Som orientering men utan karta när gång- och cykeltrafik på pendlingsstråk och regionala cykelvägen leds om vid arbetet Magelungsvägen. Det mesta är mycket enkelt att göra bättre.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Brister i SKANSKA’s ansvar att snöröja

2022-11-30 Trafikanter med funktionsvariationer utesluts. Foto Leo W.

Vi kollar omledningen höst 2022

Stadens villkor för vägarbete följs inte vid arbetet längs pendlingsstråket Magelungsvägen. Många brister är lätta att åtgärda, som daglig tillsyn av skyltning.

220826 utspetsning saknas över kantsten Karta
2022-08-26 Tillsyn av skyltning brister Karta
2022-08-26 Tillsyn skyltning brister Karta
2022-08-26 Betongblock på gång- och cykelbana är risk för personskador Karta
2022-08-26 Tillsyn av avstängsningsmaterial och slyltning brister
2022-08-26 Tillsyn av skyltning brister Karta
2022-08-26 I mörker risk för personskador Karta
2022-08-26 bredd och underlag följer inte stadens villkor Karta

Tidigare dokumentation

2022-04-20 Foto: Eva MK. Makadam 16-32 eller större Karta
2022-02-06 Grov makadam i brant backe ger risk för omkullkörning och personskador. Trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta. Karta
2022-02-06 Slangar är risk för personskador enligt VTI Karta
2022-02-15 40 cm för dubbelriktad gång- och cykeltrafik Karta

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Beställare Svenska kraftnät
Utförare Skanska
Utmärkningsansvarig Skanska
Ärendenummer
SY2110042128FTF
SY2204062029WPG
SY2209300551IOV
Karta
2021-10-05 #1 Anmälan till trafikkontoret SY2110042128FTF
2022-04-20 #2 Svar på SY2204062029WPG
2022-08-26 #3 Anmälan till trafikkontoret
2022-09-28 #4 Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2209300551IOV
2022-11-15 #5 Svar från trafikkontoret SY2209300551IOV
2022-12-03 #6 Uppföljande frågor till trafikkontoret om snöröjning mm

Uppdateringar

2022-12-03 kontakt #7
Uppmaningar till SKANSKA AB i sociala medier Instagram och twitter och facebook

2022-12-03 kontakt #6
Mail till trafikkontoret
”Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Tack för tidigare åtgärder i ärendet nedan. Enligt uppgifter fanns brister i snöröjning vid trafikomledningen Magelungsvägen, och trafikanter väljer då istället att cykla i blandad trafik längs Magelungsvägen. Vilket kan vara risk för allvarliga personskador.  Vi har ju dokumenterat att Skanska ofta inte följer stadens villkor i sina projekt i staden. För att Skanska långsiktigt ska bli bättre kanske det behövs andra metoder än att bara be Skanska åtgärda. Alltså använda mer kraftfulla sanktioner så det blir mer besvärligt för entreprenören att inte följa villkor. Tex att de får byta projektledare. Eller krav på förnyad utbildning för vägarbete, eller krav på utbildning för projektledare och Skanskas produktionschef i regionen.  Har det utgått krav på vite till Skanska i detta ärende?  Här nedan via länken har vi dokumenterat bristerna i skanskas arbete längs magelungsvägen.  https://cyklandeombud.se/vagarbete/provkarta-brister-trafikomledning-magelungsvagen/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2022-11-28
Snöröjning i trafikomledningen har brister, cyklande väljer istället Magelungsvägen, med risk för personskador.

2022-11-30 Trafikanter med funktionsvariationer mest utsatta. Foto Leo W.

2022-11-15 kontakt #5
Svar från trafikkontoret.
”[…] Tack för att du kontaktat trafikkontoret. Vi har haft kontakt med entreprenören som har sett över arbetet, entreprenören har förbättrat belysningen på platsen och håller på att se över ytterligare åtgärder.  Önskar dig en fortsatt trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare, Trafikkontoret, Stockholms stad

2022-09-28 kontakt #4
Uppföljande fråga till trafikkontoret SY2209300551IOV
”Hej och tack för allt som trafikkontoret gör för trafiken, och tack för tålamod, och tidigare snabba svar.  Finns ärendenummer för anmälan om arbetet Magelungsvägen?  Har några åtgärder gjorts i ärendet?  Här har vi dokumenterat avvikelser 220826 https://cyklandeombud.se/vagarbete/provkarta-brister-trafikomledning-magelungsvagen/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö.”

2022-08-29
Kommentarer

2022-08-26
Anmälan till trafikkontoret
”Hej och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm, samt tack för tålamod. Längs Magelungsvägen finns en del brister i den tillfälliga trafikomledningen. Vi önskar ta del av TA-planen.  Här via länken nedan är vissa brister dokumenterade 220826 Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-04-20
Svar från trafikkontoret på SY2204062029WPG.
”Hej Vi har kontaktat entreprenören och bett dem att se över/åtgärda omledningen och de ytor där de lagt makadam.”
Beskrivning:
”Omledningen av cykelbanan vid Magelungsvägen var redan tidigare under all kritik, men numera är den inte ens cykelbar. I den branta backen ner mot Magelungsvägen har man lagt makadam som beläggning, med stenar som rör sig när man cyklar eller går på dem. (se bild). Eftersom det utöver att vara ett regionalt cykelstråk även är gångbana, så ska även rullstolsburna personer kunna ta sig fram där, vilket torde vara helt omöjligt och faktiskt förknippat med stor fara. Sammantaget behöver omläggningen åtgärdas snarast.”

2022-04-20
Grov sten särskilt svårt för trafikanter med funktionsvariationer. Inte lämpligt alls på trafikomledning av gång- och cykelbana. SY2204062029WPG

2022-04-20 Foto: Eva MK. Makadam 16-32 eller större Karta

2022-02-06
Grov makadam i brant backe ger risk för omkullkörning och personskador. Trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta. Karta

2022-02-06
Slangar är risk för personskador enligt VTI Karta

2022-02-06
Halkbekämpning fungerar inte längs trafikomledningen Karta

2022-02-15
40 cm för dubbelriktad gång- och cykeltrafik Karta

2021-12-05
Sopsaltningen kommer inte fram, oklar halkbekämpning. Betongblock står kvar på gång- och cykelbanan. Karta

2021-10-21
Svar från trafikkontoret
”… Vi har skickat ditt ärende vidare till ansvarig trafikingenjör för arbetet som får se över detta för möjliga åtgärder såsom reflexer”

2021-10-05
Anmälan till trafikkontoret SY2110042128FTF

2021-09-01
Observationer om trafikomledningen. Hänvisning för cykeltrafik saknas. Karta