En god dryck gör det farligt för cyklande på ett av stadens mest trafikerade cykelstråk. En öl-leverantör skulle sannolikt inte få för sig att dra en slang över Essingeleden på samma sätt. 

Kablar och slangar på cykelbana har orsakat personskador, sjukhusvård och sjukskrivningar för cyklande trafikanter. Kablar ska alltid dras i luften eller dras i rör under asfalten. Vid Liljeholmsbrons påfart södergående har en leverantör av dryck dragit en slang rakt över huvudled för cykeltrafik. Puben Lion Bar är kunden, vid Långholmsgatan 40.
Leverantören heter Bibab, Bryggeritransport i Bergslagen.

Exempel när cyklande skadas allvarligt av kablar och slangar på asfalt

Lösningar

  • Tankbilar kan ha en liten enkel utfällbar kran som cykeltrafik kan passera under. 
  • Vid återkommande leveranser kan rör dras under asfalt, med luckor. 

Läs mer 

Ärendehantering

170425 Anmälan till trafikkontoret, ärendenr SY1704251132ZCY
170426 Svar från TK Cyklande får acceptera slangar på huvudled

Uppdateringar

170426 Replik från Cyklandeombud

Hej Exxxx

Tack för ditt svar, men jag vill veta vad staden har för regler för slangar över cykelstråk och trottoarer. Behövs något form av tillstånd, ta-plan, eller är det ok att dra slangar hur man vill över vägen?
Detta är en återkommande leverans och lösningen de har valt medför risk för skador för bland annat cyklande. Borde finnas bättre lösningar.

Slangen är ca 4-5 cm hög och stenhård. Sedan ligger den diagonalt i nedförsbacke över cykelbanan och risken är då att den rullar när man som cyklist försöker cykla över den med vurpa som följd.
Hur sedan rullstolsbundna, folk med lastcyklar, cykelvagnar, rollatorer m.m. skall ta sig förbi på säkert/enkelt sätt vet jag inte.

http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2017/04/gott-men-farligt-med-slang-over.html

mvh
Jonas Pannagel
Cyklande ombud

170426 Svar från trafikkontoret

Hej Jonas!
Tack för din synpunkt.
Jag vet ärligt talat inte om det finns regler kring detta men om det inte händer mer än då och då och slangen ligger där en kort stund under den procedur de håller på med då tycker jag att man får acceptera det även om slangen ligger över ett prioriterat cykelstråk. Det måste ju också vara möjligt för företag att leverera varor till olika verksamheter i staden. Du får vara litet generös även om det händer på din cykelväg.
Om du insisterar på att få reda på vad som gäller rent lagligt får du återkomma.
Med vänlig hälsning Exxxxx
Kommunikatör