Rakt över det prioriterade cykelstråket vid Råckstarondellen har Cirkus Maximum dragit en stenhård 5cm hög vattenslang. Varken Polis, Cykeljouren, Trafikkontoret eller Stockholm vatten vill agera.

Superlokala Cyklandeombud ringer upp turnéledaren på Cirkus Maximum, som lovar att försöka åtgärda. Det blir då ännu värre. Cirkus Maximum brukar använda fältet intill Råckstarondellen längs väg 275. Här behöver de tillgång till vatten. Men Cirkus Maximum saknar tillstånd för att använda vattenposten, och de drar vattenslangen rakt över det prioriterade cykelstråket. Slangen är 5 cm hög, och hård som ett järnrör. Ingen skyltning finns. För cyklande finns risk för invalidiserande skador när det ser ut såhär.

Vi provar att ringa polisen.

På länskommunikationscentralen LKC frågar polisen vilken färg det är på slangen. Och om slangen ska ligga där länge. Och om vi kan sänka trycket på slangen. De ska se om det finns någon patrull, det är en fråga om prioritering. Vi frågar hur de hade gjort om ett 5cm järnrör skulle korsa bilvägen intill, med risker för upphinnandeolyckor och pisksnärtskador. Dag två säger polisen på LKC att de sysslar med brott, och inte kan åka ut på detta ärende. Polisen säger också att cyklande måste anpassa hastigheten så att olika hinder på cykelbanan inte utgör risk för skador. Vi tänker då att om vi cyklar i 10 km/t borde det vara riskfritt, alltså nästan som att promenera. Men då är det ju inte ett cykelstråk längre.

Cykeljouren borde ju fixa detta snabbt och enkelt.

Slangen är felanmäld till trafikkontoret, samt att polisen på LKC har ringt trafikkontoret via ett superduper prioriterat telefonnummer. Polisen har en egen hot line till Trafikkontoret. Men Cykeljouren fungerar inte så. Det existerar ingen jourverksamhet. Ordet jour betyder inte jour. Det saknas rätt kompetens om vad som är farligt för cyklande hos trafikkontoret och Cykeljouren, och det saknas rätt intresse. Det saknas också egen daglig erfarenhet av vardagscykling året runt i organisationen för felanmälan. Och det saknas relevant kvalitetskontroll av cykelinfrastrukturen i Stockholm.

Vi ringer också turnéledaren på Cirkus Maximum.

Turnéledaren medger att de inte har frågat om tillstånd att dra vattenslangen över det prioriterade cykelstråket. Vi står på oss om att slangen måste upp i luften. Turneledaren blir då irriterad och frågar hur vi cyklande gör om det ligger stenar på cykelbanan, och att cyklande måste se sig för. Vi förstår ingenting. Hen lovar att försöka åtgärda så gott det går.

2015-05-13 pendlingsstråk Råcksta

Cirkus Maximum lägger ut en nästan helsvart plastbalk över slangen.Anordningen kallas för överkörningsskydd. Det är till för att skydda slangen från skador, det har ingen funktions alls för att det ska minska risker eller underlätta för trafikanter som ska passera. Nu syns slangen ännu sämre. En provisorisk varningstriangel sätts upp på en sida om slangen. På platsen förfogar Cirkus Maximum över ca 20 fordon med varningstrianglar. Massor med material i starka färger och lampor som kan blinka. Men den svarta plastbalken syns inte alls på kvällen.

En vattenslang kan väl inte vara så stort problem?

Enligt VTI är singelolyckor vanliga och ett stort problem för cyklande, och ofta beror det på bristande underhåll och brister vid vägarbeten.

Men har vi inte mailat Trafikkontoret om exakt detta tidigare?

Att vattenpost och elskåp måste flyttas in på området om det ska användas till event. Jodå, i mailen hittar vi ärendet, inskickat för ett halvår sedan. KC-1325176. Ingen åtgärd.

Detta ärende visar åter tydligt att Trafikkontoret och Cykeljouren till betydande del saknar förmåga att hantera cykelinfrastruktur. Det brister i organisation, arbetsledning, kompetens och intresse. Om cykelinfrastrukturen ska kunna utvecklas inom överskådlig tid och bli en cykelstad i världsklass behövs ny organisation, utbildning i grundläggande trafiksäkerhet för cykeltrafik.