Vi påminner igen att trafikomledning måste finnas, att de behöver avbryta arbete och söka tillstånd. Personal på plats ringer upp arbetsledning på Bite. Arbetsledaren säger att de precis varit på Stockholms stads utbildning för arbete på väg. Och att de vet att TA-plan inte behövs vid gång- och cykelbanor. TA-plan behövs bara för vägar där hastigheten är 70km/t eller mer. Cyklandeombud svarar att det inte stämmer, och att vi dessutom har haft seminarie om trafikomleding för gång- och cykeltrafik hos det företag Bite precis varit på utbildning hos. Arbetsledaren står fast vid att det inte behövs TA-plan för deras avstängning av huvudleden vid Brommaplan. Cyklandeombud uppmanar arbetsledaren att avsluta arbetet, öppna för cykeltrafik, och återkomma när de har TA-plan. Vi uppmanar också Bite arbetsledare att ta kontakt med staden för att ta reda på vilka tillstånd de behöver. Arbetsledaren på Bite berättar att personal från stadsdelsförvaltningen varit på plats, och de hade inga synpunkter på deras avstängning.

2021-06-22

2021-06-21 kontakt#4
Även 4 dagar senare fortsätter Bite AB att ha båda körriktningar helt avstängda, utan trafikomledning. Vi ringer trafikkontoret igen, för akuta ärenden. Denna gång vill de inte skicka P-vakt, utan istället ta det vidare till trafikplanering. Enligt operatören ska trafikplanering kunna åka ut och stänga av ett arbete. Vi förklarar att tjänstepersonerna behöver åka ut och stänga av arbetet. Samt be utföraren återkomma med TA-plan och trafikomledning. Vi ber också om återkoppling, men ingen återkoppling kommer.

2021-06-21
2021-06-21
2021-06-21

2021-06-19 kontakt #2
Mail till trafikkontoret SY2106212150HWS
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Vi har en fråga om hur en blockerad huvudled för cykel kan åtgärdas akut.
Vid Brommaplan hade Bite AB blockerat båda körriktningar på huvudleden för cykeltrafik 2021-06-16. Ingen trafikomledning fanns. Vi ringde in till trafikkontoret för akuta hinder, och först fick vi besked att avdelning för markupplåtelse skulle kontaktas. Då insisterade vi på att istället skicka jourbil eftersom det var ett akut otillåten avstängning av huvudled i högtrafik. Jourbil kan ej skickas dagtid fick vi som svar, och istället skulle P-vakt skickas ut. 
Senare visar det sig att företaget fortsätter att helt blockera huvudleden 2021-06-18. Kanske var det så att P-vakten inte förstår sitt uppdrag, fick fel instruktioner, alternativt inte har tillräckligt mandat att avvisa fordon som blockerar huvudled för trafik. 
Vi har även tidigare år dokumenterat att trafikkontoret har utmaningar att hantera akuta hinder på huvudled för gång- och cykeltrafik, och när det tidigare hette Trafik Stockholm. Läs mer här. https://cyklandeombud.se/trafik-stockholm/atgard-av-akuta-hinder-fungerar-sallan-i-stockholm/
Vi kanske har missuppfattat situationen, annars undrar vi varför det ser ut så här, och varför tidigare uppmaningar inte har gett resultat. Vi föreslår ett möte om detta, (vi har föreslagit möte tidigare, men inte fått svar) för att få detta att fungera. Kanske är det mer resurser som behövs, och då driver vi gärna det till trafiknämnden.Finns ingen jour dagtid?
Hade Bite AB TA-plan för arbetet?
Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2021-06-16 kontakt #1
Cyklandeombud ringer trafikkontoret.
Vi meddelar att huvudleden för cykel är blockerad i båda körriktningar, och att trafikkontoret behöver skicka patrull för att be Bite AB ta bort blockeringen, avbryta arbetet och återkomma med TA-plan. Trafikkontoret svarar först att de ska skicka vidare ärendet till markupplåtelse. Då svarar vi att trafikkontoret behöver agera akut så att avstängningen tas bort, tex att trafikkontoret skickar jourbil. TK svarar att de inte har jourbil dagtid. Till slut efter ytterligare tjat lovar TK att skicka parkeringsvakt.