Entreprenören drar kablar över cykelstråket längs Långholmsgatan vid vägarbetet. Det riskerar personskador för cyklande. När ska trafikkontoret börja kräva cykelkompetens av entreprenörer i Stockholm?

Entreprenören saknar kunskap om cykeltrafik och behöver utbildning

Längs Långholmsgatan byggs det ny cykelbana. Här har entreprenören dragit en kabel över cykelstråket. Först låg kabeln helt löst och fritt, och sedan lades ett kabelskydd över kabeln. Båda lösningarna är lika farliga för cykeltrafik och riskerar personskador. Kabelskydd har bara en funktion, att skydda kabeln mot överkörning av tung trafik. Det finns alltså ingen som helst poäng att lägga kabelskydd på cykelbanor, tvärtom är det bara en risk för personskador för cyklande. Entreprenören saknar kunskap om cykeltrafik och behöver utbildning.
Kablar ska dras i luften, det finns många färdiga standardlösningar för detta att använda för entreprenören.

160802 Kabeln ligger åter lös på marken.

Ärendehantering

160731 Felanmälan till trafikkontoret
160804 Svar från trafikkontoret

Läs mer om kablar på cykelstråk

Tidigare brister vid arbetet Långholmsgatan

Uppdateringar

160804 Svar från trafikkontoret

Hej Jon!Tack för dina synpunkter om de farliga bristerna, vi kommer ta upp det vid nästa byggmöte. Viten kan införas bl.a. om TA-plan saknas eller om arbeten avviker från godkänd TA-plan. Om viten ska införas för kabel behövs en diskussion om, som kan ske när de inblandade är tillbaks från semestern nästa vecka. Jag får be att återkomma med ett bättre svar.
Med vänlig hälsningNnnn Nnnn, anläggningsingenjör 

Kommentar: Bra att diskussion om vite tas upp.

160803 Kabeln är borttagen, observation av Cyklandeombud

160802 Norra kabeln ligger fortfarande på marken, (utan överkörningsskydd nu)

Den andra kabelövergångens till kiosken dras i luften med en improviserad med fungerande lösning

Det finns ett ännu bättre elskåp att använda, för att dra el till kiosken uppe i luften.