En kabel är dragen över cykelpendlingsstråket som passerar Nybroplan / Raoul Wallenbergs torg. Det innebär risk för omkullkörning och personskador. Kablar ska alltid dras i luften.

[texten uppdateras]

Kablar ska dras i luften

På torget är det en knytpunkt för cykeltrafik, och många fotgängare, så de cyklande behöver ha uppmärksamhet på andra saker än kablar på marken.

Läs mer om kablar/ledningar över cykelbanor

Ärendehantering

190914 Felanmälan av annan cyklande via tyck-till

Uppdateringar

190914
”kablen har legat där i flera dagar” kommenterar cyklande i FB-gruppen Cykla i Stockholm

190914
Foto och observation av Josefin W
”Det var väldigt osynligt. Inga varningar innan. Dålig belysning. Lägg där till att det är en knutpunkt för cyklister, samtidigt som gångare brukar röra sig fritt över hela ytan varför man som cyklist normalt har fokus på allt annat än marken här. Så det är verkligen en mindre bra plats för ett kabelskydd.”