Här listar vi alla dokumenterade vägarbeten 2022

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Tidigare dokumentation

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärenden och dokumentation 2022

2022-08-26
Omfattande brister trafikomledning Magelungsvägen. Har anmälts under ett års tid, men brister kvarstår.
Läs om ärendet här

2022-07-11
Bra utmärkt med sidomarkeringsskärmar X3, men för smalt. Gående tvingas ut i cykeltrafiken.
Beställare: Gasnätet Stockholm
Utförare: Bäckströms
Karta

2022-07-09
Reflexmarkeringar X1 saknas på byggstängsel, fortsättning på pendlingsstråk Lövstavägen Hässelby. Stockholm Exergi är beställare, Road Rental AB har gjort trafikomledning. För smal omledning för gång- och cykeltrafik. Kontaktuppgift saknas på informationsskylt. Felanmält.
Läs om ärendet här

2022-07-05
Lövholmsvägen pendlingsstråk. Karta
Skyltning saknas, för smalt att cykla när byggstängsel placerats på cykelbana.

2022-07-05 foto: Anna R

Från andra hållen på Lövholmsvägen saknas X1 markering på avspärrning av cykelstråket.

2022-06-28
Kant kan inte passeras med lastcykel, armcykel. Stadsgårdsleden, cykelpendlingsstråk med höga flöden.
Position på karta

2022-06-28 Foto: Cyklistbloggen

2022-06-27
Svårt förstå omledning för cykeltrafik Mariebergsgatan. ”Cykelbana upphör”. Karta

2022-06-27 foto Sven E

2022-05-31
Fot byggstängsel risk för omkullkörning karta
Utförare ABTOT
Beställare Stockholms stad

2022-05-31

2022-05-13
X3 saknas på byggställning Gustav Adolfs torg. Position på karta

Utförare: Skanska direkt
TA-plan: Arne T TA-Plan & Tillstånd AB
Felanmälan
”Hej och tack för tålamod, och allt som görs för trafiken i Stockholm. 
En byggställning vid kranen Gustav Adolfs torg är dåligt utmärkt. X3 saknas. Förvarning saknas för mötande cykeltrafik. Enkel lösning är att leda ut västergående cykeltrafik på körbana för blandad trafik, med utspetsning. Vi ser också att utspetsning saknas från trottoar på norra sidan, vilket blir problem för gående med funktionsvariationer. 
Vi önskar ta del av TA-plan
Länk till position på kartahttps://goo.gl/maps/MvEWNkL4jPK2VphK8
se bild nedan.

2022-05-12
Oklar skyltning Klara Mälarstrand. Infoskylt saknas. Karta

Beställare: Trafikkontoret
Utförare: Ramboll
Utmärkning: Ramudden
Felanmälan SY2205161412IKL
”Hej och tack för tålamod, och allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Vid Klara Mälarstrand var skyltningen svår att förstå, särskilt X2 som bara gör möte mer konflik- och risktfyllt.  Önskar ta del av TA-plan där. 
Position på karta enligt länk nedanhttps://goo.gl/maps/Z5kMjYW5Rs8sxMEN6
Se bild nedan”
2022-05-16 Svar från TK: (….) har tittat på detta och haft en dialog med sökande av TA-planen, då den upphörde 2022-04-29. Det har blivit en miss i dialogen mellan utförande entreprenör och entreprenören som har skyltat upp platsen. Materialet kommer snarast att avlägsnas från platsen då arbetet är avslutat, så att det inte skapar problem för passerande cyklister. xxxxx, Trafikingenjör Trafikkontoret, Tillstånd, Norr

2022-05-02
Skyltar för motortrafiken placerade på gång- och cykelbanan. Gång och cykelbanan är här underdimensionerad, och regeln är att skyltar ska placeras på den körbana som skyltarna avser.

2022-05-02 Västerbron

2022-04-13
Trång omledning Ulvsundaplan

Här på pendlingsstråket finns inte plats för möte mellan de båda körriktningarna. Skulle vi se det på huvudleden för motortrafik intill? Skanova.
Karta

2022-04-11
JM entreprenad har utmaningar Lövstavägen

2022-04-06
Pendlingsstråk Magelungsvägen följer inte villkor för vägarbete

Bild Eva K

2022-03-22
Trafikomledning saknas för cykeltrafik. Pendlingsstråk Fiskartorpsvägen.
Karta

2022-03-21
Ringvägen gående ut i motortrafik

Gående kommer alltid ta genaste vägen, vilket vi informerat trafikkontoret om tidigare. Så även här, där trafikanter med funktionsvariationer får en kantsten att försöka passera. Trafikkontoret vill inte åtgärda. Det skulle vara enkelt att anlägga utspetsning, och tillfälliga vägbulor för motortrafik.
Ärendenummer SY2203221744QUM
Karta

2022-03-21
Ringvägen Dipart Infrakonsult Sverige AB.

Led cykeln. Trafikkontoret har tidigare sagt att de inte beviljar lösningar med skylt ”led cykeln” Felanmält SY2203221431JIQ
karta

220217
Pendlingsstråk Älvsjö, byggställning sannolikt helt utan TA-plan
Karta

2022-01-21
Dipart missar snöröjning Skanstull

Ärendenummer SY2203221859RQE

2022-01-04
Lång omväg för cyklande Tvärförbindelse Södertörn

2022-01-01
Skanska AB och slussenprojektet har fortsatta utmaningar

2022-01-01
Ellevio AB och Craftor AB upprepar samma brister år efter år

En hel provkarta på alla fel som går att göra i tillfälliga trafikomledningar.

2022-01-01
Liljeholmsbron fortsatta brister i trafikomledningen

2022-01-01
Kontainer står kvar på pendlingsstråk utan TA-plan

Ärendenummer:
Karta
”Ta-plan krävs inte per automatik vid Polistillstånd/markupplåtelser det gäller även om dess placering är i gång, cykel eller körbana. Vid Polistillstånd/markupplåtelse där större störningar och omledningar av trafiken är aktuell kan ta-plan komma att krävs . I det här ärendet är bedömningen att ta-plan ej krävs.”

2022-01-01
Svevias arbete Nybroplan fortsatta brister

2022-01-01
Gående får cykeltrafik i ryggen Hornsgatan, trafikkontoret vägrar åtgärda