Slangar och kablar är enligt VTI risk för personskador. Därför ska alltid kabelmast användas för att dra kablar och slangar över trafiken. Kabelskydd är också risk för omkullkörning.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Vi ser ofta kablar och slangar dras på asfalten över gång- och cykelbanor. Enligt VTI (väg- och transportforskningsinstitutet) innebär det en risk för omkullkörning och personskador. Därför utbildar vi väghållare och entreprenörer att använda kabelmast i alla tillfällen när kabel eller slang behöver korsa en gång- och cykelbana. Olika varianter av kabelskydd är också en risk för omkullkörning och personskador, kabelskydd är designade för att skydda kabeln för överkörning av tunga fordon. De är inte designade för gång- och cykeltrafik.

Rätt metod med kabelmast

Kabelmast är en etablerad metod, det finns färdigt att hyra hos de flesta större uthyrare.

VTI: Kablar slangar orsak till omkullkörning

Studier visar tydligt riskerna. I kunskapssammanställningen ”vägarbeten på cykelvägar” skriver VTI att de vanligaste orsakerna är att ”cyklisten cyklat omkull på kablar, slangar, rör”

Men en tunn vanlig elkabel gör väl inget

Även en tunn vanlig elkabel ger risk för omkullkörning och personskador. Den har samma effekt som om det ligger små kulor i en kurva. Särskilt om kabeln är dragen diagonalt, och/eller i kurva.

Elkabel risk för omkullkörning

”För mig är en liten kabel inga problem”

Även yrkesverksamma har ibland åsikten att en kabel är lätt att cykla över. Där har vi delvis problemet, att yrkesverksamma inte använder studier om trafiksäkerhet, vad statistiken visar orsakar personskador, och kostnader för samhället i sjukvård och produktionsbortfall. Visst kan en tränad och motiverad mountainbikecyklande passera alla möjliga hinder, både stock och sten. Men gång- och cykelbanor ska vara anpassade för vardagstransporter. Det innebär att också barn, äldre och trafikanter med funktionsvariationer ska kunna färdas utan att utsättas för kända risker för omkullkörning.

Polisen förstår inte risker ”Man ska kunna stanna”

Det är oroande att polisen inte förstår risker med en 5cm stenhård slang rakt över en huvudled för cykel. I mörker betyder det att en cyklande riskerar att volta och kan få skador som kräver operation och sjukskrivning i ett halvår. Om frågan istället ställs till polis om de tänker åka ut om det ligger ett 5cm järnrör rakt över trafikled för motorfordon med höga trafikflöden, ja då är det ett prioriterat ärende. Det finns ett utbildningsbehov hos polismyndigheten om grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik.

5cm stenhård vattenslang. Särskild risk i mörker.

Stockholms trafikkontor: ”Det får cyklande acceptera”

Ett häpnadsväckande svar från väghållaren i Stockholm. Trafikkontoret svarar att den cyklande ”får vara lite generös” samt ”då tycker jag att man får acceptera det även om slangen ligger över ett prioriterat cykelstråk”. Det finns ett utbildningsbehovet på förvaltningen om grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik. Läs om ärendet här.

2017-04-26 pendlingsstråk Liljeholmsbron

Är det skugga eller en kabel?

Ytterligare en risk är att kablar kan uppfattas som skugga av en stolpe. Särskilt där uppmärksamhet krävs på annan trafik, mötande cyklande, mötande gående samt korsande motortrafik.

Kabel eller skugga? länk
Entreprenören Bite AB , utmärkning saknas

Kabelskydd är designade för att skydda kabeln

Kabelskydd är också risk för omkullkörning och personskador. Kabelskydd är designade för att skydda kabeln om den körs över av tung trafik. Kabelskydd är inte designad för gång- och cykeltrafik. Särskilt illa är det för trafikanter med funktionsvariationer. Armcykel, rullator, rullstol, trafikant med synnedsättning. Kabelskydd syns dåligt i mörker, särskilt den svarta smala gummilisten. Kabelskydd syns dåligt på hösten när löven faller.

Länk till ärende
2017-10-15 Foto Christoffer D
2020-05-25 Implenia Tegelbacken

”Ja jag som ändå har god teknik med rullstol tippade över flera gånger när jag skulle ner för de där kabelskydden”

Exempel på ärenden om kablar

Studier

Exempel på rättslig prövning

Vi ser behov av utbildning även hos lagförande myndigheter, om grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik.

