En kort sträcka av pendlingsstråket Hornsgatan finns ett cykelfält som håller god standard bara vissa tider. Är det i linje med Stockholm stads cykelplan?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Tidigare var cykelfältet så smalt att en trehjulig lastcykel, armcykel eller cykelsläp för barn inte fick plats. Därefter gjordes en förändring så även parkeringsplatserna blev cykelfält. Men bara delar av dagen. När sträckan används som lastplats finns fortsatta risker för trafikanter på cykel.

Före breddning av cykelfältet

2019-06-03 Cykelfältet 1 meter brett, otryggt med tung trafik

Efter breddning av cykelfält

2021-12-30 Otryggt mellan tung trafik och leveranstrafik

Risker för trafikanter på cykel

  • För liten ”vingelmån”, för nära tung trafik, lastbilar och bussar.
  • Otryggt för barn att cykla
  • Om leveranstrafik öppnar förardörr får den cyklande dörren i ansiktet.
  • Om en lastbil eller buss passerar samtidigt som en förardörr öppnas finns risk för dödsfall eller invalidiserande skador.

Förslag till lösning

Anlägg separerad cykelbana längs sträckan, med kantsten mot körbana för blandad trafik. Nackdel är att leveranstrafik får lite längre till närmaste lastzon. Å andra sidan när fler lockas att gå och cykla i Stockholm, ökar framkomligheten för leveranstrafiken, när färre väljer privatägd bil.

Ärendehantering

Karta
Ärendenummer
SY2204240214FPZ
2024SC64285
2022-04-23 #1 Mail till trafikkontoret SY2204240214FPZ
2022-06-17 #2 Svar från trafikkontoret SY2204240214FPZ
2024-04-07 #3 Uppföljande mail till trafikkontoret 2024SC64285

Uppdateringar

240407 #03 Uppföljande mail till trafikkontoret 2024SC64285
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod.  Hur går det med cykelfältet Hornsgatan som har säker bredd ”på deltid”? karta https://maps.app.goo.gl/Qor2voYzja2Gskks6 Här via länken nedan dokumenterar vi ärendet https://cyklandeombud.se/utformning/cykelfalt-pa-deltid-vid-hornsgatan Vi utgår från att de primära cykelstråken i staden måste vara säkra hela dagen. Vi kan inte se stöd i cykelplanen för standard ”på deltid”. Ja det är en förbättring under tider för rusningstrafik, men det är betydande cykeltrafik även övriga tider på dygnet. Och med nuvarande lösning är det direkt farligt att cykla med tung busstrafik bara centimeter från styret, när leveranstrafik angör. Det finns inga marginaler. Vi förstår att det är en utmaning att klara leveranstrafik till fastigheterna. Men vi ser också att det är en relativt vanlig lösning i leveranstrafiken i Stockholm att använda bra hjälpmedel tex små eltruckar för att dra gods på pall på trottoar från lastplats till mottagaren. Och att det då handlar om att arbetsgivaren ansvarar för att schemalägga rätt tid för leveransföraren, samt tillhandahålla rätt hjälpmedel.  Har trafikkontoret gjort mätningar av cykelflöde resp leveranstrafik med variationer över dagen? Har trafikkontoret gjort undersökning vilka konsekvenser det medför med cyklande som körs om av tung trafik samtidigt som lastbil angör? Vilka konsekvenser får det för barn/ungdom som cyklar då? Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län

220617 #2 Svar från trafikkontoret SY2204240214FPZ
”… Tack för att du hör av dig till oss! Det stämmer att cykelfältet har breddats under delar av dagen. Breddningen är reglerad till att vara cykelfält under morgonens och eftermiddagens ”rusningstid” enligt skyltningen. Övrig tid tillåts angöring för exempelvis leveranser till verksamheterna utmed kvarteret.  Anledningen till åtgärden var att trafikkontoret bedömde att en flexibel lösning var möjlig som tidvis skulle ge en väsentligt förbättrad standard för cykel, och som dessutom gick att utföra snabbt. Bedömningen är nu att ytan används mer effektivt än tidigare, (då med de tidigare smala cykelfälten som tidigare gällde dygnet runt.) Sen är det helt rätt i att åtgärden inte helt följer cykelplanen eftersom, precis som synpunktsinlämnaren skriver, åtgärden bara gäller delar av dagen. Trafikkontoret kommer se över möjligheterna till permanenta åtgärder på sträckan, men detta var som sagt en möjlighet att utföra en åtgärd snabbt för att på ett enkelt sätt fördela om utrymmet av gatan lite mer behovsstyrt. Vi tackar för dina synpunkter i det avseendet. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad

2022-04-23 kontakt #1
Mail till trafikkontoret SY2204240214FPZ
”Hej!
Tack för tålamod och allt som görs för trafiken i Stockholm.
Vid Hornsgatan mellan Bellmansgatan och Mariatorget har cykelfältet breddats, mycket bra. Men bara på deltid om vi förstår skyltningen rätt. Hur har det motiverats, och hur ser det beslutet ut? Kan ett cykelstråk ha god standard bara delar av dagen? Det är risker för cyklande trafikanter när god standard inte följs, i värsta fall risk för invalidiserande skador, och i vissa situationer även risk för dödsfall. Följer utformningen cykelplanen?
Via länken nedan finns dokumentation, bilder mmhttps://cyklandeombud.se/utformning/cykelfalt-pa-deltid-vid-hornsgatan/
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-04-28
Tidigare tråd i FB-gruppen Cykla i Stockholm. Länk