Stockholm vatten har en del att lära om cykeltrafik. Vid Abrahamsberg stänger Stockholm vatten av för cykeltrafiken. Och avslutar med att riskera svåra personskador för cyklande.

10 cm kant mitt i asfalten utan varsel

Stockholm vatten och entreprenörer har ett stort behov av att utbilda sig om cykeltrafik för att kunna arbeta på Stockholms stads infrastruktur. Här är det ett utmärkt tillfälle för trafikkontoret att kräva vite av entreprenören.
Först startar Stockholm vatten med att stänga av cykeltrafiken utan att skylta för omledning. När arbetet avslutas lämnar de en kant mitt i vägen som riskerar svåra skador för cyklande.

Ingen asfaltramp upp på trottoaren

Vad gör trafikroteln?

Trafikroteln svarar att de för ”en kontinuerlig dialog” med trafikkontoret. Men det fungerar inte inom överskådlig tid. Det är dags att börja använda mandatet att styra istället. Extern kompetens behövs omedelbart på trafikkontoret, och samtidigt behövs internutbildning om cykeltrafik på trafikkontoret för att klara cykeltrafiken på lång sikt.

Vad gör trafikkontoret?

Vi hinner inte kontrollera vägarbeten säger trafikingenjörerna. Arbetsledningen är väl medvetna om problemet. Trafikkontoret är livrädda för att kräva vite av entreprenörerna. Ofta säger trafikkontorets ingenjörer istället att ”arbetet är snart klart, då blir det bättre”.

Läs mer om vägarbeten på cykelbanor

Ärendehantering

Entreprenör Stockholm vatten
160603 felanmält
160621 Mail till Stockholm vatten

Uppdateringar

160621
Mail till Stockholm vatten
Hej! Vid Abrahamsberg hade Stockholm vatten ett arbete som blockerade för cykeltrafik, utan att det var rätt skyltat.

Det saknades ramper upp på trottoaren, och det lämnades kvar farliga kanter i asfalten utan varningsskyltar.
Hur kunde det gå så fel?
Läs om ärendet här
Det är inte första gången Stockholm vatten misslyckas med vägarbete på cykelbana.
Hur ser utbildningen ut för entreprenören, vilka krav ställs? Hur kan Stockholm vatten börja uppfylla Stockholms stads styrande dokument?
Vem är ansvarig för utbildning här?
I ärendet var riskerna så allvarilga att vitesföreläggande är högst motiverat. Om inte Stockholms stad kräver vite, går det bra att betala frivilligt till en organiastion för cykling.
Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

160606
En ny skylt har ställts upp, som nu förvärrar risken för personskador, cyklande leds nu rakt mot den farliga 10cm asfaltkanten mitt i vägen.