Aktioner

Media om olyckor med kablar/slangar

Cyklandes berättelser om incidenter på kablar/slangar

  • Vurpade rejält över ett sånt där kabelskydd för några år sen, cirkus på Lidingö. I dagsljus med stark sol såg kabelskyddet ut som en liten klick mörk asfalt. Blev jobbigt försäkringsärende som jag fick fixa allt med då det togs på min försäkring och inte cirkusens.
  • Plötsligt en morgon i en rondell i Hammarby Sjöstad ligger en tjock slang. Resultat: gipsad hand i 6 veckor, alla cykelkläder förstörda. Ingen cykling på hela försommaren. Bara en siffra i statistiken.
  • Min mor, ett antal år sedan, eländiga frakturer i armen och men för livet. Elkabel. Man skall akta sig för cykelbanor. Man blir påmind om hur olika förhållningssätten är vid arbete på vägbanor resp cykelbanor. På vägen kommer det fram buffertbilar (eller vad de kallas) som skyddar även de minsta arbetena, ljus som blinkar starkare än solen, skyltar, hastighetsminskning, koner, arbetarna har reflexkläder, och när det behövs, snygg, prydlig omledning av trafiken… tom bärgning brukar medföra att den tunga fordonsflottan kommenderas ut. på cykelbanor, som i bild ungefär, i stort sett undantagslöst. Välj vägen alltså, utom när cykelbanan är bra, och det är den nästan aldrig
  • En hal inte särskilt hög vattenslang i en orm över cykelbanan genom Älvsjö station orsakade vurpa med axelluxation som följd och sjukskrivning i tre veckor + rehab desto längre. Begärde ersättning från staden men avslag (motivering att jag borde ha klivit av när jag såg att de arbetade bredvid cykelbanan, högtryckstvätt av plattorna på gångdelen 
  • I ett hovrättsfall (FFR 1975 s. 209) dömdes en kommun att betala ersättning till en person som kört omkull på cykel. Omkullkörningen orsakades av en 7 cm tjock vattenslang som lagts ut tvärs över vägbanan. Slangen var inte utmärkt med varningsmärken. Det var fullt dagsljus vid tillfället.
  • Två kompisar blev skadade pga kablar som låg rakt över cykelbanor här i Eslöv resp Lund för inte så länge sedan. 
  • Pang, körde på något och tappar styret och kontrollen över cykel. Hann tänka ”det här kommer att göra ont!”. Och det gjorde det. Tog mig hem på något sätt med vänsterarmen blodig på ryggen som en skridskoåkare för att det skulle göra mindre ont i axelpartiet. Skrevs in på akuten i Skövde 15.40: 15 minuter omplåstring, två minuter tog det läkaren att konstatera nyckelbensbrott och att det måste röntgas. Röntgen tog fem minuter. Slutligen träffade jag ortopeden igen en minut och efter att fått på mitellan så fick jag åka hem – en kvart före midnatt, efter nio timmar! Inget ont om personalen, de var jättebra! Men, skall det vara så här…? För övrigt skall jag kontakta byggbolaget som rev byggnaden och begära skadestånd. De hade dragit ett grovt, svart kabelkablage rakt över vägen. Jag såg det uppenbarligen inte mot den svarta asfalten och det fans ingen varning.Skrevs in på akuten i Skövde 15.40: 15 minuter omplåstring, två minuter tog det läkaren att konstatera nyckelbensbrott och att det måste röntgas. Röntgen tog fem minuter. Slutligen träffade jag ortopeden igen en minut och efter att fått på mitellan så fick jag åka hem – en kvart före midnatt, efter nio timmar!Inget ont om personalen, de var jättebra! Men, skall det vara så här…?För övrigt skall jag kontakta byggbolaget som rev byggnaden och begära skadestånd. De hade dragit ett grovt, svart kabelkablage rakt över vägen. Jag såg det uppenbarligen inte mot den svarta asfalten och det fanns ingen varning.
  • Sånt där skit är livsfarligt. Jag var sjukskriven i fem veckor i april-maj pga det. Mitt i natten, ganska mörkt, svårupptäckt mörk grov vattenslang på blöt cykelbana, och inte tvärs över, utan mer i vägens riktning. Inga varningsskyltar eller trafikvakt.Ett gäng nötter från ett privat företag som inte borde ha tillstånd att syssla med vägunderhåll, anser jag.

Fler exempel med kabelmast

Viktigt att sopmaskiner kan passera även sommarhalvåret

Vattenslang går bra att dra via kabelmast

Även vattenslang går bra att dra via kabelmast över trafiken. I vissa lägen kan rör vara bättre lösning.